Čaklākās Kurzemes rokdarbnieces pulcējās Pastendē

Kultūra

11. maijā Pastendes kultūras namā pulcējās visas tās čaklās rokdarbnieces un meistare, kam nav sveša adīšana, izšūšana, tamborēšana un dažādi citi rokdarbu veidi. Tur norisinājās 7. Kurzemes rokdarbnieču plenērs, kam šogad bija dots moto «Mācāmies kopā».
Plenēra atklāšanu dejas rakstā izdejoja Pastendes kultūras nama jauniešu deju kolektīvs «Austris» ar tautas deju «Ai, zaļā birztaliņa», un, kā sacīja Pastendes kultūras nama vadītāja Jolanta Ozola, — kas gan var būt skaistāks, kā no agra rīta jau aktīvi rosīties.
«Šodien rokdarbniecēm ir svētku diena, jo jau septīto reizi mēs satiekamies Kurzemes rokdarbnieču plenērā, kas jau kļuvusi par stipru tradīciju,» plenēra dalībnieces uzrunāja biedrības «Kurši» un Pastendes kultūras nama Tautas lietišķās mākslas kolektīva (TLMK) «Kurši» vadītāja Biruta Austrupa, «Latvijā mēs esam unikālā stāvoklī, jo Latvijā pastāv valsts un pašvaldību atbalstīta lietišķās mākslas kolektīvu sistēma un Latvijā pastāv un darbojas vairāk nekā simts dažāda veida lietišķās mākslas kolektīvu, tā ka mēs esam ļoti čakla tauta un ar saviem rokdarbiem esam pazīstama visā pasaulē. No šiem kolektīviem nāk tas mūsu tautas mantojums, kas nāk no paaudzes paaudzē, ko mēs varam dot tālāk jaunajām rokdarbniecēm,» bilda B. Austrupa, kā arī pastāstīja, ka šis «Kuršu» kolektīvam ir īpašs gads, jo tas svin desmito jubileju.
«Ir trīs lietas, ko mēģinām mūsu novadā ieviest šajā gadā, un tā ir mūsu novada jaunā identitāte ar vārdiem: drosme, jēgpilnums un cilvēcība,» plenēra dalībniekus uzrunāja Talsu novada domes priekšsēdētājs Dainis Karols. «Es domāju, ka šis plenērs ir lielisks apliecinājums tam, ka drosme ir iemācīties kaut ko jaunu, jēgpilnums atspoguļojas plenēra moto «Mācīsimies kopā» un cilvēcība sastopama tajā, ko jūs katru dienu darāt savā darbā,» atzina D. Karols. «Liels paldies «Kuršiem» par to, ka jūs uzņēmāties šajā jubilejas laika posmā organizēt šo pasākumu. Ir viens sens latviešu teiciens, kas sasaucas ar šo pasākumu — septiņreiz nomēri un vienreiz nogriez! Arī jums tagad būs viens skaists posms nogriezts, lai uzsāktu nākamo,» vēlēja domes priekšsēdētājs.
Plenēra dalībnieces sveikt bija ieradusies arī Ģibuļu pagasta pārvaldes vadītāja Kitija Vecmane. «Mēdz sacīt, ka pasaules attīstību virza slinkums, bet man tomēr šķiet, ka pa īstam to vada čaklums. Čakliem un rosīgiem cilvēkiem vēl talkā nāk radošums, kas ir milzīga enerģija, kas liek pasaulei griezties. Šodien Pastendē ir sanācis kopā tāds īstens enerģijas kamoliņš, kas šeit darbosies un vīsies, un katrs no jums sev līdzi uz mājām aizvedīsiet ko jaunu un tikko apgūtu,» sacīja K. Vecmane. Viņa piebilda, ka čaklums raksturo arī TLMK «Kurši» kolektīvu, jo viņi ir apņēmušies savu apaļo jubileju svinēt visa gada garumā, kā arī vēlēja, lai turpmākā kolektīva darbība ir tikpat neapsīkstoša un radošām idejām bagāta.
Pēc plenēra oficiālās atklāšanas sekoja Talsu novada muzeja galvenās krājuma glabātājas Daijas Lē­manes lekcija par atklājumiem latviešu mākslas ekspedīcijā Ziemeļkurzemē 1943. gadā, bet turpinājumā ikvienam bija iespēja apskatīt vairākas izstādes: TLMK «Kurši» seno rokdarbu kolekciju «Balto mežģīņu burvība», izstādi «Karogi un vimpeļi» un TLMK «Kurši» desmit darba gadu rokdarbu izstādi, bet pēc tam piedalīties un apgūt ko jaunu sešās dažādās darbnīcās, kurās dalībnieces varēs apgūt japāņu lāpīšanas tehniku rokdarbos, rotu darināšanu no trikotāžas materiāliem, stikla glāžu apgleznošanu un izdaiļošanu ar pērlītēm, sienas dekoru veidošanu no dabas materiāliem, dažādus jaunus uzmetuma veidus un slotstabiņu tamborēšanu.