Piekļuve Dakterlejas svētavotam joprojām ir

Dundagas novads

Dundagas centrā daudzu iecienīta ūdens ņemšanas vieta ir Dakterlejas svētavots. Zeme, kur atrodas avots, ir pašvaldības īpašumā, bet netālu no tās atrodas arī privātīpašnieka zeme, pa kuru daudzi mēroja iebraukto ceļu, lai ar transportlīdzekli nokļūtu tuvāk avotam. Lai pasargātu īpašumu, privātīpašnieks uz savas zemes uzlicis barjeru.
26. aprīļa Dundagas novada domes sēdē pašvaldības izpilddirektore Janita Vanda Valtere, atbildot uz deputātes Tamāras Kaudzes jautājumu, kāda pašlaik ir situācija jautājumā par Dakterlejas svētavotu, atbildēja, ka pašvaldība zemes īpašniekam ir sūtījusi zemes maiņas piedāvājumus, bet īpašnieks pateicis, ka tas viņam nederot, jo maiņas darījums neesot adekvāts. «Īpašnieks ir iesniedzis savus trīs vai četrus risinājumus, sagatavosim priekšlikumus un tuvākajā laikā aicināsim īpašnieku uz sarunām. Būvvalde ir iesākusi arī lietu par barjeras uzstādīšanu bez saskaņošanas,» sēdē pauda pašvaldības izpilddirektore.
«Talsu Vēstīm» viņa atklāj, ka barjera uzstādīta inženierkomunikāciju aizsargjoslā, bet nav saskaņota ar šo kumunikāciju turētājiem. Būvvalde zemes īpašniekam lūgusi paskaidrojumu. Tāpat J. V. Valtere teic: neskatoties uz uzstādīto barjeru, cilvēkiem piekļuve svētavotam joprojām ir pa citu ceļu. Pašlaik pašvaldība gatavo priekšlikumus šīs situācijas risinājumam un plāno tikties ar zemes īpašnieku, lai runātu par konkrētām lietām un panāktu vienošanos. «Cilvēki ar neapmierinātību pašvaldībā nav vērsušies, jo piekļuve avotam ir,» vēlreiz apstiprina izpildvaras vadītāja.
Zemes īpašnieks ir Andris Rein-holds, kurš īpašumu, kur uzstādīta barjera un caur kuru daudzi devās ierasto ceļu līdz avotam, iegādājies pirms 16 gadiem. Viņš skaidro, ka avotiņš nav viņa zemes īpašumā un piekļuve tam ir nodrošināta pa vēl vienu vietu. To, ka ierastajam ceļam uz avotu caur viņu īpašumu ir priekšā barjera, viņš skaidro, ka vēlas savu īpašumu pasargāt no piemēslošanas un izbraukāšanas. Tāpēc izvēlējies uzstādīt pagaidu pārvietojamo barjeru, un nekāda būvniecība nav veikta. Viņš nepiekrīt arī apgalvojumam, ka barjera uzstādīta nelikumīgi un ka tur atrastos inženiertīklu komunikācijas. Viņš apgalvo, ka ir gatavs tikties ar pašvaldību un ir atvērts sarunām, lai risinātu jautājumu par sava īpašuma apsaimniekošanu un iespējamo zemes maiņu. Zemes īpašnieks gaida no pašvaldības atbildi, jo tā līdz šim ignorējusi iesniegumus, kuros izklāstīta esošā situācija saistībā ar īpašuma apsaimniekošanu, kur atrodas arī pašvaldības būves.
Dundagas novada pašvaldība piekļūšanu Dakterlejas avotam, kas ir daudzu iecienīta ūdens ņemšanas vieta, labiekārtoja 2012. gadā, piesaistot Eiropas Savienības finansējumu. Toreiz kopējais projekta finansējums bija 1535,58 lati. Labiekārtotā ūdens ņemšanas vieta un laipa nokļūšanai līdz avotam atrodas uz pašvaldības zemes.