Deputāti neatbalsta plānotā sporta kompleksa atrašanās vietu

Talsu novads

Ceturtdien, 16. maijā, Talsu novada domes sēdē viens no jautājumiem bija par multifunkcionālo sporta un rekreācijas kompleksu Talsos. Lai arī ar savu balsojumu viņi vienprātīgi sniedza atbalstu, ka darbs pie projekta jāturpina, ar nākamo balsojumu spēra soli atpakaļ, uzņemot vēl ilgāku maratona kursu, jo neatbalstīja darba grupas izvirzīto atrašanās vietu — Ezera ielu 26. To, vai šāds solis būs vai nebūs atmaksājies, rādīs laiks.
Deputāti šo jautājumu skatīja, par to sprieda un dalījās viedokļos ilgi. Šī nu bija reize, kad labi redzams, cik ļoti grūti pieņemt vienotu lēmumu, ja ir tik daudz politisku partiju, līdz ar to domē nav vienprātības.
Kā nokļuva līdz Ezera ielai 26?
Kopš pērn 25. oktobrī Talsu novada domes deputāti pieņēma lēmumu par nepieciešamību būvēt šādu kompleksu, darba grupai tika dots uzdevums — izvērtēt iespējamās objekta atrašanās vietas. Kopumā darba grupa apskatīja vismaz 13 iespējamās būvniecības teritorijas. Vispirms tās tika vērtētas darba grupā, tad notika konsultācijas ar speciālistiem par šādas būves vajadzībām, novietojuma ietekmi uz pilsētas attīstību u. c. Padziļinātai vērtēšanai tika izvēlēti trīs zemes īpašumi: Lielā iela 22, Jaunatnes iela 7 un Ezera iela 26. Pēc cenu aptaujas veikšanas decembrī, šī gada janvārī tika noslēgts līgums ar SIA «Laurus konsultācijas» (par nepilniem 5000 eiro), kas veica lokācijas vietu izvērtējumu (tas pēc tam nosūtīts arī deputātiem).
Lielā iela 22 «atkrita», ņemot vērā potenciāli ļoti sarežģītos būvniecības apstākļus un to, ka zemesgabala atsavināšana (jo pieder privātpersonām) saprātīgā laika periodā var būt sarežģīta vai pat neiespējama, tā norādīts izvērtējumā. Turklāt šeit objekta realizācija izmaksātu par aptuveni 20—40% dārgāk no kopējām būvniecības izmaksām, nekā abām augstākminētajām adresēm grunts un hidroģeoloģisko apstākļu dēļ. Šo iemeslu dēļ turpmāk vērtējumā analizētas Jaunatnes iela 7 un Ezera iela 26, un secināts, ka abām ir ļoti līdzvērtīgas priekšrocības, tomēr rezultātā darba grupa nosliecās par labu Ezera ielai 26, jo tas ir pašvaldībai piederošs īpašums, turklāt ar iespēju labiekārtot un paplašināt teritoriju pie turpat blakus esošā Vilkmuižas ezera.
Pārmet nekorektu sazināšanos ar īpašniekiem
Politiskās partijas «Mēs — Talsiem un novadam» pārstāvji sēdē un pirms tam arī publiski gan sociālajos tīklos, gan iedzīvotāju sapulcē Talsos pauda sašutumu par to, kā noritējusi komunikācija starp novada pašvaldības izpilddirektoru Modri Jaunvalku un zemes īpašniekiem. Proti, ka veikti vien telefona zvani un nosūtīti tikai e-pasti, pat neaizsūtot oficiālas vēstules no pašvaldības puses. «Talsu Vēstis» sarunā ar M. Jaunvalku noskaidroja, ka Lielās ielas 22 īpašnieku pārstāvei nosūtīts e-pasts, jo viņa pati tā esot izvēlējusies, tā būšot ātrāk un ērtāk, un komunikācija un procesa virzība tālāk ar īpašniekiem notikšot ātrāk, jo viņi dzīvo ārvalstīs. Bet atbildi līdz 8. martam, kā aicināts, izpilddirektors nesaņēma. Turklāt pirms izpilddirektora komunikācijas to veica darba grupas pārstāvis, uzņēmējs Jānis Grahoļskis. Īpašnieku pilnvarotā persona viņam skaidroja, ka par īpašuma pārdošanu nav pilnvarota runāt, tāpēc J. Grahoļskis vairākkārt sazinājās ar vienu no īpašniekiem Izraēlā, saņemot negatīvu atbildi par īpašuma pārdošanu. Par šo situāciju viņš informēja gan izpilddirektoru, gan deputātus.
