Ar ES finansējumu pašvaldības uzlabo infrastruktūru. Dundagas novads.

Dundagas novads

Talsu, Rojas, Dundagas un Mērsraga novads izmanto Eiropas Savienības (ES) finansiālo atbalstu, lai atjaunotu, uzbūvētu un uzlabotu dažādus objektus, ēkas un vietas. Kāds novads vairāk, kāds — mazāk, bet, kā atzīst novadu domju priekšsēdētāji, bez ES finansējuma paveikt tik daudz darbu ar pašvaldības līdzekļiem nebūtu iespējams. Neliels ieskats mūsu puses novados ar dažiem no objektiem, kas jau realizēti vai vēl tikai top, pateicoties ES finansējumam šajā plānošanas periodā no 2014. līdz 2020. gadam.

Aldis Felts, Dundagas novada domes priekšsēdētājs: — Projekti mēdz būt dažādi. Izvēle balstās uz nepieciešamību un iespējām. Ir tādi, kas risina kādas iedzīvotāju vajadzības vai nodrošina prasības, mēdz būt tādi, kuri tiek īstenoti, lai izmantotu iespēju patērēt valstij piesaistīto naudu, apmierinātu ambiciozus projektu ierosinātāju plānus. Šobrīd Dundagā īsteno ūdenssaimniecības projektu, kas nedaudz sarežģī dundadzniekiem ikdienas dzīvi un rada pārdomas saistībā ar iedzīvotāju skaita samazināšanos. Manuprāt, tas varētu būt vislietišķākais un lietderīgākais no pašreizējiem projektiem. Notiek samērā apjomīgi Dundagas pils pārbūves darbi.
Pēdējos gados pašvaldība īstenojusi vairākus projektus. Ir tapis Lībiešu saieta nams, stāvlaukums Kolkā, skvērs Dundagas centrā, peldvieta Pācē, rotaļu un sporta laukumi. Kāds katram īstenotajam projektam ir pienesums novada attīstībā, nevaru novērtēt viennozīmīgi, jo iedzīvotāju skaits turpina samazināties un tas nozīmē, ka attīstība vienkārši nenotiek.
Ja projekts kaut ko uzlabo, tas neizraisa papildu izmaksas. Ja radām jaunu pakalpojumu vai vietu, tam nepieciešami papildu resursi uzturēšanai. Neatkarīgi no finansējuma avota, turpmāk, virzot šādus projektus, rūpīgi izsvērsim, cik lielā mērā tie būs nepieciešami iedzīvotājiem, kur ņemsim līdzekļus to turpmākai apkalpošanai.
Vairāk priecājos par tiem projektiem, ko savas ražošanas paplašināšanai īsteno uzņēmēji, jo tie viennozīmīgi kalpos novada attīstībai. Būtu gandarīts, ja arī pašvaldība spētu rast ideju kādam uzņēmējdarbību veicinošam projektam. Šobrīd nozīmīgākās ieceres ir Dundagas dīķa tīrīšana un Kolkas «Zītaru» ēkas sakārtošana. Meklēsim iespējas.