Amatpersonu deklarācijas. Dundagas novads

Dundagas novads

Aldis Felts — Dundagas novada domes priekšsēdētājs, attīstības padomes loceklis Kurzemes plānošanas reģionā, valdes loceklis biedrībā «Latvijas Mednieku asociācija», īpašnieks IK «AF». Īpašumā: pieci zemes gabali Dundagas novadā un divi — Rojas novadā, kā arī zemes un ēkas nekustamais īpašums Dundagas novadā. Pieder kravas transporta kaste «VW Amarok» (2013. izlaides gads). Skaidras naudas uzkrājums — 9800 eiro. Bezskaidras naudas uzkrājums — 99 909,45 eiro. Ienākumi: Pārtikas un veterinārais dienests kā «u. c. ienākumi» — 404,98 eiro, procenti no a/s «SEB banka» — 18,85 eiro, ienākumi no saimnieciskās darbības un komercdarbības no SIA «Niedrāji MR» — 52 500 eiro, ienākumi no saimnieciskās darbības un komercdarbības no SIA «Dundagas meži» — 178,15 eiro, ienākumi no saimnieciskās darbības un komercdarbības no SIA «Laskana mežs» — 27 300 eiro, alga no Dundagas novada pašvaldības — 20 622,75 eiro. Veiktie darījumi: pārdevums, cirsma — 52 500 eiro, pārdevums, ciršanas tiesības — 27 300 eiro, dāvinājums — 56 000 eiro. Izsniegtie aizdevumi — 23 200 eiro un 19 000 eiro.
Jānis Mauriņš — Dundagas novada domes priekšsēdētāja vietnieks, deputāts, saimniecības vadītājs/ direktors (mežsaimniecības jomā) SIA «Tilžas», saimnieciskā darbība IK «Lienītes», vadītājs/ direktors/ pārvaldnieks (komercpakalpojumu jomā) SIA «Timburi», valdes loceklis SIA «Timburi», valdes loceklis SIA «Tilžas». Īpašumā: trīs zemes gabali Dundagas pagastā, viens zemes un būvju īpašums Dundagas pagastā, četri zemes un ēkas nekustamie īpašumi Dundagas pagastā. Pieder 14 kapitāldaļas SIA «Tilžas» 1400 eiro vērtībā un 2703 kapitāldaļas SIA «Timburi» 2703 eiro vērtībā. Pieder «VW Transporter» (2008. izlaides gads), «VW Transporter» (2004. izlaides gads), «VW Golf GLS» (1976. izlaides gads), «VAZ 2103» (1977. izlaides gads), «Audi 80» (1984. izlaides gads). Ienākumi: Pārtikas un veterinārais dienests kā «u. c. ienākumi» — 80 eiro, SIA «Metko» kā «u. c. ienākumi» — 115,96 eiro, ienākumi no saimnieciskās darbības un komercdarbības IK «Lienītes» — 100 eiro, alga Dundagas novada pašvaldībā — 3103,98 eiro, alga SIA «Timburi» — 5400 eiro, ienākumi no saimnieciskās darbības un komercdarbības SIA «Timburi» — 1216,20 eiro, ienākumi no saimnieciskās darbības un komercdarbības SIA «Tilžas» — 1322,96 eiro.
Madars Burnevics — Dundagas novada domes priekšsēdētāja vietnieks (bija tikai konkrētu laika posmu), deputāts, administratīvās komisijas priekšsēdētājs, attīstības padomes locekļa vietnieks, ēku celtnieks SIA «SaunaPRO.lv», valdes loceklis SIA «Ronto». Īpašumā: zeme un zemes un ēkas nekustamais īpašums Dundagas pagastā. Pieder 802 kapitāldaļas SIA «Ronto» 1141,14 eiro vērtībā. Ienākumi: no saimnieciskās darbības un komercdarbības no SIA «Dundagas meži» — 7192,63 eiro, Lauku atbalsta dienests kā «u. c. ienākumi» — 340,56 eiro, alga Dundagas novada pašvaldībā — 1653,89 eiro, alga SIA «SaunaPRO.lv» — 480 eiro.
Gunārs Kristiņš — Dundagas novada domes deputāts, galvenais mehāniķis SIA «Līcis 93». Īpašumā zemes un ēkas nekustamais īpašums Dundagas pagastā, kopīpašumā zemes un ēkas nekustams īpašums Kolkas pagastā. Pieder piekabe-transporta kravas kaste «Syland NP1» (2011. izlaides gads), «Nissan X Trail» (2003. izlaides gads). Ienākumi: alga SIA «Līcis 93» — 12 128,99 eiro, alga Dundagas novada pašvaldībā — 1344 eiro.
Māris Napskis — Dundagas novada domes deputāts, apbalvojumu komisijas loceklis, privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas priekšsēdētājs un loceklis, meža mašīnu operators SIA «KM Forestry», meža mašīnu operators SIA «MKM mežs», īpašnieks IK «Kante M&B». Īpašumā zeme Dundagas pagastā un zemes un ēkas nekustamais īpašums Dundagas pagastā. Pieder «VW Golf» (1987. izlaides gads), «Volvo XC90» (2005. izlaides gads), kravas transporta kaste «VW Transporter» (1991. izlaides gads), «VW Sharan» (1999. izlaides gads), motocikls pasažieru solo «IŽ 49» (1953. izlaides gads), airu laiva «Cargo Pella» (2010. izlaides gads). Ienākumi: procenti a/s «Swedbank» — 0,62 eiro, Lauku atbalsta dienests kā «u. c. ienākumi» — 270,29 eiro, alga Dundagas novada pašvaldībā — 2115 eiro, alga SIA «KM Forestry» — 5340,90 eiro, alga SIA «MKM mežs» — 7000 eiro.
Regīna Rūmniece — Dundagas novada domes deputāte, interešu izglītības mērķdotācijas piešķiršanas komisijas locekle, Kolkas ZAC vadītāja SIA «Līcis 93». Pieder «Toyota Avensis» (2013. izlaides gads). Ienākumi: alga SIA «Līcis 93» — 12 715,47 eiro, pabalsts no VSAA — 988,69 eiro, pensija no VSAA — 4500,63 eiro, alga Dundagas novada pašvaldībā — 1888,17 eiro, kā «u. c. ienākumi» Dundagas novada pašvaldībā — 231,50 eiro. Veikts darījums: pirkums, īpašnieka maiņa ar pieteikumu, «Toyota Avensis» — 6,15 eiro.
Andra Grīvāne — Dundagas novada domes deputāte, Dundagas vidusskolas pedagoģe. Īpašumā dzīvoklis un zemes un ēkas nekustamais īpašums Dundagas pagastā. Ienākumi: alga no Dundagas novada pašvaldības — 12 765,89 eiro.
Vilnis Skuja — Dundagas novada domes deputāts, Dabas aizsardzības pārvaldes vecākais eksperts. Pieder «Toyota Avensis» (2008. izlaides gads). Ienākumi: honorārs no Ropažu novada pašvaldības — 61,50 eiro, honorārs no Latvijas Nacionālās bibliotēkas — 83,12 eiro, pensija no VSAA — 4559,04 eiro, honorārs no Ventspils bibliotēkas — 135 eiro, honorārs no «Vides Vārda» — 453,17 eiro, alga Dabas aizsardzības pārvaldē — 10 757,14 eiro, alga Dundagas novada pašvaldībā — 1333,92 eiro.
Tamāra Kaudze — Dundagas novada domes deputāte, interešu izglītības mērķdotācijas piešķiršanas komisijas locekle, parādu piedziņas speciāliste pašvaldības SIA «Ūdeka», valdes priekšsēdētāja Dundagas novada atbalsta biedrībā. Īpašumā zeme Mārupes novadā. Pieder «Ford Focus» (2006. izlaides gads). Ienākumi: alga pašvaldības SIA «Ūdeka» — 7327,10 eiro, pabalsts no VSAA — 2711,91 eiro, pabalsts no VSAA — 94,55 eiro, alga Dundagas novada pašvaldībā — 981,12 eiro.