Savukārt Jaunatnes ielas 7 īpašniekam M. Jaunvalks nosūtījis e-pastu, pirms tam sazinoties telefoniski, un arī pēc kāda laika īpašnieks vēl zvanījis izpilddirektoram, lai noskaidrotu, vai piedāvājums 15. martā vēl ir aktuāls. Tomēr, saņemot atbildi, ka tas vēl ir aktuāli, atbilde vienalga līdz šai dienai pašvaldībai nav sniegta. To, vai atbildes no abu īpašumu pārstāvjiem būtu citādākas, ja piedāvājums būtu nosūtīts dokumentu veidā pa pastu, nevis elektroniski uz e-pastu, var tikai minēt.
«Runa nav par šo sapni izveidot kompleksu, bet gan praktisko pusi, kā tas tiek realizēts. Process noticis nekvalitatīvi, tāpēc uzskatu, ka ir jāieliek labi pamati,» skaidroja E. Zelderis.
Vēl vismaz pusgads līdz atrašanās vietai
Vairāki deputāti pauda viedokli, kāpēc, viņuprāt, jāturpina darbs pie projekta realizācijas, atbalstot lokācijas vietu Ezera ielā 26. Deputāts Edmunds Demiters sacīja: «Citās pilsētās klājas labāk nekā pie mums tāpēc, ka politiķiem Talsu novadā nav sanācis vienoties par kopīgām prioritātēm un vērtībām. Manuprāt, šodien ir brīdis, kad mums, pie galda sēdošajiem, sniegta iespēja vienoties par ideju, sapni, ko vēlas novada iedzīvotāji. Mums ir iespēja izvēlēties — turpinām tās tradīcijas, kādas bijušas līdz šim, kad prioritātes nepārtraukti mainās, vai pieņemam lēmumu un ejam uz priekšu ar savu stāstu. Šis ir gadījums, kad nevienam no politiskajiem spēkiem nevajadzētu būt greizsirdīgiem, jo ar šo iniciatīvu nāk novada iedzīvotāji; mums atliek to tikai atbalstīt. Apstiprinot šo lēmumprojektu, esmu pārliecināts, ka daudzu gadu desmitu garumā ar šo lēmumu pozitīvi ietekmēsim dzīvi daudziem tūkstošiem bērnu, un ne tikai.» Pēc šīs runas no sanākušo iedzīvotāju puses izskanēja aplausi.
Uz līdzīga «viļņa» par to, kāpēc šāds komplekss Talsiem ļoti nepieciešams, izteicās arī citi deputāti, kuri nobalsoja «par». Tika piesaukts, ka šajā reizē visiem vajadzētu nolikt malā savas politiskās ambīcijas, sadoties rokās un nolikt pie malas nesaskaņas, lai nebremzētu projekta virzību, jo tā būs iespēja radīt modernu vidi un veicināt iedzīvotāju veselību.
Pēc šiem pozitīvajiem aicinājumiem viedokli pauda arī deputāte Inga Gluzda; viņa bija vienīgā, kura nobalsoja «pret» (septiņi deputāti nobalsoja «atturas») kompleksa būvniecību Ezera ielā 26. Deputāte balsojumu pamatoja ar to, ka viņai neesot pieņemami, ar kādu neatlaidību un bezkaunību tiekot uzspiesta tikai viena adrese. Piedaloties darba grupas sanāksmē, viņu neesot pārliecinājuši skaidrojumi, kāpēc neder citas adreses. «Tā nekārto lietas, tas nav nopietni! Man šis process nav pieņemams,» pauda I. Gluzda.
Izņemot partiju «Mēs — Talsiem un novadam», kuri pamatoja, kāpēc balsos «atturas» par lokācijas vietu Ezera ielā 26, pārējie, kuri šādi balsoja, nebilda ne vārda. «Talsu Vēstis» aicināja paskaidrot balsojuma iemeslus «Talsu novada attīstībai» deputātiem Andim Astrātovam, Gerdai Zeberiņai, Oļegam Solovjovam un Ģirtam Kalnbirzem, kā arī Daigai Feldmanei, kura ievēlēta no Latvijas Reģionu apvienības. Līdz norādītajam laikam pirms laikraksta nosūtīšanas uz tipogrāfiju neviens no viņiem gan neuzskatīja par vajadzīgu šādu skaidrojumu iedzīvotājiem paust.
