Amatpersonu deklarācijas. Mērsraga novads

Mērsraga novads

Roberts Šiliņš — Mērsraga novada domes priekšsēdētājs, iepirkumu komisijas loceklis, zvejniecības un licencēšanas komisijas loceklis, komisijas lēmumu pieņemšanai darījumiem ar lauksaimniecības zemi loceklis, Mērsraga novada medību koordinācijas komisijas loceklis, Mērsraga ostas pārvaldes valdes priekšsēdētājs, attīstības padomes loceklis Kurzemes plānošanas reģionā, EZF uzraudzības komitejas loceklis Latvijas Republikas Zemkopības ministrijā, Engures ezera dabas parka fonda valdē. Īpašumā: zeme Mērsraga novadā. Pieder motocikls «Yamaha RS 125» (1979. izlaiduma gads). Ienākumi: alga Mērsraga ostas pārvaldē — 10 244,64 eiro, alga Engures ezera dabas parka fondā — 3289 eiro, alga Mērsraga novada pašvaldībā — 15 371,48 eiro. Parādsaistības — 34 000 eiro.
Andris Leitas — Mērsraga novada domes priekšsēdētāja vietnieks, deputāts, Mērsraga ostas pārvaldes valdes loceklis, vecākais konsultants SIA «Smart House Family». Īpašumā: dzīvoklis Rīgā, kopīpašumā dzīvoklis Rīgā un kopīpašumā zemes un ēkas nekustamais īpašums Mērsraga novadā. Ienākumi: procenti a/s «SEB banka» — 0,10 eiro, alga Mērsraga ostas pārvaldē — 1720 eiro, pensija VSAA — 17 098,50 eiro, alga Mērsraga novada pašvaldībā — 1296,14 eiro, alga SIA «Smart House Family» — 7200 eiro, alga Western Caspian University Azerbaidžānā, Baku — 16 685,06 Azerbaidžānas manatu (aptuveni 8640 eiro). Veiktie darījumi: pārdevums, noņemšana atsavināšanai par 4400 eiro.
Jānis Krūze — Mērsraga novada domes deputāts, komisijā lēmumu pieņemšanai darījumiem ar lauksaimniecības zemi, personāla/ personālvadības struktūrvienības vadītāja vietnieks/ direktora vietnieks valsts a/s «Valsts nekustamie īpašumi». Īpašumā trīs būves un viens zemes gabals Mērsraga novadā. Pieder «Ford Focus» (2007. izlaiduma gads). Ienākumi: alga Mērsraga novada pašvaldībā — 103,50 eiro, alga valsts a/s «Valsts nekustamie īpašumi» — 21 144,50 eiro. Parādsaistības — 25 742,77 eiro.
Dzintars Ceravs — Mērsraga novada domes deputāts, zvejniecības un licencēšanas komisijas loceklis, Mērsraga bākas uzraugs (Rīgas brīvostas pārvalde), attīrīšanas iekārtu operators SIA «Sabiedrība IMS». Īpašumā divi zemes gabali un zemes un būves īpašums Mērsraga novadā. Pieder «VAZ 2121» (1989. izlaiduma gads), airu laiva «Amber 300» (2015. izlaiduma gads), «Honda CRV» (1999. izlaiduma gads), motorlaiva «Pella» (1981. izlaiduma gads), airu laiva «Pella» (1993. izlaiduma gads). Ienākumi: alga no Rīgas brīvostas pārvaldes — 17 305,87 eiro, alga SIA «Sabiedrība IMS» — 11 609,78 eiro, alga Mērsraga novada pašvaldībā — 207 eiro.
Andis Dārziņš — Mērsraga novada domes deputāts, administratīvās komisijas loceklis, kuģu aģents SIA «Hanza jūras aģentūra», valdes loceklis SIA «Tialko», valdes loceklis SIA «Mersrags Shipping Agency». Īpašumā: dzīvoklis Mērsraga novadā un kopīpašumā zeme Mērsraga novadā. Pieder SIA «Mersrags Shipping Agency» kapitāla daļas, to vērtība — 2844 eiro. Pieder 20 SIA «Tialko» kapitāla daļas, to vērtība — 2840 eiro. Pieder «Audi A4 Avant» (2012. izlaides gads) un «Audi A6» (2009. izlaides gads). Ienākumi: alga SIA «Tialko» — 1521,31 eiro, alga Mērsraga novada pašvaldībā — 72 eiro, alga SIA «Mersrags Shipping Agency» — 6710,76 eiro, dividendes SIA «Mersrags Shipping Agency» — 1160,22 eiro, ienākumi no saimnieciskās darbības un komercdarbības SIA «Mersrags Shipping Agency» — 4800 eiro, ienākumi no īpašuma pārdošanas Kristiānai Krišānei — 7500 eiro. Veiktie darījumi: pārdevums, noņemšana atsavināšanai — 7500 eiro, pirkums, īpašnieka maiņa ar pieteikumu «Audi A4 Avant» — 9000 eiro, pirkums, turētāja reģistrācija «Audi A6» — 0,01 eiro. Parādsaistības — 61 069,15 eiro. Izsniegtie aizdevumi — 31 413,32 eiro.
