Sasniegt nospraustos mērķus kopā

Viedokļi

Vienmēr esmu bijusi sociāli aktīva. Varbūt tieši tādēļ vienmēr esmu sekojusi līdzi tam, kā noris dažādu projektu attīstība Talsos un novadā. Ar lielu interesi esmu devusies uz vairākām publiskajām apspriedēm par dažādiem projektiem, jo saprotu, ka iedzīvotāju informētība un iesaiste procesos ir viena no primārajām lietām, kas veido un palīdz attīstīt mūsu pilsētu un novadu.
Viena no šādām publiskajām apspriedēm Talsu novada pašvaldībā, uz kuru tika aicināts ikviens iedzīvotājs, notika arī 23. jūlijā. Tajā tika apspriestas Talsu Galvenās bibliotēkas teritorijas labiekārtošanas būvniecības ieceres. Ikviens varēja uzdot jautājumus un izteikt viedokli. Arī es devos uz šo apspriedi ar cerību, ka šoreiz iedzīvotāju skaits būs lielāks nekā citkārt, jo runas par un ap bibliotēkas ēku un tai pieguļošo teritoriju jau ilgu laiku ir viens no populārākajiem tematiem iedzīvotāju vidū. Diemžēl atkal piedzīvoju nelielu vilšanos. Kā jau tas ierasts, bija ieradušies ļoti maz interesentu.
Pēc apspriedes beigām devos mājās ar apziņu, ka bibliotēkas teritorijas labiekārtošanas plāns, kas iecerēts plašs, pārdomāts un mūsdienīgs, ir tiešam vajadzīgs mūsu pilsētai. Tā sakārtojot ne tikai ēkas un tuvējā dīķa apkārti, bet arī darot pievilcīgāku vēl vienu pilsētas daļu. Tomēr mieru nedod domas par to, ka, iespējams, arī šis plāns, kad to sāks realizēt dzīvē, izpelnīsies kādas iedzīvotāju grupas kritiku, kas sūdzēsies, ka bijis par maz informācijas, nav norisinājušās diskusijas ar iedzīvotājiem.
Rodas jautājums: kāpēc tik bieži neizsakām savu viedokli tad, kad tas iespējams un tiek gaidīts, bet vēlāk dusmojamies par to, ka neesam uzklausīti? Kāds noteikti teiks, ka vainīgs informācijas trūkums, kam diemžēl nevaru piekrist. Informācija par šādām apspriedēm tiek publicēta gan pašvaldības mājaslapā un informatīvajā laikrakstā, gan sociālajos kontos jau krietnu laiku iepriekš. Par tām savlaicīgi informējam arī mūsu lasītājus.
Protams, ne visiem ir iespējams ierasties uz šādām apspriedēm darba vai kādu citu iemeslu dēļ, un varbūt viņi ir sašutuši par to, ka nav varējuši izteikt savas domas, kaut jāpiebilst, ka bez apspriedēm ir arī citi veidi, kā iespējams izteikt un darīt pašvaldībai zināmu savu viedokli par kādu no aktuālākajiem projektiem. Piemēram, ierasties uz deputātu pieņemšanām. Alternatīvas pastāv vienmēr, vajag tikai vēlēties tās atrast.
Nesaprotu to iedzīvotāju daļu, kas nedodas uz šādām apspriedēm ar nostāju — mani tāpat neviens neuzklausīs, bet kuri pēc tam popularizē, ka pašvaldībai neinteresē iedzīvotāju viedoklis, jo visu tāpat izlems aiz slēgtām kabinetu durvīm. Vēl nesaprotamāka ir dažu Talsu novada domes deputātu attieksme — viņi publiski vairākkārt paziņo, ka netiek ņemti vērā viņu uzskati par dažādiem projektiem, būvniecības gaitu un citiem jautājumiem. Visi 17 deputāti taču ir tie, kuri par projektiem uzzina visu gandrīz paši pirmie. Kā sacīt — no pirmavota. Visi 17 deputāti ir tie, kuri sēž pie viena galda, kopīgi diskutē, ņem vērā iedzīvotāju viedokļus un galu galā pieņem lēmumus par kopīgu mērķi, uz kuru virzīties.
Diemžēl ne vienmēr iet tik gludi. Ir reizes, kad redzam — kāds pie galda sēdošajiem aizmirst tik svarīgo kopīgo ieguldījumu un cenšas spītīgi pierādīt savu vai savas partijas pārākumu, mētājoties ar neētiskām frāzēm un izteikumiem citu kolēģu virzienā. Arī daļa iedzīvotāju daudzreiz aizmirst, ka varbūt labāk par sēdēšanu dīvānā un dusmīgu purpināšanu vai, vēl trakāk, naidīgu komentāru rakstīšanu internetā ikviens no mums var kulturāli paust savas domas un veidot konstruktīvu diskusiju ar pašvaldību. Tāpēc beigsim īgņoties. Tas attiecas gan uz daļu no iedzīvotājiem, gan daļu no deputātiem, bet apzināsimies savas iespējas, darbosimies saliedētāk un virzīsimies uz nospraustajiem mērķiem kopā, lai pēc padarītā mēs visi varētu kopīgi lepoties ar mūsu pilsētu un novadu.