Laucienē aizvadīta pēdējā iedzīvotāju sapulce

Talsu novads

18. jūnijā Laucienes tautas namā notika iedzīvotāju sapulce, kur bija iespējams uzzināt informāciju gan par Talsu novada pašvaldību, gan arī paveikto pagastā no 2017. līdz 2019. gadam.
Ar sapulci Laucienē noslēgušās
Talsu novada pašvaldības rīkotās tikšanās pārvaldēs, kuru mērķis bija informēt par paveikto un aktuālo novadā, kā arī uzklausīt iedzīvotāju interesējošos jautājumus un ierosinājumus. Laucienē sapulci apmeklēja vairāki interesenti, viņu vidū arī pagasta pārvaldes darbinieki. Kā ierasts, sākumā Talsu novada domes priekssēdētājs Dainis Karols un sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas vadītāja Inita Fedko iepazīstināja ar pašvaldības struktūru, simboliku, budžetu un uzņēmējdarbības vidi, minot arī projektus, ko pašlaik īsteno. Neskatoties uz to, ka Talsu novads tagad iedzīvina jaunu logo, vērtības un identitāti, ar ko arī tika iepazīstināti iedzīvotāji, domes priekšsēdētājs D. Karols pauda, ka brīdī, kad notiks administratīvi teritoriālā reforma un Talsu novadam pievienosies Dundagas, Rojas un Mērsraga novads, pie šī jautājuma nāksies atgriezties. Tāpat viņš minēja: ja administratīvi teritoriālā reforma notiks, kā plānots, novada domē pēc nākamajām pašvaldību vēlēšanām strādās 19 deputāti.
Talsu novadā ir četras pilsētas, kas uzliek uzdevumu daudz rūpīgāk domāt par attīstības plānošanu un novada budžeta izlietojumu, sacīja I. Fedko. Stāstot par pašlaik īstenotajiem projektiem, iedzīvotāji varēja uzzināt, ka notiek Talsu Galvenās bibliotēkas būvniecība, ko plānots pabeigt šogad. Šis ir objekts, kas novadā ir gaidīts vairāk nekā desmit gadu. Līdz ar jaunu mājvietu bibliotēkai atbrīvosies telpas pirmsskolas izglītības iestādē. Tās pielāgojot bērnudārza vajadzībām, tiks risināts jautājums par bērnu rindu samazināšanu. Aprīlī atsākās Raiņa ielas pārbūve, turpinās Celtnieku un Laukmuižas ielas pārbūve un Jaunās Celtnieku ielas izbūve, kas ir nozīmīgs atbalsts tur esošajiem uzņēmējiem.
Sabilē atjauno Firksu-Pedvāles muižu, kur būs starptautiska mākslinieku rezidence, pieejama būs arī Sabiles sinagoga un atjaunots pilsētas laukums. Novadā turpinās grants ceļu pārbūves darbi. Nozīmīgi ieguldījumi veikti arī četrās novada skolās: Talsu Valsts ģimnāzijā, Talsu 2. vidusskolā, Talsu pamatskolā un Sabiles pamatskolā. Pie Talsu Valsts ģimnāzijas ir atjaunots stadions; skolās iegādātas ērtas un ergonomiskas mēbeles. Šajās izglītības iestādēs ieguldīts finansējums, jo tās būs vietas, kur nākotnē koncentrēsies vairāk bērnu. Svarīgi, lai tie mācītos sakārtotā vidē. Tāpat risināms jautājums par pedagogu piesaistīšanu, lai nodrošinātu kvalitatīvu mācību procesu, uzskata domes vadītājs D. Karols.
Aktualitāti neesot zaudējis Talsu tirgus pārbūves projekts, kam iezīmēts Eiropas Savienības finansējums. Pieņemts domes lēmums, ka līdz 2021. gadam Sabilē jābūt uzbūvētam jaunam bērnudārzam, jo pašlaik tas atrodas pagaidu telpās. Iecerēts jaunu bērnudārzu būvēt arī Vandzenē.
Šogad pēc valsts budžeta pieņemšanas izmaiņas notikušas arī pašvaldību iespējā aizņemties no valsts kredītus ieceru īstenošanai. Tāpēc no pašvaldības puses esot svarīgi izdarīt visus mājasdarbus, lai kāds nevarētu pateikt, ka kaut ko neesam paveikuši, pauda D. Karols.
Domes pārstāvji iedzīvotājiem stāstīja, ka novadā darbojas Talsu komersantu klubs, kura pārstāvjus vietvara iesaista plānošanas procesā. Pērn pašvaldība parakstīja sadarbības memorandu ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru par sadarbību efektīvas uzņēmējdarbības vides nodrošināšanā, labvēlīgu uzņēmējdarbības apstākļu attīstīšanu un informācijas apmaiņu.
