Auditore pamet darbu pašvaldībā

Talsu novads

Talsu novada pašvaldības auditore Solvita Zemīte 14. jūnijā pārtrauca darba attiecības, kas ilga aptuveni pusotru gadu. Viņa nevēlas publiski ieslīgt detaļās, bet viņai bijuši vairāki argumenti, lai to darītu. Lēmumu pieņemt neesot bijis viegli. Savukārt domes priekšsēdētājs Dainis Karols neslēpj, ka tas ir rezultāts deputātu neviennozīmīgajai attieksmei pret auditores darbu.
«Talsu Vēstis» pērn informēja, ka kopš domes vadības maiņas (domes priekšsēdētāju Edgaru Zelderi gāza, viņa vietā stājās Dainis Karols) būtiski mainītas auditores darba metodes, paildzinot un ierobežojot viņas darbu. S. Zemīte «Talsu Vēstīm» teic, ka pieņemt lēmumu par aiziešanu no darba nav bijis viegli, jo to uztvērusi kā sava veida misiju, iespēju kalpot un palīdzēt iedzīvotājiem. «Ļoti ceru, ka pienāks brīdis, kad es varēšu strādāt pašvaldības labā, jo pašlaik tai ir ļoti daudz, kur augt un attīstīties. Pašvaldībai nepieciešams celt savu reputāciju un darba kvalitāti, kļūt atvērtākai komunikācijā ar sabiedrību. Ļoti augstu vērtēju tos pašvaldības darbiniekus, kuri strādā iedzīvotāju labā. Novēlu to atcerēties visiem, gan izpildvarai, gan lēmējvarai, jo tam pašvaldība arī ir radīta,» pauž S. Zemīte. Pašlaik viņa strādā jau citā darbavietā Ventspilī, bet ikdienā dzīvo Talsos.
Pirms amata atstāšanas auditore strādāja pie novada pagastu un pilsētu pārvalžu darbības efektivitātes izvērtēšanas un apvienotā Talsu, Jūrmalas un Tukuma auditoru komandā veica 2017. un 2018. gada iekšējā audita posmu pārbaudi SIA «Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība «Piejūra»».
«Talsu Vēstis» saņēma arī neoficiālu informāciju, kur sīkāk aprakstīti galvenie iemesli, kāpēc auditore atstājusi darbu. Piemēram, viņas konstatētās nepilnības un izstrādātie priekšlikumi pašvaldības darba organizācijas uzlabošanai lielākoties ignorēti un darba pienākumu izpilde apgrūtināta vai pat bijusi neiespējama, lai netiktu atklāti pārkāpumi amatpersonu darbībās. Komentēt šos argumentus atteicās gan S. Zemīte, gan D. Karols.
Vaicājot D. Karolam, kad varētu būt izsludināts konkurss uz vakanto amata vietu, viņš skaidro, ka ir iespējami divi scenāriji — vai nu tiks dota iespēja kādam Talsu novada pašvaldībā vai tās struktūrvienībā strādājošam cilvēkam, vai tiks izsludināts konkurss. Par to būšot jālemj deputātiem.