Amatpersonu deklarācijas. Rojas novads

Rojas novads

Eva Kārkliņa — Rojas novada domes priekšsēdētāja, iepirkumu komisijas priekšsēdētāja un locekle, kapitāldaļu turētāja pārstāve SIA «Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca», SIA «Rojas DzKU» un SIA «Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība «Piejūra»», Talsu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētāja vietniece Talsu novada pašvaldībā, lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā komisijas locekle, dzīvojamo māju privatizācijas komisijas locekle, izsoles komisijas locekle, Rojas ostas pārvaldes valdes priekšsēdētāja, Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes locekle. Īpašumā: dzīvoklis Talsu novada Lībagu pagastā, kopīpašumā pieder būve Talsu novada Lībagu pagastā, kā arī zemes un ēkas nekustamais īpašums Rojas novadā. Ienākumi: alga Rojas novada domē — 22 233,82 eiro, ienākumi no īpašuma pārdošanas — 450 eiro.
Haralds Valdemārs — Rojas novada domes priekšsēdētājas vietnieks, deputāts, ūdenssaimniecības vadītājs SIA «Rojas DzKU», attīstības padomes locekles vietnieks Kurzemes plānošanas reģionā, draudzes loceklis Rojas kristiešu draudzē «Prieka vēsts». Īpašumā: divi zemes gabali un būve Rojas novadā. Ienākumi: alga SIA «Rojas DzKU» 11 937,15 eiro, apdrošināšanas a/s «SEB Dzīvības apdrošināšana» pensija 132 eiro, ienākumi no Lauku atbalsta dienesta 545 eiro, pensija no VSAA — 1666,19 eiro, pabalsts no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) — 566,04 eiro un alga Rojas novada domē — 3819,58 eiro.
Edgars Grīnītis — Rojas novada domes deputāts, menedžeris, sagādnieks SIA «Kalvas», valdes loceklis «AGE-SPORT». Īpašumā: dzīvoklis Rojas novadā. Pieder automašīnas «Opel Vectra» (2003. izlaiduma gads), «Isuzu Trooper» (1986. izlaiduma gads), «VAZ 21013» (1986. izlaiduma gads), «Opel Signum» (2006. izlaiduma gads), «Audi Coupe» (1991. izlaiduma gads). Ienākumi: alga Rojas novada domē — 2000,08 eiro, SIA «Kalvas» — 5160 eiro, SIA «Tolmets Tukums» — 275 eiro.
Inga Otmane — Rojas novada domes deputāte, interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas un finansēšanas komisijas locekle, pamatskolas skolotāja, speciālā pedagoģe. Īpašumā: dzīvoklis Rīgā, kopīpašumā zemes un ēkas nekustamais īpašums Rīgā. Pieder automašīna «Audi A4» (2008. izlaiduma gads). Skaidras naudas uzkrājums — 10 000 eiro, bezskaidras naudas uzkrājums — 23 099,06 eiro. Ienākumi: alga 12 081,66 eiro u. c. ienākumi: Rojas novada domē — 466,20 eiro. Izsniegti aizdevumi — 12 000 eiro apmērā.
Guntra Stocka — Rojas novada domes deputāte. Kopīpašumā pieder zeme Rendas pagastā. Bezskaidras naudas uzkrājums — 25 063 eiro. Ienākumi: alga Rojas novada domē — 1739,20 eiro, ienākums no īpašuma pārdošanas SIA «Telluss» — 28 367 eiro.
Jānis Kalniņš — Rojas novada domes deputāts, bērnu vokālās studijas vadītājs, valdes loceklis SIA «Rojas estrāde», autors Latvijas Izpildītāju un producentu apvienībā un Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūrā/ Latvijas Autoru apvienībā (AKKA/LAA). Īpašumā: dzīvoklis Rojas novadā. Pieder viena kapitāldaļa SIA «Rojas estrāde» 2845 eiro vērtībā. Īpašumā mopēds «Baotian BT49QT-20A2» (2011. izlaiduma gads) un valdījumā vieglā automašīna «Chrysler Grand Voyager» (2001. izlaiduma gads). Ienākumi: honorārs no Latvijas Izpildītāju un producentu apvienības — 528,53 eiro, honorārs no AKKA/LAA — 3552,87 eiro, pabalsts no VSAA — 549,65 eiro, alga SIA «Rojas estrāde» — 7125,65 eiro, ienākumi no saimnieciskās darbības un komercdarbības SIA «Rojas estrāde» — 222,22 eiro, alga Rojas novada domē — 4804,84 eiro. Parādsaistības — 15 520,88 eiro. Izsniedzis aizdevumus 43 456,86 eiro apmērā.
Mareks Štāls — Rojas novada domes deputāts, administratīvās komisijas loceklis, Rojas ostas pārvaldes valdes loceklis, SIA «Rauda» struktūrvienības vadītāja vietnieks, individuālā darba veicējs. Īpašumā: automašīna «Audi A4 Avant» (1998. izlaiduma gads). Ienākumi: no saimnieciskās darbības un komercdarbības pašvaldības SIA «Ventspils siltums» — 280 eiro, alga SIA «Rauda» — 26 613,16 eiro, alga no individuālā darba veikšanas — 560 eiro, no saimnieciskās darbības un komercdarbības SIA «Jāņa centrs» — 130 eiro, alga Rojas novada domē — 7184,61 eiro.
Eduards Kleinbergs — Rojas novada domes deputāts, zemnieku saimniecības «Rasas» īpašnieks. Īpašumā: četras būves un divi zemes gabali Rojas novadā. Pieder «VW Golf Variant» (2000. izlaiduma gads), piekabe-transporta kravas kaste «KMZ 8136» (1990. izlaiduma gads), airu laiva «BC 310» (2010. izlaiduma gads), «VW Caravelle» (1994. izlaiduma gads), «VAZ 2101» (1974. izlaiduma gads), paštaisīta piekabe-transporta kravas kaste (1984. izlaiduma gads), mopēds «RMR Stella» (1991. izlaiduma gads). Ienākumi: no saimnieciskās darbības un komercdarbības ZS «Rasas» — 348,53 eiro, pensija no VSAA — 2391,09 eiro, pabalsts no VSAA — 517,76 eiro, alga Rojas novada domē — 2087,04 eiro, «Ērika Strode» — 200 eiro.
Agnis Dravnieks (deklarācija, kas iesniegta, stājoties amatā šī gada 19. februārī) — Rojas novada domes deputāts, lauksaimniecības uzņēmuma SIA «Jaundumbri» vadītājs un valdes loceklis, metinātājs SIA «Līcis 93». Kopīpašumā pieder būve Rojas novadā. Pieder 55 kapitāldaļas SIA «Jaundumbri» 1650 eiro vērtībā.

