Bardaks uzņēmumā un nodokļa izmaiņas. Jārēķinās ar atkritumu apsaimniekošanas tarifa pieaugumu

Uzņēmējdarbība

SIA «Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība «Piejūra»» kopš iepriekšējās valdes atbrīvošanas un jaunā valdes locekļa Ērika Zaporožeca iecelšanas amatā sākušās pārmaiņas. Tās ietekmēs arī mūsu puses novadu iedzīvotāju maciņus.
«Talsu Vēstis» maijā jau informēja par iespējamo tarifa cenas pieaugumu. Nu tas ir zināms un oficiāli apstiprināts — tas notiks no 1. augusta. Ja līdz šim nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošana izmaksāja 12,84 eiro par kubikmetru, tad no 1. augusta — 15,90 eiro par kubikmetru. Tas nozīmē, ka viena konteinera iztukšošanas reize (140  l) izmaksās 2,23 eiro (ar PVN), 180  l konteinera — 2,87 eiro, 240  l — 3,81 eiro un 1100  l — 17,48 eiro.
Iepriekšējās valdes darbībā konstatē pārkāpumus
Kā jau esam vairākkārt skaidrojuši, martā SIA «Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības «Piejūra»» valde zaudēja kapitāla daļu turētāju (deviņu pašvaldību, tajā skaitā Talsu, Mērsraga, Rojas un Dundagas novada) uzticību un to atsauca pilnā sastāvā. Kā galvenais pamatojums tika norādīts uz valdes nesaimniecisku un, iespējams, prettiesisku rīcību, neapzinātu vai apzinātu bezdarbību un iespējamiem normatīvo aktu pārkāpumiem. Kapitāldaļu turētāju pārstāvju uzmanību situācijai uzņēmumā 2019. gada sākumā pievērsa kredītiestāde un zvērinātais revidents.
Lai gūtu skaidrību par situāciju uzņēmumā, Talsu, Jūrmalas un Tukuma apvienotā auditoru komanda veica 2017. un 2018. gada iekšējā audita posmu pārbaudi, izvētot vairākus aspektus.
«Viens no auditoru secinājumiem apliecina, ka uzņēmuma iekšējās kontroles sistēma satur būtiskus trūkumus, kā arī ir risks, ka uzņēmuma valde mērķtiecīgi nav rīkojusies kā rūpīgs un gādīgs saimnieks. Piemēram, nav veikta ikgadējā budžeta plānošana un rentabilitātes novērtēšana, nav bijusi iedziļināšanās budžeta izpildē, kā arī nav bijuši mēģinājumi uzlabot budžeta rezultātus, netika vadīta naudas plūsma, bet gan visas darbības tika uzdots veikt galvenajam grāmatvedim. Uzņēmuma valde nav nodrošinājusi savlaicīgu tarifu pārskatīšanu un iesniegšanu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā. Konstatēti dažādi pārkāpumi grāmatvedības uzskaitē un iepirkumu organizēšanas kārtībā, kā arī nav iespējams pārliecināties par notikušajiem komandējumiem, to lietderību, par teju 3000 eiro arī pārsniegts komandējumu izdevumu apmērs,» informē Talsu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas vadītāja Inita Fedko.
Kā izrādās, jau 2018. gadā uzņēmumam ievērojami samazinājušies naudas līdzekļi — no vairāk nekā 350 000 eiro līdz nedaudz virs 40 000 eiro. Pieaudzis arī norēķinu ar piegādātājiem apmērs — no 72 000 eiro līdz 103 000 eiro. Neraugoties uz finansiālajām grūtībām, valde ne tikai uz tām nav reaģējusi, bet arī nav informējusi kapitāldaļu turētājus.
«Konstatēta ne tikai nesakārtota uzņēmuma pamata darbība, bet arī citi pārkāpumi: iegādāts lietots kafijas aparāts jauna aparāta cenā, noteiktas nepamatoti augstas degvielas patēriņa normas, kā arī konstatēts, ka tā iegādāta vienā reizē vairāk, nekā iespējams ieliet mašīnas degvielas tilpnē, pastāv aizdomas par dažādu tehnikas aprīkojuma iegādi privātām vajadzībām, iegādāti atkritumu konteineri, kas netiek izmantoti, nomātas tehnikas vienības, kas netiek pienācīgi noslogotas. Uzņēmuma vadība, nenodrošinot efektīvu finanšu resursu plānošanu un izlietojuma kontroli, izlietojusi līdzekļus ar saimniecisko darbību nesaistītu izdevumu, soda un kavējuma naudu nomaksai vismaz 15 897,90 eiro apmērā. Par konstatētajiem pārkāpumiem jau ir informēts Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs,» atklāj I. Fedko.
Nodokļa pieaugums un līdzšinēja nesaimnieciska rīcība
Iepriekšējās valdes nesaimnieciskā rīcība gan nav vienīgais iemesls, kāpēc nepieciešams celt tarifu. Ar 2020. gada 1. janvāri Latvijā stājas spēkā jauna Dabas resursu nodokļa (DRN) likme. Proti, ja šogad par atkritumu apglabāšanu tie ir 43 eiro par tonnu (salīdzināšanai: 2016. gadā tie bija 12 eiro, 2017. gadā — 25 eiro), tad nākamgad — jau 50 eiro par tonnu. Saeima skaidro, ka cena paaugstinās, lai iedzīvotāji vairāk pievērstos atkritumu šķirošanai.
