Dupurkalna estrāde Valdemārpilī nu ir atklāta

Talsu novads

Piektdien, 17. maijā, kad beidzot Kurzemes pusē bija iegriezies siltāks laiks un aukstums vairs nekoda kaulos, valdemārpilnieki sanāca kopā vietā, kur parasti pukst katras pilsētas, mazpilsētas vai ciemata sirds — brīvdabas estrādē, kas nu pēc ilgas gaidīšanas tika atklāta ar svinīgu lentes pārgriešanu.
Visas sēdvietas «Dupurkalna» estrādē tika aizņemtas, un cilvēku skaits patiešām bija manāmi kupls, kas liecina vien par to, ka šis nu ir patiešām ilgi gaidīts brīdis.
Lai arī Valdemārpils Latvijā zināma ar vairākām pērlēm, kas smalkākus paskaidrojumus neprasa, šī pilsēta vēl pirms gadiem trim bija vieta, kuras estrādei prasīties prasījās pēc lieliem uzlabojumiem. Skats bija diezgan drūms. Iztālēm dzirdams bija pat kāda vīra joks, ka, pieverot acis un grimstot atmiņās, prātā nenākusi neviena liriska balles dziesma, jo estrādes neomulīgais paskats visu romantiku aizbiedējis. Jā, laika zobs bija izdarījis savu.
Un šeit nu par estrādes jaunpiedzimšanu pateicības vārdi pirms kopīgā pasākuma estrādē Valdemārpils bibliotēkas zālē tika izteikti Lauku atbalsta dienesta vadītājai Juzefai Kļavai, «jo bez viņas šis projekts nemaz nebūtu iesācies,» pateicībā minēja Valdemārpils pilsētas, Ārlavas, Lubes un Īves pagasta pārvaldes vadītājs Andris Grīnbergs. J. Kļava esot bijusi idejas iniciatore, kas pamudinājusi rīkoties. Pateicības vārdi tika teikti projekta vadītājai Jolantai Didžus, kas gājusi cauri arī asaru ielejai, lai viss, ko tagad redzam, varētu īstenoties. Pārvaldes vadītājs pateicību izteica Aldim Vilsonam, kurš vairākas reizes braucis uz Rīgu saskaņot projektu. Tāpat pateicība tika izteikta būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības veicējai Marijai Solovjovai un būvuzraugam Mārtiņam Tuņam, bet pēdējie ziedi par ieguldīto darbu tika dāvināti Jolantai Skujeniecei un Modrim Jaunvalkam.

Talsu novada pašvaldība uzsāka projekta «Dupurkalna brīvdabas estrādes būvniecība un teritorijas labiekārtošana» īstenošanu, un Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde projekta iesniegumu apstiprināja 2016. gada 19. septembrī. Projekta kopējās izmaksas bija paredzētas 200 tūkstoš eiro apmērā, no kuriem projekta publiskā finansējuma apjoms ir 50 tūkstoši, bet pašvaldības finansējums — 150 tūkstoši eiro.
Projekta īstenošanas laikā tika uzstādīti soli 400 skatītājiem, bruģēti celiņi, atjaunots skatuves laukums, izbūvēts estrādes jumts, izbūvētas palīgtelpas un tualetes, labiekārtota apkārtne (t. sk. zāliena ierīkošana, atkritumu urnu uzstādīšana) un atjaunota elektroinstalācija. Projekta ieviešanu bija paredzēts veikt līdz 2017. gada 15. decembrim, taču radās dažādi misēkļi, tāpēc bija nobīdes no paredzētā termiņa.
J. Kļava, daloties atmiņās par Dupurkalnu, minēja, ka, braucot no Tinģeres, esot bijusi ideja aizbraukt paskatīties, kā tad izskatās Dupurkalna estrāde, un skats esot pavēries diezgan nelāgs, tāpēc radusies doma, ka varētu «labi piesaistīt «Leader» naudu un galu galā izdarīt ko derīgu Valdemārpils labā, jo pilsētā nav arī sava tautas nama, tādēļ Dupurkalna estrāde tad nu varētu būt tā īpašā tautas pulcēšanās vieta,» dalījās Lauksaimniecības atbalsta dienesta vadītāja. Kopš projekta apstiprināšanas pagājuši jau nepilni trīs gadi, un objekta projektēšana un būvniecība esot gājusi kā pa celmiem, kaut kas bijis arī par dārgu. J. Kļava neslēpj arī faktu, ka viss tomēr netika realizēts divos gados, kā bija plānots, tāpēc pārvaldei bija jāpiemēro finanšu korekcija trīs procenti jeb 1350 eiro kā soda nauda. «Ja ir noteikts termiņš divi gadi, tad tajā ir arī jāiekļaujas,» stingro nostāju pauda J. Kļava. «Bet man ir prieks par to, ka objekts ir gatavs. Man ir prieks, ka nu ir pievilcīga vide Valdemārpils un apkārtējo pagastu ļaudīm. Ceru, ka būs arī kādi lielāki novada pasākumi, bet visvairāk priecājos, ka šis objekts ir nodots un būs izmantojams.»
Atklāšanas koncerts Dupurkalna estrādē, kas, pēc atnācēju runām, sapulcinājis tik daudz cilvēku, ka bijis jau aizmirsts, ka Valdemārpilī tik liels pulks tautas vispār ir, bija pirmais pasākums šajā vietā, taču priekšā vēl ir gara vasara un, cerams, ilgs estrādes kalpošanas mūžs, tādēļ atliek vien sagaidīt daudz smaidīgās un košās Valdemārpils, Tiņģeres un Lubes kultūras nama vadītājas Sigitas Līdakas organizētos pilsētas sirdspukstus jaunajā tautas sapulcēšanās vietā. Ja šajā vakarā no blakusstāvošā varēja dzirdēt vārdus: «Es pirmo reizi dzirdu mūsu kori! Un dzied labi,» tad pavisam noteikti šis bija laiks, kad pēc ilgas klusēšanas un kopā nebūšanas tika iedarbināts kaut kas īpašs un gaidīts, kas vieno.