Balgalē aicina nākt klajā ar idejām

Talsu novads

11. jūnija vakarā Balgales pagasta pārvaldē notika pirmspēdējā iedzīvotāju sapulce. Uz tikšanos bija ieradušies salīdzinoši maz iedzīvotāju, bet interese par kārtības uzturēšanu pagastā bija liela.
Balgales pagasta platība ir 74,8 kvadrātkilometri, bet pašvaldības autoceļu kopgarums — 44,24 kilometri. Pagastā deklarēti 923 iedzīvotāji. Pārvaldes pamatbudžets 2019. gadā ir 269 522 eiro, ceļu fonda budžets — 29 777 eiro, dabas resursu nodoklis — 1288 eiro, bet prioritārie finanšu līdzekļi sastāda 16 609,82 eiro. Liela daļa līdzekļu novirzīti skolas infrastruktūras sakārtošanai, informēja pārvaldes vadītājs Juris Upmalis. Budžets sadalīts tā, lai visas struktūrvienības būtu ieguvējas.
No 2017. līdz 2019. gadam
labiekārtota Dursupes ezera apkārtne, bērnudārzs pārcelts uz skolas telpām, veikti sanitārā mezgla remontdarbi bērnudārzā, bijušajās bērnudārza telpās pagasta ēkā izveidots jauniešu centrs, Balgales sporta centrā izveidots tenisa laukums, sakārtots sporta laukuma skrejceļš, izremontētas Balgales bibliotēkas telpas, pārvaldes ēkā «Grantiņi» veikts kosmētiskais remonts, sakārtots bērnu rotaļu laukuma iežogojums, veikts Dursupes pamatskolas virtuves un tualešu remonts, kā arī īstenoti Dursupes centra grants ceļu atputekļošanas pasākumi (putekļu absorbents).
Nākotnē plānots sakārtot apgaismošanas sistēmu un pagasta centrā uzstādīt video novērošanas sistēmu — tiks novēroti visi stratēģiski svarīgākie punkti, līdz ar to uzlabosies drošība. Darbi tiks uzsākti pēc Jāņiem. Tāpat plānots Dursupes pamatskolā izveidot centrālās apkures sistēmu. «Ir pagājuši pieci gadi, kopš sporta zāles projekta, un skolu ir iespējams pieslēgt apkures sistēmai. Pats process ir diezgan sarežģīts, bet nav neizdarāms — šobrīd notiek projektēšanas darbi,» atklāja J. Upmalis. Prioritātes 2019. gadā ir apkures sistēmas izbūve Dursupes pamatskolā un sporta zāles katla pārbūve uz automatizētu granulu sistēmu.
Balgales bibliotēku apmeklē
apmēram 150 cilvēku mēnesī. Tajā pieejami četri datori, WiFi, kopētājs, printeris, skeneris, avīzes, žurnāli un novadpētniecības materiāli. Reizi trīs mēnešos parādās jaunas grāmatas; tāpat tiek piedāvāta iespēja pasūtīt grāmatas no citām bibliotēkām — pēc pieprasījuma tās tiek piegādātas uz mājām.

