Amatpersonu deklarācijas. Talsu novads

Talsu novads

Dainis Karols — Talsu novada domes priekšsēdētājs, deputāts, dažus mēnešus ieņēma domes priekšsēdētāja 1. vietnieka amatu, valdes loceklis Talsu 2. vidusskolas atbalsta biedrībā, politiskā spēka «Latvijas Zemnieku savienība» Talsu nodaļas vadītājs, attīstības padomes locekļa vietnieks un padomes loceklis Kurzemes plānošanas reģionā, BDR Talsu rajona partnerības lēmējinstitūcijas loceklis Lauku atbalsta dienestā, politiskā spēka «Latvijas Zemnieku savienība» valdes loceklis, biedrības «Talsu rajona partnerība» valdes loceklis. Īpašumā divi dzīvokļi: viens Ģibuļu, otrs — Lībagu pagastā. Pieder trīs automašīnas: «BMW 530» (2005. izlaides gads), «BMW 320» (1996. izlaides gads), «BMW 520» (1996. izlaides gads). Ienākumi: pensija no Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas — 4949,34 eiro, dāvinājums no Latvijas Pašvaldību mācību centra — 129,87 eiro, alga Talsu novada pašvaldībā — 28 604,99 eiro.
Normunds Tropiņš — Talsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks, deputāts, komisijas lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā priekšsēdētājs, Talsu novada pašvaldības finansiālais atbalsts sportistiem un sporta komandām komisijas priekšsēdētājs, nodibinājuma «Talsu novada krīžu centrs» padomes loceklis. Īpašumā divi dzīvokļi Talsos un zemes un ēkas nekustamais īpašums Lībagu pagastā. Pieder automašīna «SAAB 9-3» (2004. izlaides gads). Ienākumi: alga Talsu novada pašvaldībā — 26 771,75 eiro, laimests valsts a/s «Latvijas Loto» — 27,07 eiro.
Ģirts Kalnbirze — Talsu novada domes deputāts, dažus mēnešus domes priekšsēdētāja vietnieks, BDR Talsu rajona partnerības lēmējinstitūcijas loceklis Lauku atbalsta dienestā, attīstības padomes locekļa vietnieks Kurzemes plānošanas reģionā, pamatdarbības struktūrvienības vadītājs (komunālo pakalpojumu jomā) SIA «Talsu namsaimnieks», padomes loceklis biedrībā «Talsu rajona partnerība», Valsts eksaminācijas komisijas loceklis Latvijas Lauksaimniecības universitātē, valdes loceklis Latvijas Lauksaimniecības universitātes ekonomistu klubā. Īpašumā: zeme Pūres pagastā. Pieder divi motocikli «Yamaha XZ 550» (1982. un 1984. izlaides gadi), divas kravas transporta kastes «Ford Ranger» (abām izlaides gads 2007.), motorlaiva «Progress» (izlaides gads 1972.) un «Lada 4X4» (2007. izlaides gads). Ienākumi: Pārtikas un veterinārais dienests kā «u. c. ienākumi» — 200 eiro, alga SIA «Talsu namsaimnieks» — 184,29 eiro, alga Talsu novada pašvaldībā — 17 382,99 eiro.
Edgars Zelderis — Talsu novada domes deputāts, dažus mēnešus bija domes priekšsēdētājs, objektu privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas priekšsēdētājs, kapitāla daļu turētājs SIA «Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība «Piejūra»», SIA «Talsu televīzija» un SIA «Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca», politiskā spēka «Mēs — Talsiem un novadam» valdes priekšsēdētājs un valdes loceklis, Latvijas Pašvaldību mācību centra valdes loceklis, Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes loceklis. Lietošanā ir būve Talsos. Pieder «BMW 525» (2008. izlaides gads). Ienākumi: alga Talsu novada pašvaldībā — 21 130,25 eiro, pensija no VSAA — 8286,18 eiro. Izsniegtie aizdevumi — 8580,60 eiro.
Lauris Pīlēģis — Talsu novada domes deputāts, iepirkumu komisijas loceklis, rasētājs SIA «Pro Akva», īpašnieks IK «Laurex», valdes loceklis politiskajā spēkā «Mēs — Talsiem un novadam», saimnieciskā darbība «Rūta Voicka». Īpašumā: divi dzīvokļi Talsos un zeme Ģibuļu pagastā. Pieder viena kapitāldaļa SIA «Goraplast» viena eiro vērtībā. Pieder 26,74 finanšu instrumenti 444,43 eiro vērtībā. Pieder «Volvo XC70» (2005. izlaides gads). Ienākumi: alga SIA «Pro Akva» — 14 282,10 eiro, alga IK «Laurex» — 7480 eiro, alga Talsu novada pašvaldībā — 8925,22 eiro, ienākums no īpašuma pārdošanas Arvilam Rutulim — 1900 eiro. Parādsaistības — 5256,91 eiro. Izsniegtie aizdevumi — 12 000 eiro.