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 8. maijā apstiprināja SIA «Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība «Piejūra»» sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu tarifu ar jau iekļautu DRN likmi: no 2019. gada 10. jūnija līdz 31. decembrim — 60,73 eiro tonnā (bez PVN), bet no 2020. gada 1. janvāra — 64,01 eiro tonnā (bez PVN).
Savukārt otrs faktors, kas saistāms ar iepriekšējo nesaimniecisko rīcību, ir nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa. Ja kopš 2018. gada marta maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu bija noteikta 1,70 eiro (bez PVN) par kubikmetru, tagad tā būs 6,76 (bez PVN) eiro par kubikmetru. Ē. Zaporožecs Talsu novada domes deputātiem un klātesošajiem skaidroja, ka līdzšinējās pozīcijas izmaksas bija noteiktas neadekvāti zemas un nesedza reālās izmaksas.
Lai arī Talsu novada domes deputāti pēc ilgām diskusijām apstiprināja noteikt maksu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu 6,76 (bez PVN) eiro apmērā, uzņēmums aicināja to noteikti vismaz 7,09 eiro (bez PVN) par kubikmetru apmērā. Ē. Zaporožecs uzsvēra, ka ar summu 6,76 eiro uzņēmumam nav iespējams attīstīties, turklāt ir nepieciešami izdevumi neparedzētiem gadījumiem. Viņš aicināja deputātus nevis nodarboties ar politiku, bet uz jautājumu skatīties saimnieciski. Piemēram, Mērsraga novada dome šo tarifu apstiprināja 8,26 (bez PVN) eiro apmērā. Kā «Talsu Vēstīm» skaidroja Ē. Zaporožecs, tagad pārējām pašvaldībām jāmaina savi lēmumi, lai visām šī pozīcija būtu vienāda, proti, 6,76 eiro apmērā.
Talsu novada domes deputātu atkāpšanās ceļš bija tāds, ka viņi šo likmi 6,76 eiro pagaidām nosaka līdz 31. decembrim, un līdz jaunajam gadam izvērtēs uzņēmuma finanšu situāciju, lai saprastu, kā šāds izcenojums ietekmē tā darbību, un nepieciešamības gadījumā to paaugstinās.
Priekšā daudz darāmā
Ē. Zaporožecs sarunā ar «Talsu Vēstīm» sacīja, ka sliktākajā gadījumā nākamajā gadā šī izmaksu pozīcija varētu paaugstināties līdz 7,09 eiro. Tomēr, lai uzņēmums tiktu galā ar visu nākotnē paredzēto un valstī obligāti noteikto, nāksies veikt virkni būtisku izmaiņu. Proti, iecerēts meklēt pozīcijas, kā samazināt uzņēmuma izdevumus, attīstīt jaunus pakalpojumu veidus un kopumā pēc iespējas vairāk optimizēt uzņēmuma darbību. «Piejūra» aktīvi arī pievērsusies un pēdējā laikā noslēgusi vairāk nekā 300 jaunu līgumu par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu, un darbs ar iedzīvotājiem, kuri nav noslēguši līgumus vai ilgstoši nemaksā par sniegto pakalpojumu, turpināsies. Iecerēts uzstādīt papildu šķiroto atkritumu konteinerus. Būtisks faktors, kas pašlaik rada zināmas bažas, ir tāds, ka no 2021  gada ir jāievieš bioloģiskā atkritumu šķirošana, kam vajadzēs jaunu transportu un konteinerus.
«Cilvēkiem ir jāsaprot, ka nepieciešams šķirot atkritumus, jo tikai tādā veidā iespējams samazināt viņu izmaksas par pakalpojumu. Tas ir saucamais «burkāna un pātagas» princips. Burkāns — tiek dota iespēja to darīt, pātaga — ja to nedara, būs jāmaksā vairāk. Diemžēl jāatzīst, ka liela daļa iedzīvotāju nezina, kā šķirot atkritumus. Šobrīd vienā konteinerā tikai 40% ir derīgi pārstrādei, pārējais jāved uz poligonu, uz noglabāšanu, par ko iedzīvotāji uzņēmumam nemaksā, līdz ar to mums rodas zaudējumi. Pašlaik strādājam pie tā, lai izvērstu plašāku informatīvo kampaņu par atkritumu šķirošanu,» atklāj Ē. Zaporožecs.
Ar to viss nebeidzas
Šī gada 6. jūnijā SIA «Eco Baltia vide», kas līdz aizvadītā gada 27. martam veica sadzīves atkritumu apsaimniekošanu šīs puses novados, vērsās pie novadu domēm, kā arī sniedza informāciju Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Konkurences padomei. Informēja par to, ka SIA «Eco Baltia vide» nav saprotama un pieņemama pašvaldību vēlme pašiem veikt komercdarbību jomā, kur pakalpojumus spēj nodrošināt privātie komersanti. Uzņēmums esot cerējis un paļāvies, ka ar laiku pašvaldības sapratīs, ka saimnieciski izdevīgāk novada iedzīvotājiem un komersantiem esot, ka pakalpojumus sniedz privātais komersants, kas ir ar pieredzi atkritumu apsaimniekošanā. SIA «Eco Baltia vide» paudusi, ka vērsīsies Konkurences padomē, lai tā uzsāk administratīvo lietu un nodrošina šādas rīcības izbeigšanu.