Ikviens iedzīvotājs aicināts iesaistīties zumbas un pilates nodarbībās, fiziskās sagatavotības treniņos un izmantot iespēju uzspēlēt tenisu vai novusu (Balgales sporta un brīvā laika pavadīšanas centrā).
Liels prieks J. Upmalim ir par to, ka izdevies saglabāt ģimenes ārsta praksi. «Kad sāku šeit strādāt, tas bija viens no lielākajiem izaicinājumiem. Iepriekšējā vieta neatbilda prasībām, un bija divi varianti — vai nu slēdzam, vai meklējam citas telpas. Šobrīd ēku dalām ar ārsta praksi un palīdzam Evijas Sporānes ģimenes ārsta praksei startēt arī Eiropas projektā,» skaidroja pārvaldnieks. Kopējais pacientu skaits sasniedz 700 iedzīvotājus, dienas laikā praksi apmeklē desmit līdz 15 cilvēki. Ārsts sastopams vienu reizi nedēļā, bet ārsta palīgs — katru dienu.
Uzrunas noslēgumā J. Upmalis aicināja balgalniekus būt aktīviem, rīkoties, uzdrīkstēties un nākt klajā ar savām idejām. Uz sapulci bija ieradušies arī Talsu novada domes deputāti — Ilva Norenberga, Edgars Zelderis un Lauris Pīlēģis, kuri bija gatavi atbildēt uz jautājumiem par darbu domē un atsevišķiem lēmumiem.
Talsu novada pašvaldības policijas
priekšnieka vietniece Sigita Amstere norādīja, ka cilvēkresursu skaits ir ierobežots un Talsu novada pašvaldības policijai jānodrošina sabiedriskā kārtība ārkārtīgi lielā teritorijā. «Jūsu pagastā uz izsaukumiem mums sanāk piebraukt retāk; lielākās problēmas ir ar klaiņojošiem suņiem. Inspektors, atbraucot uz pagastu, sadarbojas ar sociālo darbinieku, ir bijušas apsekošanas ar bāriņtiesas darbiniekiem, bet jūsu pagastā mums nav daudz izsaukumu. Inspektors uz pieņemšanu brauc vienu reizi mēnesī, bet ir pierādījies, ka iedzīvotāji nenāk uz pieņemšanām, tāpēc ir izveidota sadarbība ar pārvaldi. Lietvede pieņem jebkuru iesniegumu un ātri to mums nogādā, lai varam reaģēt,» skaidroja S. Amstere. Viņa aicināja klātesošos ieskatīties Talsu novada pašvaldības policijas mājaslapā www.tnpp@talsi.lv, kur iespējams aplūkot saistošos noteikumus un cita veida informāciju.
Noslēgumā sanākušie uzdeva jautājumus vietvaras pārstāvjiem. Kāda kundze uzsvēra, ka konteineru skaits ir nepietiekams, un rosināja video novērošanas kameru novietot pie atkritumu novietnes, kur regulāri tiek piemēslots. J. Upmalis atzina, ka šāda problēma pastāv un tā jārisina ar māju pārstāvjiem. S. Amstere aicināja piefiksēt automašīnas numuru vai personu, kura izmanto atkritumu tvertnes, un informēt par to policiju.
Talsu novada pašvaldības izpilddirektors
Modris Jaunvalks brīdināja klātesošos par pārmaiņām SIA «Talsu ūdens» un SIA «Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība «Piejūra»» tarifos. «Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums «Piejūra» atrodas pietiekami smagā finansiālā stāvoklī, iepriekšējā vadība ir, maigi sakot, nesaimnieciski strādājusi un jau pašos pirmsākumos ir nepareizi aprēķināti daži skaitļi, kas ietekmē atkritumu apsaimniekošanu. Nevaru pateikt, par cik paaugstināsies tarifs, bet skaidrs, ka tas paaugstināsies,» atzina M. Jaunvalks.
Iedzīvotāji pauda bažas arī par sabiedrisko transportu. «Lielākā daļa bērnu mācās Talsu skolās — no rīta viņus ar autobusu aizved līdz Laucienei, bet jau pie mums tas ir pilns, un mazie bērni līdz Talsiem stāv kājās. Ziemā Mērsraga satiksmes autobuss atnāk vēlāk, un viņi gandrīz vienmēr kavē pirmo stundu.
Vēl aktuāla ir problēma ar braukšanas kartītēm — pārsēžoties Laucienē, Mērsraga autobusā vairākas reizes bērniem ir atņemtas kartītes, jo neatbilstot kods,» neapmierinātību pauda balgalnieki. J. Upmalis solīja aprunāties ar Talsu novada izglītības pārvaldes vadītāju, komunālo nodaļu un «Talsu autotransporta» pārstāvjiem un atrisināt šo situāciju.
Tika paustas raizes arī par bērnu un jauniešu drošību un īpašumu nesakopšanu, bet sapulce noslēdzās uz pozitīvas nots. J. Upmalis apstiprināja, ka tiek lolota ideja par mobilo estrādi un pēc tam, kad beigsies iesāktie projekti, viņš šai idejai pievērsīsies pastiprināti.