Galvenais, lai ir vēlme darīt

Viedokļi

Šogad, tāpat kā citus gadus, «Talsu Vēstis» aptaujāja mūsu novadu vidusskolu 12. klašu skolēnus, lai mazliet iepazītos ar jauniešu veikumu skolas laikā un uzzinātu par viņu nākotnes plāniem. Paldies visiem jauniešiem, ar kuriem šogad man bija iespēja runāt! Vairākus gadus intervējot pēdējās vidusskolas klases audzēkņus, atkal un atkal nonāku pie secinājuma, ka jaunieši ikdienā var paveikt ļoti daudz, ja vien ir vēlme un mērķis to darīt. Mērķtiecīgi un jau līdz šim daudz sasnieguši ir divpadsmitie, ar kuriem šogad man nācās runāt Dundagas, Mērsraga un Valdemārpils vidusskolā. No mācībām brīvajā laikā viņi spēlē mūzikas instrumentus, dejo, dzied, sporto, soli pa solim cenšas iepazīt izvēlētās profesijas ikdienu. Jaunieši teic, ka noderīgas ir ne tikai skolā iegūtās zināšanas un piedalīšanās Ēnu dienās, kas vienu dienu gadā ļauj iepazīt kādas profesijas pārstāvi, bet arī iespējas jauniešiem pašiem iepazīt konkrēto darba vidi, piemēram, vasarā vairākus mēnešus esot konkrētā darba vietā. Ēnu dienas ir labas, bet vienas dienas laikā dažreiz grūti nojaust, kādas ir konkrētās profesijas īstā ikdiena. Tomēr prakse mēnešu garumā iecerēto profesiju ļauj iepazīt daudz pamatīgāk.
Šogad ar interesi uzzināju par Mērsraga vidusskolas jauniešu veikumu. Projektu nedēļā divi skolēni uzrakstījuši projektu un iesnieguši to Eiropas Savienības atbalsta saņemšanai. Tagad pie skolas ikviens var izmantot āra trenažierus. Lūk, praktiskas prasmes, kas, pieļauju, jauniešiem noderēs arī turpmāk dzīvē, piesakoties kādiem projektiem! Arī skolai atstāta vērtība, kas citiem ir kā piemērs: ja vien ir mērķis un ideja, to var sasniegt.
Nepamanīts nevarēja palikt arī Valdemārpils un Dundagas vidusskolas 12. klases skolēnu veikums. Jaunieši uzsver, ka galvenais, ka viņiem uzticas un ļauj darboties. Arī pašiem prieks, ka izdomātās lietas sanāk. Un, kā gan jaunietis iemācīsies kaut ko darīt, ja pats neiesaistīsies: neplānos, nedomās, neuzstāsies, nepamatos savu viedokli. Tas jau nekas, ja kādreiz idejas ir pārdrošas un kaut kas līdz galam nesanāk, kā cerēts. Mēģināts ir, un no kļūdām mācās. Īpaši ieinteresēja kāds jaunietis, kas Valdemārpils vidusskolā kā diplomdarbu radījis elektrisko ģitāru, kas arī labi skanot. Viņš domā, ka nākotnē šai nodarbei varētu pievērsties daudz nopietnāk. Ar labiem sasniegumiem jaunieši startē arī valsts olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu izstrādē un aizstāvēšanā valsts līmenī. Jaunieši parāda, ka arī mazajās skolās ir spēks.
Liels nopelns viņu veikumam ir vecākiem un klases audzinātājiem. Bez viņu atbalsta, pamudinājuma un iedrošinājuma nemaz nevarētu paveikt to, kas izdarīts!
Gan no klases audzinātāju, gan skolēnu atbildēm izskanēja, ka lielākā daļa savu vietu arī pēc vidusskolas redz Latvijā, jo viņiem mūsu valsts ir sirdij mīļa un tuva. Šogad vidusskolēnu vidū ir gan topošie ārsti un veterinārārsti, informācijas tehnoloģiju speciālisti, pedagogi, policisti, ugunsdzēsēji, karavīri, radošo profesiju pārstāvji. Gribas vēlēt, lai katram izdodas savu mērķi sasniegt un īstenot dzīvē un lai līdz šim iegūtās zināšanas ir pamats, uz kā būvēt jaunas prasmes un zināšanas.