Mājas kafejnīcu dienas lībiešu krastā

Kultūra

1. un 2. jūnijā pirmo reizi Latvijā, Dundagas novadā, notika Mājas kafejnīcu dienas.

Savu sētu un namu durvis interesentiem vēra 22 dažādas vietas, piedāvājot Lībiešu krastam raksturīgākos ēdienus, tradīcijas un ļaujot iepazīt piekrastē dzīvojošo nodarbošanos. Ideja par Mājas kafejnīcām noskatīta no igauņiem, un Latvijā šī pasākuma īstenošanā celmlauži bija Dundagas novadā dzīvojošie, bet nākamās, 24. augustā, notiks pie suitiem.