Soli pa solim ieceru īstenošanā
Par paveikto no 2017. līdz 2019. gadam Laucienes pagastā stāstīja pagasta pārvaldes vadītājs Juris Upmalis. Bija iespēja noskatīties arī video prezentāciju par sakoptām vietām pagastā. Divos gados paveikts daudz. Sakārtota ūdenssaimniecības sistēma, un visās ūdens ieguves vietās uzstādītas atdzelžošanas iekārtas. Darbi veikti Laucienes kultūras nama atjaunošanā. Lielajā zālē atjaunota skatuve, izremontēta lielā zāle un izveidota ventilācijas sistēma. Vēl nepieciešams iegādāties jaunus krēslus un sakārtot ēkas fasādi. Pārvaldnieks teica, ka seko iespējām piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu. Iesniegts projekts «Leader» pasākumā, lai varētu iegādāties vajadzīgos krēslus. Atliek gaidīt lēmumu, vai ieceri atbalstīs.
Atjaunota arī brīvdabas estrāde, uzstādītas video novērošanas kameras, sakārtota ugunsdzēsības sistēma pie Laucienes sporta centra. Atjaunots bērnu laukums. Pirmsskolas izglītības iestādē «Bitīte», kur septembrī atvērs jaunu grupiņu, notiek divu grupiņu sanitārā mezgla remonts. Labiekārtota Pūckalnu kapu kapličas teritorija Pūckalnu, Klopenes un Tuņņu kapos uzstādīti jauni kapu vārti. Pozitīvi vērtējams, ka pagastā turpinās darbi Nurmuižas pils kompleksā, kas šogad augustā, pagasta svētkos, atkal vērs durvis apmeklētājiem.
Runājot par prioritātēm, pārvaldnieks minēja, ka uzsākti projektēšanas darbi, lai pie sporta centra taptu publisks bērnu laukums visām vecuma grupām. Viņš cer, ka šogad izdosies uzsākt arī tā izveides darbus. Šobrīd pirmsskolas izglītības iestādē «Bitīte» notiek teritorijas nožogojuma atjaunošana.
Sanākušajiem bija iespējams uzzināt par Laucienes kultūras nama piedāvājumu. Pašlaik kultūras namā darbojas jauktais koris «Lauciene», folkloras kopa «Trejteka». Mājvietu raduši arī divi interešu klubi: Indijas klasiskās dejas un senioru klubs. Īpaši aktīvi un rosīgi ir senioru klubiņa «Madaras» biedri, kuri piedalās Laucienes kultūras dzīvē. Kā ikgadējos nozīmīgos pasākumus pārvaldnieks minēja Talsu koru apriņķa koru sadziedāšanās svētkus «Sadziedam Laucienē», folkloras kopu sadziedāšanās svētkus «Laucienes Ziņģe», dzejas dienas «Dzeja uz dīvāna», Laucienes pagasta dienu un citus. Bija iespēja uzzināt par Pļavmuižas saieta nama, sporta centra un pagastā esošo bibliotēku darbību un piedāvātajām aktivitātēm, kā arī veselības un sporta nometnēm, kas šogad jauniešiem notiks pagastā, izveidoto sajūtu taku bērniem, ko šovasar plānots papildināt ar vēl dažādiem elementiem.
Sapulcē piedalījās arī Talsu novada pašvaldības policijas priekšnieka vietniece Sigita Amstere un inspektors Kristaps Koloda, kura pārraudzības teritorija ir Laucienes pagasts. Lauciene esot samērā mierīgs pagasts. No gada sākuma līdz šim brīdim saņemti 16 izsaukumi. Sūdzības bijušas par klaiņojošiem suņiem, alkohola lietošanu, savstarpējiem strīdiem.
Iedzīvotāji vērsa uzmanību, ka policijai vairāk vajadzētu kontrolēt, kā notiek transportlīdzekļu plūsma uz ceļa «Talsi—Jūrmala», jo netiek ievērots vajadzīgais braukšanas ātrums, un tas rada nedrošību. Arī lielo kravas auto radītie putekļi atsevišķos ceļa posmos radot diskomfortu. Kāda kundze interesējās, vai biežāk būtu iespējams nodot lielgabarīta atkritumus. Uz to J. Upmalis atbildēja, ka pagasts divas reizes gadā šādu iespēju piedāvā, bet biežāk to nav plānots darīt.
Sapulces noslēgumā pārvaldnieks aicināja arī ikdienā ar interesējošiem jautājumiem vērsties pārvaldē, lai rastu tiem risinājumus.