Latvijas senioru kori svinēja svētkus Talsos

Kultūra

8. jūnijā Talsos bija ieradušies senioru kori no visas Latvijas, lai, spītējot karstajam laikam un pat svētku koncertā Sauleskalna estrādē uznākušajam pēkšņajam negaisam, Talsu deviņos pakalnos svinētu 48. Latvijas Senioru koru svētkus.
Talsos sadziedājās 40 kori no dažādām Latvijas pilsētām un novadiem — kopumā vairāk nekā 1300 dalībnieku. No 1963. gada, kad aizsākās Latvijas senioru koru kustība, nu jau katru gadu senioru kori vasaras pilnbriedā pulcējas kopā kādā Latvijas vietā, šoreiz — Talsos. Skaisto un atbildīgo iespēju rīkot mazos senioru koru dziesmu svētkus Talsu novads izpelnījās, pateicoties aktīvai, radošai un neapsīkstošai Talsu tautas nama senioru kora «Atbalss» un diriģentes Astrīdas Priekules darbībai.
Svētku diena
iesākās karsta un tveicīga, bet tas neliedza dalībniekiem jau no paša rīta pulcēties Sauleskalna estrādē uz mēģinājumu, bet jau pēcpusdienā ikviens bija gaidīts Talsu tautas nama Radošajā sētā, kur koncertā, kam dots jau vasaras saulgriežus vēstošs nosaukums «Ar tautieti līgojot», muzicēja Valmieras kultūras centra vīru koris «Baltie bērzi» diriģentes Ingas Zirnes vadībā, kura vīru brašās balsis ar maigām kokles skaņām papildināja un izkrāsoja Rīgas kultūras un tautas mākslas centra «Mazā ģilde» koklētāju ansamblis «Kokļu klubs» Ivetas Tauriņas vadībā.
Kad pēcpusdienas saule jau rotājās augstu virs pilsētas, svētku dalībnieki un organizatori, nebēdājot par karstumu, devās krāšņā gājienā no Talsu Pilsētas laukuma uz Sauleskalna estrādi, kur notika 48. Latvijas senioru koru svētku koncerts «Jo dziedāju, jo skanēja». To ar dziedātsparu kuplināja arī desmit Talsu koru apriņķa kolektīvi virsdiriģenta Ginta Ceplenieka vadībā, pūtēju orķestris «Talsi» ar vadītāju Raiti Rērihu, četri senioru vokālie ansambļi, kā arī 12 Talsu deju apriņķa deju kolektīvi virsvadītāja Reiņa Rešetina vadībā, kas koru izpildītās dziesmas izdejoja jestros dejas soļos.
Sauleskalna estrādē
svētku gājiena dalībniekus sagaidīja skatītāji un svētku koncerta vadītāji — talantīgie un dziedošie jaunieši Niks Freimanis un Patrīcija Katrīna Cepleniece, kuri arī paši koncerta laikā izpildīja solo dziedājumus.
Pēc lustīgi nodziedātās un izdejotās dziesmas «Es kādreiz Talsos aizbraucu» vārds tika dots Talsu novada domes priekšsēdētājam Dainim Karolam. «Senioru spēks ir dziesmā, un, ja pirmajā šādā koncertā piedalījās četras koru grupas, tad šobrīd mēs Talsos varam baudīt jau četrdesmit korus. Katru gadu šie svētki notiek citā vietā, bet būtiski ir, ka mēs šos svētkus un dziesmu spēku izjūtam caur senioriem. Tiem, kas ir izdzīvojuši mūžu, un šajās viņu dziedātajās dziesmās mēs varam saklausīt to dzīves gājumu, kuru vēlamies dzirdēt. Mēs esam ļoti lepni un priecīgi, ka šādus svētkus varam izbaudīt Talsos, ka Talsu Sauleskalna estrāde ir piepildīta ar dziedātājiem, dejotājiem un ka šis koncerts ir kā īpašs baudījums ikvienam no mums,» bilda D. Karols un kopā ar svētku koncerta skatītājiem un klausītājiem veltīja īpašus aplausus ikvienam dziedātājam un dejotājam, bez kuriem šie svētki nebūtu iespējami. Svētku dalībniekus bija ieradusies sveikt arī Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore Signe Pujāte, kas uzrunu svētku dalībniekiem izdziedāja kā krāšņu un skaistu līgo dziesmu, vēlot gan prieku un veselību dziedātājiem, gan sakot paldies Talsu pilsētas saimniekiem par skaistajiem svētkiem.
Turpinājumā Latvijas senioru koru kustības vadītāji Daiga Galeja un Bruno Cabulis kopā ar Talsu tautas nama senioru kora «Atbalss» diriģenti Astrīdu Priekuli, skanot Latvijas himnai «Dievs, svētī Latviju!», pacēla Latvijas senioru koru svētku karogu.
Kori izdziedāja un deju kolektīvi izdejoja ikvienam tuvas un zināmas dziesmas. Pat pēkšņi sacēlies negaiss ar pamatīgu lietu, pērkona ducināšanu un attālu zibeņu izgaismotām debesīm virs Sauleskalna estrādes netraucēja senioriem braši turpināt dziedāt un dejotājiem griezties raitos deju soļos. Šķita, ka lietus pēc karstās saules svelmes visas dienas garumā koncerta dalībniekiem deva jaunu sparu, jo talsenieka Raimonda Tigula dziesma «Lec, saulīte» ar pašu komponistu pie klavierēm pat cauri lietum un pērkona grandiem izskanēja ar divtik lielu spēku un degsmi. Bet kā viens no koncerta skaistākajiem un pacilājošākajiem mirkļiem katram talseniekam bija koristu kopīgi nodziedātā Miervalža Celmiņa dziesma «Talsu mijkrēslis» — Talsu himna, kuru visi svētku dalībnieki bija iemācījušies par godu šim koncertam.