Gleznās iemūžina Lībiešu krastu

Kultūra

Pagājušajā nedēļā Mazirbē notika biedrības «Randalist» rīkotais septītais mākslas plenērs «Līvzeme 2019», kurā piedalījās mākslinieki no dažādām pasaules valstīm, lai savos darbos iemūžinātu Lībiešu krastu. 10. augustā Mazirbes skolas muzeja ēkā atklāja šo darbu izstādi.
Biedrības vadītāja Veronika Millere stāsta, ka šāda mākslinieku sanākšana Mazirbē notiek vairākus gadus un mākslinieki cenšas savos darbos iemūžināt interesantas piekrastes vietas un cilvēkus. Glezna esot sava laika vēstures liecība. Veronika atklāj, ka plenēra pirmajos gados Mazirbē bijuši mākslinieki no Latvijas, bet pēdējos gadus plenērs ir starptautisks, un mākslinieki Mazirbē sabrauc no dažādām valstīm, šogad — no Krievijas, Baltkrievijas, Lietuvas, Indijas un Latvijas, kopumā desmit. «Viņi šeit redzēto — cilvēkus, priekšmetus un dabas skatus — izlaiž caur sevi, kas redzams darbos. No agrāk tapušajām gleznām varam uzzināt, kā lībieši dzīvojuši šai pusē. Tāpēc arī mēs organizējām plenērus, kurā mākslinieki dāvā mums savus darbus, ko izstādām apskatei ne tikai Latvijā, bet arī citviet pasaulē. Tie paliek vēsturei un nākamajām paaudzēm,» pastāsta plenēra rīkotāja. Sākumā vietējos bijis grūti pierunāt, lai viņi ļautu sevi māksliniekiem iemūžināt darbos, bet pa šiem gadiem attieksme ir mainījusies.
Šogad plenērā piedalās arī Kristīne Ribina no Krievijas. Viņa priecājas, ka var būt Mazirbē, jo šeit ir interesanti dabas skati, objekti. Šī vieta esot kaut kas jauns un interesants, bet cilvēki — laipni un atsaucīgi. To sarunā atzīst arī viņas kolēģe Alla Svitina, kura pie Mazirbes internātpamatskolas darbā iemūžina vecās zvejnieku laivas, no kurām vairs palikušas tikai divas. «Zembahu» mājās satiekam arī mākslinieces Ievu Liepiņu, Antru Ivdru un lietuviešu mākslinieku Arvidas Brazdžiūnas. Tur gleznās top lībieties Zojas Sīles portrets, jūra un sena pūra lāde. Mākslinieki teic, ka šī puse ļoti patīkot, tāpēc arī katru gadu ir Mazirbē, lai atkal taptu paliekoši darbi vēsturei.
Šogad mākslinieki apmeklēja arī Ventspils brīvdabas muzeju un vietu, kur Irbes upe ietek jūrā. «Cenšamies māksliniekiem parādīt visu iespējamo par mūsu pusi, lai viņi ar labiem iespaidiem atgriežas savā zemē,» saka plenēra rīkotāja V. Millere.