Skola radījusi grāmatu, kurā ir tikai pozitīvie varoņi

Izglītība

23. maija vakarā Talsu Kristīgās skolas saime piedzīvoja vēsturisku mirkli, svinot pirmās kopīgi veidotās grāmatas «100+ manas dzimtas personības stāstu Latvijas simtgadei» atvēršanas svētkus. Tajos piedalījās ne vien plašais grāmatas autoru pulks, bet arī kādi no varoņiem.
«Tas bija unikāli, ka pagājušajā gadā tieši mēs varējām piedzīvot Latvijas simtgadi. Ilgāku laiku staigāju ar domu, kas būs tas, ko Talsu Kristīgā skola uzdāvinās Latvijai 100. dzimšanas dienā. Iedomājos, ka būtu skaisti, ja mūsu skolēni uzrakstītu par cilvēkiem, kuri ir viņu dzimtā un kuri Latvijai ir darījuši godu,» atklāja skolas direktore Inguna Gruzniņa.
Idejas īstenošanu uzņēmās skolotāja Alla Ankmane. Savus stāstus kopīgajam vēstījumam pievienoja ne vien skolēni, bet arī skolotāji un citi skolas darbinieki. Tagad visi autori var baudīt to ārkārtīgi īpašo sajūtu, kāda ir, savu veikumu ieraugot nodrukātā veidā un iesietu cietos vākos. «Tie cilvēki, par kuriem ir rakstīts grāmatā, arī jūtas īpaši. Kā tas ir — būt grāmatas varonim? Šeit nav negatīvo tēlu, negatīvo varoņu. Ir pozitīvie varoņi, ar kuriem dzimtas un Latvija lepojas,» atgādināja I. Gruzniņa.
Šo tēmu turpināja arī A. Ankmane, norādot, ka par varoni uzskatāma mamma, kura mīl savus bērnus un rūpējas par viņiem, tētis, kurš uzņemas atbildību par ģimeni, vecmāmiņa un vectēvs, kuri iemāca mazbērniem un mazmazbērniem dažādas prasmes, stāsta par notikumiem, ko paši piedzīvojuši, un ir saviem mīļajiem blakus. Tāpat varoņi var būt krustvecāki, tantes un onkuļi, māsas un brāļi, un, protams, arī stāstu autori, kuri pārvarēja kūtrumu un paveica vērtīgu darbu. «Lasītājiem būs iespēja ielūkoties, līdzi just, piedzīvot un pārdzīvot dzīvesstāstus, kas ir mīlestības apliecinājums un pateicība visiem stāstu varoņiem. Tāda grāmata skolā ir pirmā, tāpēc lasiet un nevērtējiet bargi,» ieteica skolotāja.
Pasākumā izskanēja gana daudz grāmatas fragmentu, lai kļūtu skaidrs, ka paveikts nopietns darbs, un apkopotie stāsti ir emocionālas Latvijas vēstures liecības caur cilvēku personisko pieredzi. Vēl vērtīgāku šo grāmatu padara fakts, ka ik stāsts ir iztulkots arī angļu valodā, tā paplašinot iespējamo lasītāju loku. Grāmatu bagātina autoru un viņu varoņu fotogrāfijas, bet vākam izmantota «Talsu Vēstu» fotomākslinieka Daiņa Kārkluvalka uzņemtais kadrs, kurā skolas saime veido Latvijas kontūru un vienlaikus arī Latvijas karogu, ģērbusies sarkanā un baltā.
«Grāmatas izdošana ir liels darbs, un ir vērts teikt paldies cilvēkiem, ar kuru palīdzību šī grāmata ieraudzīja dienasgaismu,» atzina I. Gruzniņa. Finansiāli grāmatas izdošanu atbalstīja amerikāņu kristieši. Skolas absolvente Elza Leinberga pārtulkoja stāstus angļu valodā. Latviskās versijas korektores bija skolotājas Aija Valgelina, Alla Ankmane un Anita Orehova, bet angļu versiju pārskatīja Maikls un Džoeta Kaminsi.
«100+ manas dzimtas personības stāstu Latvijas simtgadei» ir Aleksandra Pelēča lasītavas izdevums, un nozīmīgs atbalsts skolai bija Zigurds Kalmanis, kurš ir arī grāmatas maketa autors. «Jums bija svarīgi iepazīties ar tiem cilvēkiem, kuri ir jums apkārt pavisam cieši. Šis bija brīdis, kad varējāt viņiem daudz ko pajautāt un saņemt atbildes, kuras tagad ir grāmatā. Šī savstarpējā iepazīšanās ar savu saimi, radu loku, vienmēr bijusi svētīga. Man šķiet, ka šis pasākums, kas vainagojies ar izdevumu, ko šodien turēsiet rokās, bija labs veids, kā iepazīt šo pasauli. Paldies jums par darbu! Priecājos, ka varēju jums palīdzēt,» viņš sacīja.