Mērsradznieki atkal jautā un Roberts Šiliņš atbild

Mērsraga novads

«Talsu Vēstu» publikācijai, kurā Mērsraga novada domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš un ostas pārvaldnieks Jānis Budreika atbildēja uz mērsradznieku iesūtītajiem jautājumiem, seko turpinājums, jo radušās jaunas neskaidrības. Ar laikraksta starpniecību izveidojies sava veida dialogs. Redakcijai iesūtīti arī vairāki fotoattēli, kas neatbilst iepriekšējās publikācijas atbildēm.
Anonīmā vēstulē tika atsūtīti iebildumi: «Pagājušajā nedēļā bija publikācija ar Roberta Šiliņa taisnošanos par piekļuvi jūrai. Vai «Talsu Vēstis» un pats Roberts Šiliņš patiešām aizgāja un apskatījās, kāda ir solītā piekļuve jūrai pie «Auču» mājām un aiz brīvdabas estrādes «Jēgerleja»? 9. jūlijā uzņemtie foto liecina par pretējo. Tieši tas pats ir pie vēja ģeneratoriem — tur viss ir pārplūdis.»
Tāpat tika iesūtīta jautājums: «Kā iespējams, ka mūsu pagasta domē atvaļinājumā vienlaikus var doties gan domes priekšsēdētājs, gan izpilddirektore, gan sekretāre? Nepietiek ar to, ka bērnudārzs jūlijā ir ciet. Vai šīs personas kādam nav jāaizvieto?»
Uz pirmo jautājumu Mērsraga novada pašvaldības vadītājs atbildēja sekojoši: «Jūras līmeni pašvaldība nekā nevar ietekmēt, un, ja jūrā būtiski palielinās ūdens līmenis, ir tikai loģiski, ka celiņš pārplūst, jo pārplūst ne tikai celiņš, bet arī apkārtējās pļavas. Ja līmenis ir normāls vai zems, celiņš ir sauss. Pie «Aučiem» acīmredzot celiņš atkal ir izskalots — lūgšu, lai osta to salabo.» Mazliet vēlāk R. Šiliņš informēja, ka 29. jūlijā celiņš uz jūru pie «Aučiem» tika salabots un izteica cerību, ka līdz rudenim tas izturēs.
Atbildot uz jautājumu par atvaļinājumiem, Mērsraga novada domes priekšsēdētājs pauda: «Visiem ir tiesības izmantot atvaļinājumu, un ne tikai ziemā, turklāt vadība jau tā ņem atvaļinājumu pa daļām, jo vienlaidus visu izņemt darba pienākumu dēļ nav iespējams. Priekšsēdētāju atvaļinājuma laikā aizvieto vietnieks.»
Vairāki Mērsraga iedzīvotāji
pēdējā laikā ir sūdzējušies par stikla, papīra un plastmasas konteineru pārpilnību, kas gan, kā noskaidrots, nav pašvaldības pārziņā. Uzdoti jautājumi arī par to, kad Mērsraga novada pašvaldībai būs cits atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu piedāvātājs un vai tāds būs, jo cilvēki ir neizpratnē par SIA «Piejūra» pēkšņi pieaugušajām cenām.
R. Šiliņš atbildēja, ka atkritumiem sadārdzinājums ir tieši tāds pats kā Talsos un visā pārējā reģionā. «Ja mūsu novadam pašam būtu jātaisa iepirkums, salīdzinoši nelielā atkritumu apjoma, retās apdzīvotības un 60 kilometrus lielā attāluma dēļ līdz poligonam cena būtu vēl augstāka. Tā kā valsts ir uzstādījusi mērķi rosināt cilvēkus šķirot atkritumus (par šķirotajiem atkritumiem, kā zināms, cilvēki nemaksā, bet to transportēšana, pāršķirošana, pakošana maksā naudu), tad ir tikai loģiski, ka uzņēmējs ārpus lielajām pilsētām (Pierīgas), kur ir daudz mazākas transportēšanas izmaksas, ir spiests celt cenu par nešķirotajiem atkritumiem, lai kompensētu izmaksas. Degviela pakāpeniski sadārdzinās, algas palēnām aug, bet nešķiroto atkritumu kopējais apjoms mūsu reģionā diezgan strauji samazinās,» atgādināja Mērsraga novada domes priekšsēdētājs.