Krāsainos dzīparos, siltās seģenēs un rakstainos lakatos aizvadītas «Talses­» jubilejas svinības

Kultūra

17. maijā Talsu tautas namā notika diženas un raibumraibas jubilejas svinības. Tur 60 gadu jubileju ar muzikāliem priekšnesumiem un sirsnīgiem apsveikumu vārdiem svinēja audēju kopa «Talse».
«Talse» ir viens no senākajiem
Talsu tautas nama kolektīviem. Čaklo darbošanos rokdarbnieces uzsākušas jau 1959. gadā, kad par kopas dibinātāju un vadītāju kļuva Mirdza Kārkliņa. Laikiem ejot, vadītājas ir mainījušās, bet 2003. gadā par kolektīva vadītāju kļuvusi māksliniece Antra Auziņa-Bajāre, un 2009. gadā viņas vadībā meistarīgās audējas ar vērienīgu izstādi «Lidojošie deķi» svinēja kolektīva pusgadsimta jubileju. Tad arī ticis pieņemts svarīgais lēmums turpmāk saukties par audēju kopu «Talse», bet no 2016. gada kolektīva vadību pārņēmusi un joprojām turpina Mudīte Siliņa.
Audēju kopā «Talse» darbojas meistarīgas rokdarbnieces, kuras ne tikai izstrādā tradicionālos dažādu novadu tautiskos brunčus, blūzes, jostas, villaines, galvassegas, seģenes un lina galdautus, bet nebaidās arī no daudz radošākām un interesantākām idejām un eksperimentiem, kuru rezultātā austi top arī mūsdienīgi un spilgti lupatu deķi, segas un lakati.
Arī tālajā 1959. gadā Talsu tautas namā bija rokdarbnieču pulciņš, kurā dāmas adīja, tamborēja, izšuva, auda. No tā atdalījās rokdarbnieces, kuras vēlējās pievērsties tieši aušanas mākslai, un izveidojās Talsu tautas nama audēju pulciņš.
«Audēju bija daudz. Dāmas dalījās piecās grupās, katra grupa strādāja pie savām stellēm un veica savus darbus, piedalījās izstādēs, Dziesmu svētkos, bet viņu kolektīvs vēl nebija tik sabiedriski aktīvs,» bilda M. Siliņa. «Audējas gan visos laikos bijušas enerģiskas, ar savu raksturu. Mums ir spēcīgs instruments — stelles, ar kurām mēs strādājam. Tur vajadzīgs labs un spēcīgs piesitiens, līdz ar to mēs visas esam spēcīgas personības,» viņa smejot atzina.
Visām kopas audējām uz šo īpašo dienu ticis uzdots arī mazs mājas darbiņš — katrai bijis pāris vārdos jānoraksturo savas kolektīva kolēģes. Tika nosauktas tādas īpašības kā neatlaidība, radošums, spēja izdomāt dažnedažādus krāsu salikumus, nodoties darbam un uzklausīt, mākslinieciskums, izdomas bagātība, akurātība, daudzpusība, pozitīvisms un vēl daudzas jo daudzas īpašības, kuras, diendienā kopā esot un darbojoties, cita citā saredz un sajūt «Talses» meitenes.
Talsu tautas nama direktore Dace Obodovska tautas nama vārdā sveica «Talses» meitenes ar īpašu dāvanu  — grāmatu, kur apkopotas visu to talsenieku un pilsētas viesu fotogrāfijas, kuri piedalījās un ieauda savas gaišās un baltās domas galdautā, kuru audējas kopā ar iedzīvotājiem bija uzauduši speciāli 4. maija Baltā galdauta svētkiem par godu.
Apsveikt audēju kopu
un tās dalībnieces bija ieradušies arī Talsu novada domes pārstāvji — Talsu novada domes izpilddirektors Modris Jaunvalks, kultūras un sporta attīstības nodaļas vadītāja Egita Murauska un kultūras un sporta attīstības nodaļas speciāliste kultūras jautājumos Ina Jurkeviča.
«Tika nosaukts tik daudz labu īpašību, visvairāk apbrīnoju dažas no tām. Pirmkārt, pacietību, jo aušana vienmēr prasa ļoti lielu pacietību. Ja diedziņš met mezglus, tas ir jāatrod un jāsasien. Bez pacietības nekas neiznāk. Otrkārt, mieru. Audējas ir mierīgas, nosvērtas. Tādas, kas nepsiho, kas mēģina nosēdēt mierīgi, kaut vai gribas lēkt gaisā vai nobļauties kādu sulīgu vārdu. Protams, ir jābūt krāsu izjūtai. Sajūtai, kas veido harmoniju.
Tāpēc jūsu kolektīvs ar saviem raibumiem, ar saviem diegiem, segām un seģenēm ir popularizējis Talsu pilsētu un novadu, un pieļauju, ka arī visu Kurzemi, jo mēs jau esam Kurzemē,» sacīja M. Jaunvalks.