Ilva Norenberga — Talsu novada domes deputāte, grāmatvede a/s «Talsu piensaimnieks». Kopīpašumā dzīvoklis Talsos. Pieder automašīna «Honda CRV» (2013. izlaides gads). Ienākumi: pabalsts no VSAA — 136,56 eiro, alga Talsu novada pašvaldībā — 7909,66 eiro.
Gundars Sebris — Talsu novada domes deputāts, Talsu Valsts ģimnāzijas direktors. Īpašumā: zeme Talsos. Pieder «VW Passat» (2007. izlaides gads) un «VW Golf» (1982. izlaides gads). Naudas uzkrājumi: a/s «CBL Atklātais pensiju fonds» — 8279,73 eiro, a/s «Citadele banka» — 425,49 eiro, a/s «SEB banka» — 449,46 eiro, a/s «Swedbank» — 31 855,29 eiro. Ienākumi: alga no Talsu novada izglītības pārvaldes — 18 766,16 eiro, kā «u. c. ienākumi» no Talsu novada izglītības pārvaldes — 85 eiro, no īpašuma pārdošanas SIA «Kokvalde» — 35 666,66 eiro, alga Talsu novada pašvaldībā — 8683,39 eiro, no īpašuma pārdošanas Artūram Sebrim — 100 eiro. Veiktie darījumi: pārdevums — 35 666,66 eiro, kredīta izmaksa — 9490 eiro, ATP apmācības 1. maksājums — 10 000 eiro. Parādsaistības — 55 998,40 eiro. Izsniegtie aizdevumi — 45 998,40 eiro.

Sandra Pētersone — Talsu novada domes deputāte, Talsu novada pašvaldības iestādes «Pansionāts Lauciene» pienākumu izpildītāja un šī paša pansionāta direktora vietniece. Pieder zemes un ēkas nekustamais īpašums Lībagu pagastā. Ienākumi: alga Talsu novada pašvaldībā — 887,92 eiro un alga Talsu novada pašvaldības iestādē «Pansionāts Lauciene» — 13 531,61 eiro.
Edmunds Demiters — Talsu novada domes deputāts, valdes loceklis SIA «Ziemeļkurzemes drošība», valdes loceklis SIA «Veselības centrs Vivendi», padomes loceklis SIA «AgroCredit Latvia», saimnieciskā darbība «Edmunds Demiters». Īpašumā divi zemes gabali Mērsraga novadā, dzīvoklis Jūrmalā un dzīvoklis Ogrē, divi zemes gabali Ģibuļu pagastā un viens zemes gabals Lībagu pagastā, savukārt kopīpašumā ir zeme Mērsraga novadā, dzīvoklis Jūrmalā un kā «pārējie» norādīts viens kopīpašums Jūrmalā. Pieder 104 akcijas a/s «Latvijas balzams» 873,60 eiro vērtībā, 4150 kapitāla daļas SIA «Ziemeļkurzemes drošība» 4150 eiro vērtībā un 16 320 kapitāla daļas SIA «Veselības centrs Vivendi» 16 320 eiro vērtībā. Pieder vairāki finanšu instrumenti: 40 obligācijas 200 000 eiro vērtībā, 316 889,33 ieguldījumu fondi 316 889,33 eiro vērtībā un 91 817,52 ieguldījumu fondi 91 817,52 eiro vērtībā. Pieder «Kia Sportage» (2018. izlaides gads), «Mercedes Benz E350 4Matic» (2014. izlaides gads) un «Volvo XC90» (2006. izlaides gads). Naudas uzkrājums a/s «Swedbank» — 34 935,44 eiro. Ienākumi: no saimnieciskās darbības un komercdarbības ZS «Meijas» — 500 eiro, no īpašuma pārdošanas SIA «UniCredit Leasing» — 13 500 eiro, alga Talsu novada pašvaldībā — 9209,77 eiro, procenti SIA «AgroCredit Latvia» — 14 000 eiro, procenti SIA «Veselības centrs Vivendi» — 1488,90 eiro. Veiktie darījumi: aizdevums — 30 000 eiro, pārdevums — 13 500 eiro. Izsniegtie aizdevumi: 63 366 eiro un 30 000 eiro.