INTERESANTI
2018. gadā Rojas novadā vislielākie ienākumi bijuši domes deputātam Marekam Štālam — 34 767,77 eiro (lielāko daļu veido ieņēmumi no darba tipogrāfijas uzņēmumā SIA «Rauda»; alga pēdējos gados pieaugusi, jo 2015. gadā viņš tur nopelnīja 10 323,85 eiro). Vismazāk pērn nopelnījis Eduards Kleinbergs — 5544,42 eiro. Ja ne īpašuma pārdošana par 28 367 eiro, vismazāk būtu nopelnījusi Guntra Stocka, kurai vienīgais deklarētais ienākumu avots ir alga Rojas novada domē 1739,20 eiro apmērā gadā. Citus gadus tie bijuši vēl mazāki, piemēram, 2016. gadā G. Stockas kopējie gada ienākumi bija 282,02 eiro un 2017. gadā — 122,76 eiro. Domes priekšsēdētājas Evas Kārkliņas darba samaksa pēdējos gados pieaugusi no 18 504,39 eiro 2015. gadā un 20 127,16 eiro 2016. gadā līdz 22 233,82 eiro pērn. Vienīgās parādsaistības ir Jānim Kalniņam — 15 520,88 eiro apmērā. Viņam arī lielākā summa, ko izsniedzis aizdevumos, proti, 43 456,86 eiro, kas pārsniedz visus viņa aizvadītā gada kopējos ieņēmumus, kas bija 16 783,76 eiro. Savukārt naudas uzkrājumi ir tikai divām deputātēm — IngaI Otmanei (33 099,06 eiro) un Guntrai Stockai (25 063 eiro). Visvairāk zemes gabalu un nekustamā īpašuma pieder Eduardam Kleinbergam.