Sper mazu soli problēmas risināšanā

Ziņas

2016. gadā rakstījām, ka Talsu novada Ģibuļu pagastā akmens loka tilts, kas šķērso Stendes upi, ir sliktā tehniskā stāvoklī. Pagasta pārvaldes vadītāja Kitija Vecmane vērsās pie novada domes deputātiem, lai kopīgiem spēkiem rastu risinājumu. Līdz šim tas nav noticis, un jautājums atkal parādījies dienaskārtībā.
Jau 1999. gadā sagatavota tehniskās apskates atskaite tiltam. Tajā sacīts, ka ūdens izskalojumu un sala iedarbības laikā kaļķu java zaudējusi stiprumu un atsevišķās apskatei pieejamās vietās tā atgādina irdenu smilts maisījumu ar nelielu kaļķu piedevu. Rezultātā laukakmens mūrī zūd sasaite starp atsevišķiem akmeņiem, turpmāk iespējama atsevišķu laukakmeņu atdalīšanās, kam var sekot mūra sabrukšana.
Turklāt laika periodā pēc 1999. gada tilta konstrukcijā iebūvēts kanalizācijas spiedvads. Ņemot vērā tilta konstrukcijas avārijas stāvokli, akmeņu krāvuma tālākās deformācijas vai nobrukuma gadījumā var tikt bojāts kanalizācijas spiedvads un kanalizācijas neattīrīti notekūdeņi ieplūst Stendes upē (Stendes upes sateces baseins 1160 kilometri, kopgarums 99,7 kilometri), radot ekoloģisku katastrofu, tā sacīts 2015. gada atzinumā. Tajā arī norādīts, ka būves atjaunošanas vai pārbūves izmaksas varētu būt aptuveni 400 tūkstoši eiro. Tātad tagad, ņemot vērā būvniecības rakstura darbu izmaksu pieaugumu pēdējos gadus, tas varētu izmaksāt vēl vairāk.
Būvēs laipu
Talsu novada domes deputāti 27. jūnijā nolēma atļaut Ģibuļu pagasta pārvaldei izlietot no savas pārvaldes ceļu un ielu fonda rezerves fonda līdzekļiem līdz 20 000 eiro. No tiem 4858,82 eiro paredzēti 18 metrus garai un vienu metru platai metāla konstrukcijai (laipai) ar margām, lai tilta sabrukšanas gadījumā būtu pasargāts gājējs. To plānots izbūvēt viena mēneša laikā. Konstrukcija gan nenodrošinātu zem tilta esošās kanalizācijas spiedvada nesabojāšanu tilta brukšanas rezultātā. Savukārt 15 141,18 eiro rezervēti tilta būvprojekta izstrādei.
Optimistiski spriežot, ir cerība, ka būvprojektu sāks izstrādāt šogad, lai nākamgad deputāti varētu domāt un lemt par turpmāko rīcību. Nepieciešams atjaunot tiltu un atrisināt arī kanalizācijas spiedvada jautājumu, lai nelaimes gadījumā nerastos briesmas videi.