Alfons Spēks — Talsu novada domes deputāts, SIA «Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs» Talsu konsultāciju biroja un nodaļas vadītājs, Latvijas Republikas Saeimas deputāta palīgs, ZS «Vārpas» īpašnieks, a/s «Talsu piensaimnieks» valdes loceklis, Talsu rajona Lubes pagasta klientu kooperatīvā sabiedrība «Lubes kalte» valdes priekšsēdētājs. Īpašumā zemes un ēkas nekustamais īpašums Lubes pagastā, valdījumā būvju īpašums Talsu novadā. Pieder trīs akcijas a/s «Talsu piensaimnieks» 1774,34 eiro vērtībā un 45 kapitāla daļas Talsu rajona Lubes pagasta klientu kooperatīvajā sabiedrībā «Lubes kalte» 630 eiro vērtībā. Pieder «VW Touran» (2005. izlaides gads). Skaidras naudas uzkrājums — 3200 eiro, bezskaidras naudas uzkrājums a/s «Swedbank» — 34 653,12 eiro. Ienākumi: alga Latvijas Republikas Saeimā — 5126,22 eiro, alga a/s «Talsu piensaimnieks» — 1720 eiro, dividendes a/s «Talsu piensaimnieks» — 2400 eiro, alga SIA «Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs» — 21 854,69 eiro, no saimnieciskās darbības un komercdarbības «Alfons Spēks» — 860 eiro, alga Talsu novada pašvaldībā — 8512,71 eiro. Deklarācijas noslēgumā piebilde, ka par a/s «Latvijas balzams» akcijām nekas nav zināms — skaits, summa.
Tabita Kalniņa — Talsu novada domes deputāte, valdes locekle biedrībā «Mēs Spārei», īpašniece Ģibuļu pagasta T. Kalniņas ZS «Rodas». Īpašumā zeme un dzīvoklis Ģibuļu pagastā, savukārt kopīpašumā divi būvju īpašumi Talsu novadā un zeme Ģibuļu pagastā. Pieder «Opel Vectra Station Wagon» (2004. izlaides gads), «BMW 318» (1991. izlaides gads) un «Chrysler Stratus» (1995. izlaides gads). Ienākumi: pabalsts no VSAA — 3462,92 eiro, alga Talsu novada pašvaldībā — 13 858,25 eiro, no saimnieciskās darbības un komercdarbības ar SIA «Jaunšķēles» — 2135,78 eiro, no saimnieciskās darbības un komercdarbības ar SIA «Telluss» — 6717,78 eiro.
Inga Gluzda — Talsu novada domes deputāte, īpašniece I. Širmanes individuālais uzņēmums «HVIG», valdes locekle SIA «Studio Intelligence», valdes locekle «Talsu Rotari klubs», valdes locekle Jaunajā konservatīvajā partijā. Īpašumā: divi dzīvokļi Talsos. Pieder 2845 kapitāla daļas SIA «Studio Intelligence» 2845 eiro vērtībā. Ienākumi: alga Talsu novada pašvaldībā — 8911,13 eiro, alga SIA «Studio Intelligence» — 5400 eiro, dividendes SIA «Studio Intelligence» — 18 645,37 eiro. Parādsaistības — 9408 eiro.
Daiga Feldmane — Talsu novada domes deputāte, valdes locekle «Mēs Valdemārpilij», speciāliste bērnu tiesību aizsardzības jautājumos Talsu novada izglītības pārvaldē, aktīvo nodarbību pasākumu īstenotāju izvēles komisijas locekle Nodarbinātības valsts aģentūrā. Ir lietošanā būve Īves pagastā. Valdījumā «Kia Sportage» (2018. izlaides gads). Ienākumi: alga Talsu novada izglītības pārvaldē — 12 608,62 eiro, procenti a/s «Swedbank» — 0,35 eiro, pabalsts no VSAA — 273,12 eiro, alga Talsu novada pašvaldībā — 8899,98 eiro, no īpašuma pārdošanas Mārim Grābantam — 2300 eiro.
Gerda Zeberiņa — Talsu novada domes deputāte, Sabiles kultūras nama vadītāja. Īpašumā zemes un ēkas nekustamais īpašums Sabilē, savukārt kopīpašumā būve Sabilē un zeme Abavas pagastā. Pieder «Volvo XC90» (2003. izlaides gads) un «VW Golf Variant» (1995. izlaides gads). Ienākumi: pabalsts no VSAA — 68,28 eiro, alga no Talsu novada pašvaldības — 15 790,08 eiro.