Kā jau minēts augstāk, partijas «Mēs — Talsiem un novadam» deputātus neapmierināja tas, kā noticis process, izvērtējot adreses un sazinoties ar zemju īpašniekiem. Deputāte Ilva Norenberga uzsvēra: «Nevajadzētu veikt politisko šantāžu, proti, ja šodien nevienosimies par vietu, tad nevienosimies par projektu vispār. Ja pašvaldība būtu izdarījusi visu, kas tai jāizdara attiecībā uz vietas izvēli, mums šodien nebūtu šaubu un diskusiju.» Viņa aicināja uzdot veikt tehniski ekonomisko pamatojumu (TEP), to nepiesaistot konkrētai lokācijas vietai. Šeit gan jāpiebilst, ka tādējādi izdosies izstrādāt tikai daļēju TEP, jo, lai to izdarītu līdz galam, būves atrašanās vieta vienalga būs jāzina. Savukārt šīs partijas deputāts Lauris Pīlēģis, tuvojoties viedokļu noslēgumam, vēl pateica, ka vispirms nepieciešams zināt, cik šāds komplekss izmaksās, lai varētu saprast, vai šo projektu vispār ir jēga turpināt… Jāpiebilst, ka pēc TEP izstrādes precīzas būvniecības izmaksas gan nebūs zināmas, to varēs pateikt vien pēc būvprojekta izstrādes un iepirkuma. Turklāt TEP izstrādātāji tāpat gribēs zināt, cik pašvaldība ir gatava ieguldīt šajā būvē. Tāpēc šeit rodas jautājums — vai vispār nepieciešams ieguldīt milzīgu naudas apjomu TEP un būvprojekta izstrādei, ja tagad vēl kādam deputātam ir šaubas par šāda kompleksa nepieciešamību? Un šāda ir deputāta atskārsme pēc aptuveni diviem gadiem kopš idejas sākuma…
Deputāts Almants Kalniņš deputātiem arī lika aizdomāties par saviem spriedumiem: «Nez kāpēc mēs, deputāti, uzskatām, ka esam visgudrākie, kuriem šķiet, ka pārzinām visu. Darba grupā ir izvērtētas vairākas vietas. Varbūt deputātiem vajadzēja apmeklēt darba grupas sanāksmes, parunāt un uzdot jautājumus? Manuprāt, tas ir pietiekami ilgi pētīts, un te nav runas par sasteigtu darbu. Katrs varēja rast atbildes, vēršoties pie darba grupas, būvvaldē vai attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļā. Tas, vai deputāti to ir darījuši, ir cits jautājums.»
Balsojuma rezultātā deputāti konceptuāli atbalstīja turpināt sporta kompleksa projektu, bet izbalsoja punktu par konkrēto lokācijas vietu Ezera ielā 26, tā vietā iebalsojot deputātes Sandras Pētersones priekšlikumu — izstrādāt projektēšanas darba uzdevumu un uzsākt TEP izstrādi (vairākām adresēm), izvērtējot būvniecības un uzturēšanas izmaksas. Lai izstrādātu projektēšanas uzdevumu un TEP, tas varētu prasīt vismaz pusgadu.
Nesagaidīja rīcību
D. Karols pēc notikušās sēdes «Talsu Vēstīm» pauda viedokli: «Deputātiem bija visas iespējas un pieejama visa veida informācija, lai katrs spētu pieņemt lēmumu. Jautājums bija par to, vai tiek vai netiek respektēts piedāvātais variants, jo jau iepriekšējais domes lēmums paredzēja, ka nākamais deputātu solis būs apstiprināt lokācijas vietu. Patlaban esam pakāpušies atpakaļ. Ceru, ka pēc pusgada, kad būs iegūta vēl papildu informācija, deputāti spēs pieņemt lēmumu.»
Darba grupas pārstāvis, uzņēmējs Kaspars Eihe «Talsu Vēstīm» teica, ka līdz ar šo domes lēmumu darba grupa savu darbu beidz. «Mūsu uzdevums bija veikt vietu izpēti, ko izdarījām, ņemot vērā dažādu ekspertu, speciālistu viedokļus un izvērtējuma rezultātus. Ļoti žēl, ka Talsu novada domē ir tik sadrumstalota politika un katrai partijai, protams, ir savs redzējums. Vēlos teikt lielu paldies darba grupai par paveikto, tajā skaitā būvvaldei un grupas vadītājai Jolantai Skujeniecei par lielo atdevi. Mēs izdarījām ļoti lielu darbu, ieguldījām daudz laika un līdzekļu. Ļoti žēl, ka ir apšaubīts darba grupas paveiktais, tas bija kā neuzticības balsojums mums. Deputāti ar vienu balsojumu atbalstīja projekta turpināšanu, bet ar nākamo, balstoties uz populismu, nespēja vienoties par vietu. Atkal esam sākuma punktā, kur bijām pirms gada. Vai pēc pusgada deputāti pieņems lēmumu par konkrētu vietu? Nevar zināt, jo visu laiku kādam ir kaut kādas šaubas un neskaidrības. Kamēr viņi visi kopīgi neapsēdīsies pie galda un nesapratīs, kas ir mūsu novada prioritātes, nekas arī nemainīsies. Mums, iedzīvotājiem, uzņēmējiem, sportistiem, nav laika šīm politiskajām spēlītēm! Mums ir vajadzīga rīcība!» pauda K. Eihe.