Aicina deputātus strādāt saimnieciski, nevis nodarboties ar politiku

Talsu novads

21. maija vakarpusē Talsu novada pašvaldības rīkotā iedzīvotāju sapulce notika Valdgales pagasta tautas namā, kur bija ieradušies ap 20 pagasta iedzīvotāju, tai skaitā pašvaldības darbinieki.
Kā jau ierasts citos pagastos, arī šoreiz Talsu novada domes priekšsēdētājs Dainis Karols un sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas vadītāja Inita Fedko sanākušajiem stāstīja par pašvaldības jauno identitāti, īstenotajiem un plānotajiem projektiem, pašvaldības budžetu, iedzīvotāju skaitu, uzņēmējdarbības un izglītības vidi. Esam jau vairākkārt rakstījuši, ka pašlaik novadā notiek Talsu Galvenās bibliotēkas būvniecības darbi, aprīlī atsākusies Raiņa ielas pārbūve Talsos, darbi sākušies arī Laukmuižas un Celtnieku ielā. Darbi notiek arī Sabilē, kur atjauno Firkspedvāles muižu, kas kļūs par starptautisku mākslinieku rezidenci. Mūsdienīga mācību vide tiek radīta Talsu Valsts ģimnāzijā, Talsu 2. vidusskolā, Talsu pamatskolā un Sabiles pamatskolā. Domes priekšsēdētājs Dainis Karols pauda, ka joprojām uzmanība tiek pievērsta skolu tīkla sakārtošanai. Ne velti šajās skolās arī ieguldīti resursi, lai tās spētu piedāvāt mūsdienīgu, konkurētspējīgu izglītību. Viņš arī atzina, ka pēc administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas (pašlaik piedāvājumā ir, ka Talsu novads būtu agrākā Talsu rajona robežās, jo tam pievienos Mērsraga, Dundagas un Rojas novadu) agri vai vēlu, bet būs jāskata jautājums par vidusskolām, kas atrodas ārpus Talsiem.
Darāmā joprojām ir daudz
Valdgales pagastā šā gada 1. janvārī bija deklarēts 1241 iedzīvotājs, tomēr iedzīvotāju skaitam ir tendence sarukt, sākot prezentāciju, sacīja Valdgales pārvaldes vadītāja Jana Robalde. Šogad pārvaldes pamatbudžets (ieskaitot struktūrvienības) ir 161 277 eiro, ceļu fonda nauda — 45 400 eiro, bet pagastam piešķirtie prioritārie līdzekļi — 25 196 eiro. Stāstot par 2017. un 2018. gadā paveikto un šogad plānotajiem darbiem, pārvaldes vadītāja pauda, ka kopš pēdējās iedzīvotāju sapulces 2016. gadā, pagastā paveikti daudzi nozīmīgi darbi. Centrā izbūvēts gājēju celiņš, kas tagad nodrošina drošu pārvietošanos no ceļa «Talsi—Dundaga» līdz pagasta centram. Pietiekami lieli līdzekļi novirzīti izglītības iestāžu sakārtošanai: ir novērsta akustikas problēma skolas sporta zālē un sakārtota elektroinstalācija Pūņu pamatskolā. Izremontētas telpas un jumts pirmsskolas izglītības iestādē «Kamenīte». Sakārtošanas un labiekārtošanas darbi veikti pagasta teritorijā (grāvju tīrīšana, soliņu uzstādīšana, autoceļu remonta darbi, uzstādītas videonovērošanas iekārtas, pļaušanas darbi un citi), un tur esošajās kapsētās, piemēram, Sumbru kapsētā uzstādīti jauni vārti. Pārvalde par 9300 eiro iegādājusies arī mikroautobusu, ko izmanto, gan atbalstot pensionāru rīkotos pasākumus, gan skolēnus, kuri dodas uz olimpiādēm un konkursiem. Pie paveiktajiem darbiem J. Robalde min arī āra trenažieru laukuma un atpūtas vietas «Zīmju takas Pūņās» izveidi, ko savās mācību stundās izmanto arī Pūņu pamatskolas audzēkņi.
