Folkloristi Sabilē

Kultūra

No 19. līdz 23. augustam Sabilē notiks Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta (LU LFMI) Latviešu folkloras krātuves 56. zinātniskā ekspedīcija.
Iepriekšējos gados pētnieki viesojušies Ziemeļlatgalē (2016), Vidzemē — Piebalgā (2017), Sēlijā (2018), un nu kārta pienākusi Kurzemei. Darbs iecerēts Sabiles pilsētā un Abavas pagastā — Valgalē (Abavciemā), Ped-vāles muižas apkārtnē, Priedēs, Virbos, Rinkulē. Atsevišķi ekspedīcijas dalībnieki dokumentēs dzīvesstāstus un nemateriālā kultūras mantojuma liecības Kandavas pagasta Matkulē un citur tuvējā apkārtnē.
Sabile, pilsēta Abavas krastos, zināma ne vien ar vīnogu audzēšanu un mazākumtautību kopienām, kas te vēsturiski mitušas, bet arī ar teikām un nostāstiem apvītām vietām un notikumiem. Garamantas šeit vāktas jau iepriekš. Latviešu folkloras krātuvē glabājas vairākas folkloras materiālu kolekcijas, kuras pierakstītas Sabilē un tās apkaimē. Trīs kolekcijas 20. gadsimta 20. un 30. gados sagatavojuši skolēni no Sabiles sešklašu pamatskolas, Sabiles vidusskolas un Valgales sešklašu pamatskolas. Nelielus folkloras vākumus no dzimtās puses snieguši Jēkabs Lautenbahs-Jūsmiņš un Fricis Dambergs. Folkloras materiāli Sabiles apkārtnē vākti arī Valodas un literatūras institūta Folkloras sektora 16. zinātniskajā ekspedīcijā Madonas un Talsu rajonā, kas notika 1962. gadā.
Piecas darbdienas folkloristi kopā ar Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas etnomuzikoloģijas studentiem pavadīs lauka pētījumā, nelielās grupiņās — pa diviem trim—, uzmeklējot un intervējot vietējos teicējus. Plānots dokumentēt ne tikai latviešu folkloru, bet arī Sabilē dzīvojošo romu tradicionālo kultūru — dziesmas, stāstījumus, paražas. Savāktie materiāli glabāsies atsevišķā kolekcijā LU LFMI Latviešu folkloras krātuvē un daļēji būs pieejami digitālajā arhīvā garamantas.lv.
Ekspedīcija tiek organizēta Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammā «Krišjāņa Barona Dainu skapis» ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu. Pētījumi Talsu novadā norisēs arī divos Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētos pēcdoktorantūras projektos — sabilnieces Dr. art. Ievas Tihovskas projektā «Digitālie resursi, politika un Latvijas mazākumtautību kultūras «redzamība»» un Dr. philol. Sanda Laimes pētījumā «Latviešu tautas naratīvu izpēte: ģeotelpiskās informācijas analīzes rīka un tiešsaistes teiku motīvu un tipu rādītāja izstrāde».
Cerot uz atsaucību, jau iepriekš sakām paldies visiem, ko satiksim!

Dr. philol. Rita Treija,
LU LFMI Latviešu folkloras krātuves vadītāja