Oļegs Solovjovs — Talsu novada domes deputāts, Talsu 2. vidusskolas direktors, biedrības «Talsu novadam» valdes priekšsēdētājs un valdes loceklis, politiskā spēka «Talsu novada attīstībai» valdes loceklis. Valdījumā «Renault Kadjar» (2018. izlaides gads). Ienākumi: alga Talsu novada izglītības pārvaldē — 17 769,64 eiro, procenti a/s «SEB banka» — 0,54 eiro, pensija no VSAA — 779,70 eiro, alga Talsu novada pašvaldībā — 8484,28 eiro, no īpašuma pārdošanas Asmeraldai Kļavai — 3000 eiro. Veikts darījums: pārdevums, noņemšana atsavināšanai — 3000 eiro. Parādsaistības — 14 250 eiro.
Andis Astrātovs — Talsu novada domes deputāts, ķirurgs, valdes loceklis mednieku biedrībā «Silupe», valdes priekšsēdētājs SIA «Jaunā iela 23», prokūrists SIA «Trillers», valdes loceklis politiskajā spēkā «Talsu novada attīstībai». Īpašumā būve un zeme Talsos. Pieder 400 kapitāla daļas SIA «Jaunā iela 23» 40 000 eiro vērtībā. Skaidras naudas uzkrājums — 15 000 eiro, bezskaidras naudas uzkrājums a/s «SEB banka» — 8184,76 eiro. Ienākumi: kā «u. c. ienākumi» no Pārtikas un veterinārā dienesta — 30 eiro, alga no «Andis Astrātovs» — 8640 eiro, alga Talsu novada pašvaldībā — 8498,52 eiro, no īpašuma pārdošanas Andrejam Lobānovam — 4000 eiro. Parādsaistības — 86 987,44 eiro. Izsniegti aizdevumi — 54 590,29 eiro apmērā.
Miervaldis Krotovs — 13. jūnijā deputāta pilnvaras nolika Talsu novada domes deputāts Almants Kalniņš, un viņa vietā deputāta pienākumus sācis pildīt M. Krotovs, tāpēc deklarācija, stājoties amatā, vēl nav publicēta.

INTERESANTI
» Pērn lielākie ienākumi no Talsu novada domes deputātiem bija Gundaram Sebrim — 63 301,21 eiro (lielu daļu, 35 666,66 eiro, veido īpašuma pārdošana). Ienesīgs gads bijis arī Alfonam Spēkam, kuram ienākumi sastādīja 40 473,62 eiro, kā arī Edmundam Demiteram — 38 698,67 eiro.
» Vismazākie ienākumi pērn bijuši Ilvai Norenbergai — 8046,22 eiro (2017. gadā — 8944,84 eiro) un Sandrai Pētersonei — 14 419,53 eiro (2016. gadā — 13 938,37 eiro).
» Visvairāk zemes gabalu un nekustamo īpašumu ir E. Demiteram — desmit vienības. Viņam arī visvairāk finanšu instrumentu (obligāciju un ieguldījumu fondu) par kopējo vērtību 608 706,85 eiro, tā ka viņu var dēvēt par turīgāko deputātu mūsu puses novados.
» Vienīgais deputāts, kuram īpašumā, kopīpašumā vai lietošanā nav zemes, būves, dzīvokļa, nekustamā īpašuma, ir Oļegs Solovjovs.
» E. Demiters pērn izsniedzis apjomīgākos aizdevumus — kopumā par 93 366 eiro (gada ienākumi — 38 698,67 eiro). Lielu aizdevuma summu izsniedzis arī Andis Astrātovs — 54 590,29 eiro (gada ienākumi — 21 168,52 eiro).
» Lielākās parādsaistības deputātu vidū — 86 987,44 eiro — A. Astrātovam.
» Vislielākie naudas uzkrājumi ir deputātiem: G. Sebrim — 41 009,97 eiro (2017. gadā bija uzkrāti 8641,41 eiro) un A. Spēkam — 37 853,12 eiro (2016. gadā bija uzkrāti 6408,01 eiro un 2017. gadā — 20 622,03 eiro).
» Skatoties laika posmu kopš 2010. gada (tikai dažiem deputātiem nav pieejama informācija šajā laika posmā), amatus bieži mainījuši Ģirts Kalnbirze un Sandra Pētersone.
» Par domes priekšsēdētāja Daiņa Karola amata atalgojuma izmaiņām nevar spriest, jo viņš amatā stājās tikai pērn vasaras vidū, tomēr var redzēt, ka arī pirms iekļūšanas domes vadībā D. Karolam bijis stabils, līdzīga līmeņa atalgojums kā pašlaik. Proti, 2015. gadā viņa ienākumi sastādīja 28 727,58 eiro un 2016. gadā — 31 004,53 eiro. Pērn tie bija 33 684,20 eiro.
» Normundam Tropiņam, esot domes vadībā jau vairākus gadus, atalgojums ir ļoti līdzīgs, bez būtiskām izmaiņām.