Gvido Erķis — Mērsraga novada domes deputāts, iepirkumu komisijas loceklis, administratīvās komisijas loceklis, zvejniecības un licencēšanas komisijas loceklis, komisijā lēmumu pieņemšanai darījumiem ar lauksaimniecības zemi, prokūrists SIA «Andela», saimnieciskā darbība «Gvido Erķis». Pieder «Audi 90» (1986. izlaides gads), piekabe-transporta autovedējs «KARO K450» (1988. izlaides gads), «Audi Coupe» (1990. izlaides gads), pašbūvēta airu laiva (2010. izlaides gads), «BMW 316» (1994. izlaides gads), kuģa motors «Mercury» (1996. izlaides gads). Ienākumi: procenti a/s «PrivatBank» — 0,03 eiro, alga SIA «Andela» — 10 680 eiro, ienākums no īpašuma pārdošanas SIA «Andela» — 3000 eiro, ienākumi no saimnieciskās darbības un komercdarbības SIA «Andela» — 2740 eiro, procenti a/s «Citadele banka» — 1,01 eiro, alga Mērsraga novada pašvaldībā — 351 eiro. Parādsaistības — 12 820,21 eiro.
Laima Valdemāre — Mērsraga novada domes deputāte, valdes locekle Mērsraga novada pensionāru biedrībā «Baltā bura». Īpašumā pie īpašuma veida norādīts «pārējie» Mērsraga novadā. Ienākumi: pensija no VSAA — 7796,46 eiro, alga Mērsraga novada pašvaldībā — 193,50 eiro.
Juris Venckus — Mērsraga novada domes deputāts, iepirkumu komisijas loceklis, pamatlīdzekļu vērtēšanas komisijas loceklis, vispārējās vidējās izglītības skolotājs Rīgas pilsētas pašvaldībā, projekta vadītājs SIA «SA pro serviss». Īpašumā divi zemes gabali Mērsraga novadā. Pieder «Subaru Forester» (2010. izlaides gads) un «Ford Maverick» (2005. izlaides gads). Ienākumi: procenti a/s «SEB banka» — 1,52 eiro, pensija VSAA — 12 375,59 eiro, alga Mērsraga novada pašvaldībā — 2131,45 eiro, alga SIA «SA pro serviss» — 640 eiro, alga Rīgas pilsētas pašvaldībā — 2759,62 eiro u. c. ienākumi no Rīgas pilsētas pašvaldības — 75 eiro.
Ainārs Pumpurs (deklarācija, kas iesniegta, stājoties amatā šī gada 15. janvārī) — Mērsraga novada domes deputāts, valdes loceklis SIA «Dita A», valdes loceklis sporta makšķerēšanas un atpūtas atbalsta fondā «Mērsrags». Pieder pašbūvēta airu laiva (1997. izlaiduma gads). Izsniegtie aizdevumi — 9500 eiro.

INTERESANTI
2018. gadā Mērsraga novadā vislielākie ienākumi bijuši domes deputātam Andrim Leitas — aptuveni 35 954 eiro, otrajā vietā atstājot Dzintaru Ceravu ar 29 122,65 eiro (pēdējos gados viņa atalgojums Rīgas brīvostas pārvaldē un SIA «Sabiedrība IMS» nepārtraukti pieaudzis). Vismazākie ienākumi pērn bija Laimai Valdemārei — 7989,96 eiro, kas ir vairākas reizes mazāk kā pārējiem deputātiem. Vislielākās parādsaistības ir Andim Dārziņam — 61 069,15 eiro apmērā. Viņam arī lielākie izsniegtie aizdevumi — 31 413,32 eiro. Visvairāk zemes gabalu un nekustamo īpašumu pieder Jānim Krūzem. Par domes priekšsēdētāja Roberta Šiliņa atalgojuma izmaiņām izvērtējumu vēl nevar veikt, jo pērn bija pirmais pilnais gads, ko viņš aizvadīja šajā amatā.