Talsu administratīvā centra parku rotā bērnu radīti vides objekti

Talsu novads

Saulainā 20. maija pēcpusdienā pie Talsu novada pašvaldības administratīvā centra tika atklāta Talsu novada bērnu un jauniešu centra (BJC) organizētā vides objektu izstāde «Rotā… rotājies… rotaļājies…», kuru veidojuši dalībnieki no Talsiem, Pastendes, Valdemārpils, Pūņām, Vandzenes, Virbiem un Upesgrīvas.
«Rotā ar smaidu, rotā ar skatienu, rotā ar gaismu, rotā ar krāsu, rotā ar dabu — tieši tik daudzveidīgi savos mākslas darbos jaunie mākslinieki ir «ierotājuši» savu stāstu,» izstādes atklāšanā sacīja BJC interešu izglītības metodiķe Antra Vētra. «Vides objektu izstāde šajā parkā notiek jau otro gadu. Pagājušajā gadā «Pērļu vistiņas», «Kurmīši» un «Kukainīši» visu vasaru bija Mazmežotnes muižā. Šogad esam ieplānojuši šos darbiņus paturēt tepat Talsos, un, kā keramikas pulciņa bērni rakstījuši savā vizītkartē, — sapost kokus vasarai pie Talsu domes,» teica A. Vētra.
Izstādes atklāšanā visus sveica arī Talsu novada izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps, un īpašu muzikālu priekšnesumu sniedza Beāte Rūsa un Katrīna Smilgzieda.
Lai piedalītos izstādē ar izveidoto vides objektu, bija jāievēro arī daži nosacījumi.

Tā, piemēram, izstādīto vides objektu konstrukcijām bija jābūt stabilām un drošām, kā arī izturīgām pret laika apstākļu ārējo ietekmi. Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbiņiem bija jābūt veidotiem no eksponēšanai ārējā vidē piemērotiem materiāliem.
Dalībnieki darbiņus veidojuši gan individuāli, gan strādājot un darbojoties lielākās un mazākās grupās. Kopumā parkā skatāmi 14 darbi: Pūņu pamatskolas šūšanas pulciņa dārza dekors «Koka virtene» (pedagoģe Daina Erenberga), Upesgrīvas internātpamatskolas kokapstrādes pulciņa un keramikas pulciņa vides objekts «Stikla rotaļas caur logu» (pedagogi Līga Reine-Smilgaine un Aivis Zvirgzdiņš), kā arī keramikas pulciņa darbs «Zivis rotaļājas» (pedagoģe Līga Reine-Smilgaine), Talsu mākslas skolas vides objekts «Skaņu jūra» (pedagoģe Katrīna Vīnerte), Vandzenes pamatskolas kokapstrādes pulciņa vides objekti «Briedis» un «Suns» (pedagogs Aivars Brūniņš), Talsu pamatskolas rokdarbu pulciņa «Čaklās rokas» darbs «Saules acs» (pedagoģe Sandra Fridrihsone), Valdemārpils vidusskolas 10. klases audzēkņu «Videi draudzīgs dārza dekors» (pedagoģe Anda Dzene), Pastendes pamatskolas vizuāli plastiskās mākslas pulciņa darbs «Saule bērzos rotājas» (pedagoģe Inga Freimane), Virbu pamatskolas vizuāli plastiskās mākslas pulciņa «Zaļā josta» (pedagoģe Larisa Štrause), BJC keramikas pulciņa veikums «Ziedu rota» un «Dāmu mode 2019» (pedagoģe Eva Bernāne), kā arī trīs individuāli BJC keramikas pulciņa audzēkņu darbi: Līvas Sleseres «Jaunais stils», Evelīnas Skaraines «Kungu mode» un Evelīnas Paulas Eizenbergas «Uzpucējies!» (pedagoģe Eva Bernāne).
Bērnu veidoto un darināto vides objektu izstāde «Rotā… rotājies… rotaļājies…» Talsu novada pašvaldības administratīvā centra parkā talseniekiem un pilsētas viesiem būs apskatāma līdz 7. jūnijam.