Šogad par pārvaldei piešķirtajiem līdzekļiem jau sakārtota pamatskolas apkures sistēma, iegādātas bērnu gultiņas pirmsskolas izglītības iestādē «Kamenīte». Izsludināts iepirkums par pašvaldības autoceļa «Ozoli—Kukuri» remonta darbiem. Pēc Būvniecības valsts kontroles biroja norādījuma plānots izbūvēt zibens aizsardzības sistēmu pirmsskolas izglītības iestādē, pie Pūņu pamatskolas — uzstādīt četrus apgaismes stabus. Plānā ir izstrādāt projektu pirmsskolas izglītības iestādes bērnu laukuma pilnveidošanai, turpināsies arī pagasta teritorijas sakārtošana un pašvaldības autoceļu remonta darbi. Drīzumā izsludinās iepirkumu par pašvaldības autoceļa «Pūņas—Gambija—Bišudrava» pārbūvi, kur piesaistīts Eiropas Savienības finansējums. J. Robalde teica, ka pāris reizes gadā pašvaldības struktūrvienības ir aicinātas iesūtīt savas vajadzības. «Līdzko atrodas kādi finanšu līdzekļi, tā spējam ātri reaģēt un konkrēto nepieciešamību atrisināt,» sacīja pārvaldniece.
Sapulcē bija iespējams uzzināt arī par Pūņu pamatskolas, pagasta bibliotēkas, sporta un interešu centra, Valdgales tautas nama darbību un piedāvātajām iespējām.
Iedzīvotāji sapulcē
izmantoja izdevību un vietvaras pārstāvjiem jautāja interesējošus jautājums. Kāds kungs pauda neizpratni, kāpēc pēc lielo elektrības stabu izbūves, kas veido Kurzemes loku, viņam strauji palielinājies nekustamā īpašuma nodoklis. «Ja agrāk zemei apgrūtinājums bijis 0,8 hektāri, tagad tas pieaudzis līdz 1,9 hektāriem un strauji pieaudzis nekustamā īpašuma nodoklis, kas rada neskaidrību. Kāpēc tā? Citā man piederošajā zemes gabalā, kur nav apgrūtinājuma, zemes nodoklis nav pieaudzis trīs gadus,» viņš teica. Kad jautāts pašvaldības speciālistam, tas norādījis, ka jādodas uz zemes dienestu. Pašvaldības pārstāvji solījās šo jautājumu apskatīt sīkāk un sniegt atbildi. Tāpat bija interese, vai pagastā nav plānots uzstādīt pārvietojamo tualeti, jo bieži vien jaunieši, uzturoties nedēļas nogalēs, piemēslojot apkārtni, kuru pēc tam nav prieks tīrīt. Pagasta pārvaldniece pauda, ka šogad ir plānots uzstādīt pārvietojamo āra tualeti. Kāds interesējās par uzņēmēju, kas vēlas darbību attīstīt telpās, kas būs pēc Talsu tirgus rekonstrukcijas. Uz to domes vadītājs D. Karols atbildēja, ka uzņēmēji ir izrādījuši interesi par telpām un viena no jomām, iespējams, būtu šūšanas pakalpojumu sniegšana. Simtprocentīgi pateikt, ka tur šāds uzņēmums būs, nevar, jo šādām telpām nepieciešama izsole. Arī tirgum vieta tur atrastos. Viņš pauda cerību, ka Talsu novadam piešķirto finansējumu izdosies apgūt, lai gan, viņaprāt, pārbūves darbi šogad tirgū vēl nesāksies.
Sapulcē piedalījās arī vairāki domes deputāti: Tabita Kalniņa, Lauris Pīlēģis, Almants Kalniņš, kā arī izpilddirektors Modris Jaunvalks. Uzrunājot iedzīvotājus, deputāts A. Kalniņš teica, ka divi nostrādātie gadi domē ir arī pārdomu laiks, lai izvērtētu, kā veicies. Domē ir 17 deputāti, vairākas partijas, kurām jāspēj savstarpēji vienoties, kas ne vienmēr veiksmīgi arī izdodas. Viņš minēja, ka viens no veidiem, kā iedzīvotājiem redzēt domes deputātu darbu, paustos viedokļus ir sekot līdzi domes sēdēm tiešraidē, kā arī vērsties ar ierosmēm pie deputātiem, tā veidojot veiksmīgu komunikāciju. Savukārt no kādas iedzīvotājas izskanēja aicinājums deputātiem Talsu novada domē mazāk veidot lielo politiku, bet vairāk pievērsties saimnieciskiem jautājumiem, lai novads veiksmīgi attīstītos. «Ja ir labs priekšlikums, kāpēc to neatbalstīt neatkarīgi no tā, kas to izteicis! Tādos mazos novados un pilsētās nav jācīnās ar politiku, bet saimnieciski jāstrādā, jo strīdos attīstība nav iespējama,» izskanēja viņas aicinājums. Sapulces noslēgumā pārvaldniece aicināja arī ikdienā ar interesējošiem jautājumiem vērsties pārvaldē, lai rastu uz tiem atbildes.