«Jūs esat tik dažādas un krāsainas, tāpat kā jūsu darbi. Ikviens apmeklētājs, kas dodas uz Talsu tautas nama Radošo sētu noteikti ieiet pie jums, un ne jau jūs viņam parādāt tikai to, kas jums top, bet ļaujat iesēsties stellēs un pastāstāt par aušanu, un tas ir ļoti svarīgi,» atzina E. Mu­rauska. «Tieši tāpēc pašvaldības vārdā mēs jums visām sakām lielu paldies par to, ko jūs esat darījušas visu šo sešdesmit gadu garumā,» viņa sacīja un kopā ar M. Jaunvalku pasniedza pašvaldības apbalvojumu «Talsu novada Pateicība» audēju kopai «Talse» un tās vadītājai M. Siliņai par ilggadēju un radošu ieguldījumu Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un nodošanā nākamajām paaudzēm, un nozīmīgu ieguldījumu Talsu novada sabiedriskajā un kultūras dzīvē; Vijai Dovgalovai — par ilggadēju un radošu darbību Talsu tautas nama audēju kopā «Talse» un savu prasmju nodošanu kolektīva jaunajiem dalībniekiem; Rasmai Trukmanei — par radošu darbību Talsu tautas nama audēju kopā «Talse»; Ilzei Liberei — par sabiedriski aktīvu un radošu darbību Talsu tautas nama audēju kopā «Talse»; Sigitai Sermukšnei — par ieguldījumu Talsu tautas nama audēju kopas «Talse» radošajā darbībā un Unai Rozentālei — par aktīvu un pašaizliedzīgu ieguldījumu Talsu tautas nama audēju kopas «Talse» darbībā un popularizēšanā.
I. Jurkeviča atzina, ka rokdarbnieces šķiet ārēji klusas, nosvērtas, bet dziļi iekšēji viņas ir ļoti dzīvesgudras. «Krāsainas un krāšņas jūs esat ne tikai savos darbos, bet arī savās izpausmēs,» viņa atzina un sacīja paldies A. Auziņai-Bajārei par to, ka viņa septiņus gadus vadījusi «Talses» kolektīvu un šobrīd uzņēmusies jaunu izaicinājumu kopā ar kolektīva meitenēm aust gobelēnus. «Lai jums nepazūd pleca sajūta un lai top jauni darbi!» visam kolektīvam vēlēja I. Jurkeviča, un «Talse» dāvanā saņēma arī braucienu uz Smilteni, lai gūtu jaunus iespaidus un idejas jaunām segām, brunčiem un seģenēm.
Rosīgās audējas bija ieradusies sveikt arī dzejniece Maija Laukmane, kurai šī diena bija dubulti svētki, jo 17. maijs ir viņas dzimšanas diena. Tā kā dzejniece pati atzina, ka ar aušanu viņai gan diez cik labi nevedas, jo stelles ir lielas un viņa maziņa, tad viņa «Talsei» sveicienu bija ieaudusi ar vārdu stellēm dzejas rindās. Audēju kopu jubilejā bija ieradušies sveikt arī draugi no citiem Talsu tautas nama kolektīviem, kā arī draugi no Spāres tautas nama lietišķās mākslas studijas «Nāmetiņš», Strazdes lietišķās mākslas audēju pulciņa un daudzi citi domubiedri un atbalstītāji. Vairāki sveicieni bija saņemti arī ar pasta starpniecību, un tos sūtīja Stendes audējas, Tiņģeres lietišķās mākslas kolektīvs «Tinga», kā arī Talsu novada muzeja kolektīvs.
Kā muzikāls baudījums starp uzrunām un apsveikumiem bija jaunās un talantīgās mūziķes un dziedātājas Baibas Bites izpildītās dziesmas.
Arī pašas rosīgās audējas neiztika bez dāvanu došanas. «Viena no dāvanām Talsu tautas namam un Talsu pilsētai, protams, bija baltais galdauts, kuru audām visi kopā, bet, lai šo balto galdautu tik dikti nenošmucētu, jo ir jau arī ikdiena — nav tikai svētki, tad mēs noaudām svītru celiņus, kurus klāt uz galda,» sacīja M. Siliņa un kopā ar pārējām «Talses» audējām pasniedza tos Talsu tautas nama ķēniņmeitām: direktorei Dacei Obodovskai, pasākumu producentēm Gundegai Lūsei un Līvai Maķei, un amatiermākslas producentei Līvai Karlsonei, kā arī atklāja jubilejas viesiem, ka darbnīcā tiks iekārtotas īpašas stelles, kurās arī turpmāk godājami viesi, kas ierodas darbnīcā, varēs turpināt ieaust savu dzīpariņu un stāstu krāsainā celiņā, kas paliks kā dāvana tautas namam.
Ikvienam interesentam līdz 31. maijam Talsu tautas nama 1. un 2. stāva foajē ir lieliska iespēja apskatīt audēju kopas «Talse» krāšņo sešdesmit gadu jubilejas izstādi «Saulīt’ man iemācīja puķu aust audekliņu».