INTERESANTI
Pērn Dundagas novada domē (un kopumā visu četru novadu domēs) vislielākie ienākumi bijuši domes priekšsēdētājam Aldim Feltam — 101 024,73 eiro. Viņam arī ievērojami uzkrājumi: bezskaidras un skaidras naudas uzkrājums kopā veido 109 709,45 eiro. Arī iepriekš A. Feltam bijuši ievērojami uzkrājumi, piemēram, 2015. gadā, strādājot a/s «Latvijas Valsts meži» par mežkopības vadītāju un izpilddirektoru, uzkrājumi sastādīja 131 417,97 eiro. Otro vietu pērn saņemto ieņēmumu ziņā ieņem Regīna Rūmniece ar 20 324,46 eiro. Savukārt vismazākie ieņēmumi 2018. gadā bijuši Madaram Burnevicam — 9667,08 eiro (2017. gadā vēl mazāk, kad kopumā nopelnījis 1141,04 eiro). Parādsaistību nav nevienam deputātam. Visvairāk zemes gabalu, nekustamo īpašumu vienādā skaitā (astoņi) ir A. Feltam un Jānim Mauriņam. Vienīgais, kurš pērn izsniedzis aizdevumus, ir A. Felts — 42 200 eiro apmērā (arī citos gados uzrādīti aizdevumi vairāku desmitu tūkstošu eiro apmērā).