Dienasgaismu ierauga jauno autoru 21. gadagrāmata

Kultūra

Talsu tautas nama Tornīša zālē 28. maija pēcpusdienā skanēja dzeja un apsveikuma vārdi. Tur Talsu 2. vidusskolas jaunie autori svinēja savas gadagrāmatas «Skatienā saullēkts» atvēršanas svētkus.
«Tieši tā top dzeja,»
sacīja Maija Laukmane pēc tam, kad jaunie autori, ienākot Tornīša zālē, vienā balsī sāka lasīt katrs savas dzejas rindas. «Tieši tā vārdi lēni atnāk, sākumā tik bikli un it kā baidoties, kad tu pats kā vārdu rakstītājs vēl neapjaut, kas no tā visa beigās iznāks. Šis ir interesants process, un mēs visu mācību gadu ar to esam strādājuši,» atzina M. Laukmane. Tā kā šis gads visiem dzejniekiem un rakstniekiem aizrit latviešu dzejnieces Montas Kromas zīmē, jo šogad tiek atzīmēta dzejnieces simtgade, viņa jaunajiem literātiem vēlēja M. Kromas kādreiz sacītos vārdus: «Bikla tu vari būt. Pavisam tu vari būt bikla, bet nekādā ziņā, lai tavi vārdi nav bikli, lai tad, kad tu vārdus saki, tie nemīņājas uz vietas, nekautrējas, neklūp, nekāpjas atpakaļgaitā. Tātad bikla tu vari būt, bet lai tavi vārdi nav bikli.»
Šī pēc skaita ir jau 21. Talsu 2. vidusskolas jauno autoru gadagrāmata, un tajā savus dzejas un prozas darbus publicējuši septiņi talantīgi un rakstot griboši jaunieši — Sabīne Alika, Intars Barčevskis, Anete Bemane, Dāvis Derķevics, Anete Gaile, Marta Kacēviča un Una Veipāne.
Kā uz gadagrāmatas atvēršanu sanākušajiem pastāstīja M. Laukmane, grāmatas nosaukuma izvēle katru gadu notiek, izmeklējot dažādas dzejiskās frāzes, no kurām jaunieši izvēlas to, kura varētu veidot gadagrāmatas nosaukumu. Šogad par tādu kļuva frāze «Skatiena saullēkts», kas tad arī skaisti rotājas uz grāmatas zilgansārtos toņos rotātā vāka, kuru, protams, arī izvēlējušies paši jaunie autori.
Gadagrāmatas lappusēs
katrs autors ne tikai lasītājam ļauj ielūkoties savā dzejā un prozā, bet arī pastāstījis nedaudz par sevi: kuri ir tie pieci vārdi, kas viņu vislabāk raksturo; kāda ir viņa vērtību skala, dzīvē saņemtais vislabākais padoms; ko viņš domā par savu skolu un skolotājiem; kādas ir viņu intereses. Ar šo nelielo ieskatu sevī katrā kā individuālā un neatkārtojamā personībā autori dalījās arī pasākuma laikā, kā arī nolasīja pāris savus radošos darbus no jaunās grāmatas lappusēm.
Talsu 2. vidusskolas direktors Oļegs Solovjovs, kurš arī bija ieradies sveikt jaunos autorus viņiem nozīmīgajā dienā, atzina, ka viņam ir liels prieks atrasties tik kuplā rakstošo jauniešu pulkā. «Šodien prezentējot savu veikumu, jūs nodosiet kādas savas atziņas un pārdomas arī mums, klātesošajiem, bet viennozīmīgi jūs esat ieguvēji,» sacīja O. Solovjovs. Viņš arī atzīmēja, ka jaunieši un visa Talsu 2. vidusskola var lepoties, ka viņiem ir tāds atbalsta plecs kā M. Laukmane, kas iedvesmo jaunos autorus, ļauj tiem domāt un radīt. «Mēs varam būt lepni, ka mums ir tāda pērle kā Maija, un arī šī grāmata ir kā pērle. Jau divdesmit pirmo gadu mēs izdodam šo grāmatu, pateicoties Maijai, pateicoties iepriekšējai skolas direktorei Elgai Vērdiņai,» bilda O. Solovjovs. Viņš sacīja arī lielu paldies saviem kolēģiem — pedagogiem, kas jauniešus pavirza tuvāk M. Laukmanei, lai tie spētu radoši izpausties.
«Mums nozīmīgos brīžos un mums nozīmīgās emocijās mēs sevi cenšamies kaut kā saglabāt vai iemūžināt,» jauniešus uzrunāja Talsu novada literātu apvienības vadītājs Andžejs Beļevičs. «Mēs uztaisām selfiju, palūdzam, lai mūs nofotografē kopā ar draugiem, lai paliek atmiņai tas prieks vai skumja, lai saglabājas atmiņai tās emocijas. Dzejolis jau arī ir kā fotogrāfija. Tāds domas mirklis, saglabāts moments šajā konkrētajā brīdī. Pavirpinot šo savu domu tālāk, sapratu, ka iespiests dzejolis sanāk kā tāda jūsu balss fotogrāfija, jūsu atbalss. Un atbalsij vajag balsi. Tai vajag telpu, kurā balss skan, un ne vienmēr balsij ir jābūt skaļai, lai būtu atbalss. Telpā, kurā skan dzejoļa balss, un atbalss esat jūs paši. Jūsos skan dzejolis, konkrēts mirklis. Tas, ko vēlos jums novēlēt ir, lai jūs rūpējaties par to, lai jūsos būtu daudz vietas gan jums pašiem, gan jūsu vārdiem!»
Savukārt jaunie autori pasniedza ziedus un sacīja sirsnīgu paldies M. Laukmanei, savām literatūras skolotājām un skolas direktoram O. Solovjovam par sniegto atbalstu, ticību viņu spēkiem, iedrošinājumu rakstīt un radoši atvērties domas un vārdu lidojumā.
Kad gadagrāmatas atvēršanas pasākuma oficiālā daļa bija beigusies, gan jaunie autori, gan pasākuma apmeklētāji ķērās pie lielā kliņģera baudīšanas un kopīgas fotografēšanās, lai iemūžinātu šo skaisto notikumu.