Ar ES finansējumu pašvaldības uzlabo infrastruktūru. Mērsraga novads.

Mērsraga novads

Talsu, Rojas, Dundagas un Mērsraga novads izmanto Eiropas Savienības (ES) finansiālo atbalstu, lai atjaunotu, uzbūvētu un uzlabotu dažādus objektus, ēkas un vietas. Kāds novads vairāk, kāds — mazāk, bet, kā atzīst novadu domju priekšsēdētāji, bez ES finansējuma paveikt tik daudz darbu ar pašvaldības līdzekļiem nebūtu iespējams. Neliels ieskats mūsu puses novados ar dažiem no objektiem, kas jau realizēti vai vēl tikai top, pateicoties ES finansējumam šajā plānošanas periodā no 2014. līdz 2020. gadam.

Roberts Šiliņš, Mērsraga novada domes priekšsēdētājs: — Mērsraga novads ir aktīvi iesaistījies un arī turpmāk centīsies izmantot Eiropas Savienības sniegtās projektu finansējuma iespējas, lai veidotu un uzlabotu dažādu novada infrastruktūru un realizētu ar izglītību un sabiedrības veselību saistītus projektus. Tā patiesībā ir gandrīz vienīgā nelielā novada iespēja nodrošināt publiskās infrastruktūras izveidi un uzlabošanu. Ja nebūtu iespējams piesaistīt šo finansējumu un viss būtu jāveic ar pašvaldības budžeta līdzekļiem, mēs kā neliels novads būtu spējuši izdarīt daudz mazāk.