Senioru aktivitātes Talsu novadā

Sports

Jau 23. reizi Kurzemes pusē pulcējās aktīvie seniori tradicionālā sporta un izklaides pasākumā. Tradīcija jūlijā pulcināt novada sportiskos pensionārus un draugus no tuvākiem un tālākiem novadiem ieviesta Antona Kivlenieka (kurš nu jau uz mums noraugās no mākoņa maliņas) laikā — pagājušā gadsimta 90. gados viņš sāka rūpēties par senioru saliedētību un aktivitātēm Talsu pusē.
Aktivitātes katru gadu atbalsta arī Talsu novada dome un Talsu novada sociālais dienests. Šogad Talsu novada Laucienes pagasta Pļavu ezera sporta un atpūtas bāzē pulcējās sportiskie seniori no Olaines, Dobeles, Saldus, Tukuma, Kuldīgas, Ventspils un Talsu novadiem, kā arī Latvijas Sarkanā Krusta sociālās aprūpes centra «Stūrīši» un Laucienes pansionāta. Veselības veicināšanas dienu senioriem organizēja Laucienes sporta centrs sadarbībā ar Talsu novada sociālā dienesta dienas centru, Talsu novada sociālo dienestu un biedrību «SK Lauciene», piesaistot projektu «Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Talsu novadā».
Šī grandiozā pasākuma organizēšanu uzsākām jau agri pavasarī, un tas bija to vērts, jo kārtējo reizi pierādījās, ka kustīgs un aktīvs dzīvesveids senioriem patīk un viņi labprāt piedalās visās disciplīnās. Kā parasti, neizpalika arī komandu sarūpētie priekšnesumi un godināšana.
Raiti un organizēti sacensības
nu jau trešo gadu vadīja biedrība «SK Lauciene» sadarbībā ar Laucienes sporta centra galvenā tiesneša Normunda Krūzes vadīto, apbrīnojamo tiesnešu komandu. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem jau no paša rīta mūs ar mūzikas ritmiem sveica Talsu novadā iemīļots mūziķis Vilis. Piesitot takti visas dienas garumā, ikviens varēja sporta laukumā uzlaist valsi, uz ko mūsu seniori nav sevišķi jāmudina. Komanda «Tango» rādīja īstos deju soļus, un dejas ilga līdz pēdējais dalībnieks posās mājup.
Sacensību organizators un galvenais tiesnesis Normunds Krūze iepazīstināja dalībniekus ar sacensību programmu — astoņām spēka un veiklības pārbaudes disciplīnām un noslēpumā tīto veiklības stafeti. Vēlot veiksmi un labus rezultātus, vārds tika dots nekad neiztrūkstošajai Talsu novada domei. Ar skaļiem aplausiem vairāk nekā 300 klātesošo uzklausīja Talsu novada domes priekšsēdētāja Daiņa Karola un Laucienes pagasta pārvaldes priekšsēdētāja Jura Upmaļa uzmundrinošās uzrunas.
Talsu pensionāru biedrības valdes priekšsēdētāja Rita Tomsone sveica klātesošos Latvijas Pensionāru federācijas valdes vārdā novēlot, lai šodien tiktu gāzti sporta rekordi un katra komanda vestu mājup pa kādai uzvarai. Viņa pauda prieku par kuplo dalībnieku skaitu, pateicās organizatoriem un atbalstītājiem par iespēju satikt draugus. Personīgus sveicienus ar moto «Veselā miesā vesels gars!» sūtīja Latvijas Pensionāru federācijas valdes priekšsēdētāja Aija Barča un valdes priekšsēdētājas vietniece Dzintra Žilde.
Lai ciemiņi labāk varētu labāk
orientēties vienā no lielākajiem Latvijas novadiem, Talsu pensionāru biedrība sadarbībā ar Talsu tūrisma informācijas centru sarūpēja katrai komandai mapītes par Talsu novadu ar vēlējumu: «Lai visiem dalībniekiem droša roka, ērgļa acs un raits solis!».
Talsu novada sociālā dienesta dienas centra vadītāja Melita Valdemāre sveica visus klātesošos, sportot gribošos seniorus, vēlot jauku, panākumiem bagātu dienu. Mīļš paldies Melitai Valdemārei klātesošo vārdā — pēc viņas iniciatīvas jau otro gadu tapa silta un sātīga zupa. Šogad tika pieaicināta Zemessardzes 46. kājnieku bataljona lauku virtuves komanda — liels paldies arī puišiem!
Šajā reizē sportoja 19 komandas, kas līdz šim ir lielākais dalībnieku un komandu skaits. Individuāli katrā sporta veidā tika apbalvotas gan sievas, gan vīri, kā arī tika noskaidrotas spēcīgākās komandas. Kausu mājās veda tukumnieki, kuri uzvarēja ar 41 punktu, 2. vietā — Laucienes «Madaras» ar 52 punktiem, 3. vietā — «Talsi Vingro» ar 66,5 punktiem, 4. vietā — Olaines «Liepas» ar 68,5 punktiem, 5. vietā — Stendes komanda ar 70 punktiem, bet 6. vietā — Kuldīgas «Rumbiņa».
Loka šaušanā sieviešu grupā
1. vietā — Lita Lukša, 2. vietā — Dace Reinfelde, 3. vietā — Ruta Ābele; vīriešu grupā 1. vietā — Aldis Vinters, 2. vietā — Imants Kleinbergs, 3. vietā — Jānis Seņkāns. Pāru bumbiņu metienos sieviešu grupā 1. vietā— Dzidra Bergmane, 2. vietā — Mārīte Novakšāne, 3. vietā — Maija Štokmane; vīriešu grupā 1. vietā — Arvīds Dalidovičs, 2. vietā — Aldis Ruka, 3. vietā — Jānis Miezis. Lidojošo šķīvīšu metienos mērķī sieviešu grupā 1. vietā — Ligita Zīlīte, 2. vietā — Rudīte Reinfelde, 3. vietā — Ņina Ivanova; vīriešu grupā 1. vietā —Edvīns Eglītis, 2. vietā — Herberts Hemlers, 3. vietā — Jānis Šāvējs. Basketbola metienos sieviešu grupā 1. vietā — Inta Bresme, 2. vietā — Smaida Zgirska, 3. vietā — Ruta Austra Savečko; vīriešu grupā 1. vietā — Viktors Jurēvičs, 2. vietā — Uldis Urtāns, 3. vietā — Jānis Stiebra. Šautriņu metienos mērķī sieviešu grupā 1. vietā — Ligita Zīlīte, 2. vietā — Ingrīda Priede, 3. vietā — Ilga Lagzdiņa; vīriešu grupā 1. vietā — Jānis Naglis, 2. vietā — Juris Krastiņš, 3. vietā — Edvīns Reboks.
Šī brīnišķīgā, saulainā diena bija izdevusies, un mūsu tuvie un tālie ciemiņi brauca mājās apmierināti, līdzi aizvedot pozitīvās emocijas par jauki pavadīto laiku kuplā draugu lokā. Liels paldies visiem palīgiem, tiesnešiem, zupas gatavotājiem un, protams, dalībniekiem par izturību šajā karstajā dienā! Lai visiem laba veselība un možs gars! Krājam spēkus 2020. gada vasaras sporta dienai Talsu novadā!

Rita Tomsone,
Talsu pensionāru biedrības valdes priekšsēdētāja