Dundagā notika radošās dienas

Dundagas novads

Pagājušajā nedēļā Dundagas brīvā laika pavadīšanas centrā notika radošās dienas jauniešiem, kurās varēja piedalīties darbnīcās, sportot un uzzināt daudz vērtīga par Slīteres Nacionālo parku. «Talsu Vēstis» pabija radošajā darbnīcā, kur jaunieši tukumnieces Daces Laukmanes vadībā apguva punktēšanas prasmes, darinot interesantus magnētiņus, bet pieaugušie — pateicības, ko pasniegs Sklandraušu festivālā sveicamajiem dundadzniekiem.
Radošās dienas Dundagas brīvā laika pavadīšanas centrā notiek otro gadu, un katru reizi piedāvātās aktivitātes atšķiras. Tās jaunieši var apmeklēt bez maksas. Kā pastāstīja centra administratore Ieva Kristiņa, tematiskās dienas apmeklē desmit līdz 16 gadus veci jaunieši, galvenokārt dundadznieki. Pērn jaunieši iepazīstināti ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības, ugunsdzēsēju un pašvaldības policijas darbu, drošības jautājumiem, un apskatītas glābēju darba vietas Dundagā. Tāpat pabūts uzņēmuma «Latvijas Valsts meži» jaunuzceltajā birojā Dundagā. Sporta dienā fizioterapeits mācījis, kā vingrot un sportot, izmantojot dažādus rotaļu elementus. Notika arī orientēšanās sacensības, dodot iespēju iepazīt vietējo apkārtni. Tas jauniešiem ļoti paticis, un viņi izteikuši vēlmi ko tādu izbaudīt arī šovasar. Dundagas brīvā laika pavadīšanas centrā strādājošajiem jauniešu atsaucība bija kā impuss. Tā ir iespēja ne tikai apgūt un uzzināt ko jaunu, bet arī iepazīt citam citu tuvāk. I. Kristiņa skaidroja, ka šajās aktivitātēs piedalās arī tie bērni, kuri uz Dundagu atbraukuši atpūsties pie vecvecākiem. Sākumā dalībniekiem šī vide ir svešāka, bet viņi ātri sadraudzējas. «Vēlamies, lai jauniešiem vasara būtu interesanta un piepildīta, jo ne visi bērni tiek uz nometnēm, daudzas ir pa maksu,» teica I. Kristiņa.
Par punktēšanu un darbiem, ko var veidot, pielietojot šo tehniku, pastāstīja Dace Laukmane. Viņa pati ar šo nodarbi aizrāvusies pirms pusotra gada, kad interneta plašumos redzējusi, ka šādi var izdaiļot lietas. Drīz vien viņa sākusi interesēties par to, kādi instrumenti un krāsas izmantojamas. Lai gan viņa aizrāvusies ar hennas zīmējumu veidošanu, tas vairāk esot vasaras prieks. Ar punktēšanu, kur veidotajā darbā jāiegulda ilgāks laiks, D. Laukmane pārsvarā nodarbojas ziemā.
Šogad tematiskajās dienās notika arī sporta diena, kurā caur rotaļām jaunieši tika rosināti nodarboties ar sportiskām aktivitātēm. Atsaucīgas ir arī Dundagā esošās iestādes, kas neatsaka uzņemt pie sevis jauniešus un iepazīstināt ar savu ikdienu. Šogad lielu paldies radošo dienu organizatori saka Slīteres Nacionālā parka administrācijai.
Dundagas brīvā laika pavadīšanas centrs ir atvērts visu vasaru, un jaunieši tajā labprāt uzturas. Redzot centra apmeklētību šovasar, secināts, ka jauniešiem šī vieta ir vajadzīga. Jūnijā, kad laiks bija ļoti silts, citreiz centrā bija pat 40 bērnu. Tas skaidrojams ar to, ka populāras jauniešu vidū kļuvušas galda spēles, it īpaši galda teniss un galda hokejs. Arī kendamā katrs rāda apgūtās prasmes, un rosība centrā notiek nepārtraukti.