Taureņu salidojums Liepu pilsētā

Talsu novads

Tik vilinošs nosaukums bija dots Valdemārpils pilsētas svētkiem. To programmas plašais un vispusīgais piedāvājums no agra 27. jūlija rīta līdz jaunas dienas gaismai bija pievilcīgs vietējiem iedzīvotājiem un daudzajiem ciemiņiem.
Kamēr tveice vēl nesteidzās pārņemt ielas, namus un dārzus, bija bauda lēni izstaigāt pilsētu krustu šķērsu, lai izbaudītu, uzsūktu sevī tās rāmo ritmu, ieraudzītu un novērtētu pārmaiņas. Pateicoties lieliem līdzekļu ieguldījumiem, ir mūsdienīgi sakārtota galvenā pilsētas maģistrāle un vēsturiskais centrs ar buru laivas simbolu viducī, gaumīgs un ērts izbūvēts laukums pie baznīcas ar tālu redzamu laikrādi. Pirmo reizi šo svētku kulminācija varēja notikt rekonstruētajā estrādē Dupurkalnā. Nepārprotami redzams, ka Valdemārpilī sadzīvē cieši nostiprinājusies tradīcija ne tikai svētku priekšvakarā, bet arī ikdienā izravēt savus puķu stādījumus un safrizēt zālienus, rūpīgi noslaucīt ietves namu priekšā. To, ka nevīžība un vienaldzība šai pusē nav cieņā, liecināja redzamais ik uz soļa. Varbūt vēl īpaši mums jāatgādina, ka pilsētai nozīmīgās reizēs savu lokālpatriotismu varam apliecināt arī ar valsts karoga pacelšanu, vismaz tālāk no centra tos maz manīju.
Sen jau noziedējusi Elku liepa, bišu sanoņa un medus smarža līdz nākamajai vasarai izplēnējusi visā Liepu pilsētā, kā valdemārpilnieki to poētiski mēdz dēvēt. Tomēr taureņu — dzeltenu spārnaiņu — uzlidojums bija varens! Tie noskaņoja ļauties priekam un pārsteigumiem arī visnopietnāko vaigu, nemaz nerunājot par bērniem. Kaut kas maģisks piemita tādam silti dzeltenam, spārnainam mākonim, kas bija dāsni izbiris plašā teritorijā.
Savs skatījums uz notiekošo ir svētku baudītājiem, savs — to izveidotājiem, atļaujoties ievilkt elpu tikai brīdi pēc vairāku mēnešu darba. Valdemārpils, Tiņģeres un Īves kultūras darba vadītāja Sigita Līdaka «Talsu Vēstīm» atklāja būtiskāko no šīs pieredzes: «Vārdu «liepas» svētku nosaukumā neesam pazaudējuši, bet tās šogad ziedēja jau ap Jāņiem… Pilsētas pamatkrāsa svētkos ir dzeltena, un tā būs ik gadu nemainīga. Idejas par šo svētku saturu radās tā sauktās ideju vētras laikā, un tajā izdomājām ko vienu, kuru dažādi apspēlēt svētku laikā. Lielos vilcienos par šiem svētkiem sākām domāt jau februārī, bet pati sagatavošanās notika, sākot ar maiju. Vienmēr uzsveru, ka pilsētas vai pagasta svētki nav tikai kultūras darbiniekiem, bet visai pilsētai vai pagastam.
Man ir ļoti liels gandarījums, ka to tapšanā iesaistījās ļoti daudz iestāžu, biedrību un organizāciju. Visā no A līdz Z bija pārvaldes vadītājs Andris Grīnbergs un sekretāre Zanda Blumberga. Protams, milzīgs paldies vietējiem mazpulkiem un to vadītājai Andai Dzenei par ziedu paklāju veidošanu, trušu parādes un vienas dienas tējnīcas organizēšanu, tūrisma informācijas centra vadītājai Ingūnai Metuzālei par nūjošanas sarīkošanu, māksliniecei Baibai Kalnai par Valdemārpils gleznošanas studijas darbu izstādi un manas idejas par taureņiem pilsētas noformējumā īstenošanu, pilsētas dārzniecei Ritai Neitālei par ziedu izstādi un pilsētas puķu dobju uzpošanu svētkiem, jauniešu centram un tā vadītājai Mairai Indriksonei par radošajām darbnīcām, senioru klubiņam un vokālajam ansamblim «Varavīksne», kuru vada Lidija Laua, bibliotekārēm, sporta dzīves organizatoram Elvim Jansonam, mūziķim Elvijam Gruzītim! Atzinību pelnījis ikviens kopīgā gājiena dalībnieks! Skatītājiem ļoti patika tajā bez vietējiem amatiermākslas kolektīviem redzēt arī SUP nomas īpašnieku Uldi Tīdemani ar ģimeni, seno automobiļu entuziastu Kasparu Šternu ar domubiedriem, zemnieku saimniecības «Priednieki» krietnos darba darītājus, vietējā izšūšanas uzņēmuma darbiniekus, atpūtas bāzes «Ezermala» izveidotājus.
Svētku koncerts nebūtu tik jauks arī bez sieviešu vokālā ansambļa «Kaprīze» un tā vadītājas Ingrīdas Gulbes, vidējās paaudzes deju kolektīva «Krišjānis» (Gunta Kupše), Valdemārpils un Īves amatierteātru piedalīšanās. Paldies luteriskās baznīcas draudzei, Kristīnai Ēcei, mācītājam Jānim Kundziņam, «Jaunatnei ar misiju», Valdemārpils mākslas un mūzikas skolas saimei par atsaucību!
Jau otro gadu sveicām jaundzimušos. Šoreiz tie bija 22 bērniņi no Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta, kuri piedzimuši laika posmā kopš pagājušajiem pilsētas svētkiem.
Ja iesaistās tik daudz palīgu kā šogad un visi ir ieinteresēti savas pilsētas popularizēšanā un attīstībā, izdodas piepildīt kopīgo mērķi. Nekad Valdemārpilī nerīkošu Vīna vai Operas svētkus, mums tie vienmēr būs savi, atšķirīgi.»