Prezidents tikās ar Dundagas novada domes deputātiem

Dundagas novads

3. augustā pirms došanās uz Lībiešu svētkiem Mazirbē Dundagas novada pašvaldībā viesojās Valsts prezidents Egils Levits, kurš tikās ar novada domes deputātiem, lai pārrunātu valstī un novadā aktuālos jautājumus.
Lai gan uz tikšanos bija aicināti visi deviņi domē ievēlētie deputāti, tikties ar valsts augstāko amatpersonu ieradās trīs: Jānis Mauriņš, Tamāra Kaudze un Madars Burnevics, kā arī izpilddirektore Janita Vanda Valtere. Tikšanās laikā prezidents uzklausīja Dundagas pašvaldības pārstāvju domas par administratīvi teritoriālo reformu un otrā līmeņa pašvaldību veidošanu. Prezidents interesējās arī par novada sadarbību ar Rojas, Talsu un Mērsraga novadu, kā arī nākamo pašvaldību vēlēšanu norisi. Deputāte Tamāra Kaudze izteica šaubas, vai reformas rezultātā Dundaga nepaliks nomaļus, līdz ar to zaudējot novada identitāti, tradīcijas un kultūrvēsturiskās vērtības, nerodot iespēju attīstīties nākotnē. Pārrunāti arī novadam svarīgi jautājumi: kvalitatīvu pakalpojumu pieejamība iedzīvotājiem, novada vidusskolas un interešu izglītības saglabāšana, ceļu stāvokļa uzlabošana, sabiedriskā transporta satiksmes nodrošināšana. Prezidents piekrita deputāta Madara Burnevica paustajam viedoklim par e—vides pakalpojumu kvalitatīvas nodrošināšanas nepieciešamību. Tika skarts jautājums par uzņēmējdarbību novadā, liecina pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālistes Lindas Pavlovskas-Dišleres sniegtā informācija. Pēc abu pušu viedokļu uzklausīšanas prezidents turpināja ceļu uz Mazirbi.