Talsu muzejā atklāta jauna arheoloģijas ekspozīcija

Kultūra

29. aprīlī Talsu novada muzejā notika mācību semināru cikla «Kurši. Tūrisma produkta veidošana» desmitais seminārs «Stāsts. Tūrisma piedāvājuma veidošana». Tā laikā Starptautiskā kultūras maršruta «Baltu ceļš» ietvaros tika atklāta Talsu novada muzeja jaunā arheoloģijas ekspozīcija «Ceļojums senatnē». Ikvienam interesentam bija iespēja arī aplūkot nesen tapušo izstādi «Galdniecība Talsu apriņķī», kas veltīta kokamatniecībai.
Seminārs «Stāsts. Tūrisma piedāvājuma veidošana» tika atklāts ar arheoloģes un Latvijas Universitātes (LU) Latvijas vēstures institūta zinātniskās asistentes Ingas Doniņas stāstījumu par arheoloģiskajiem atradumiem Talsu pilskalnā un Vilkmuižas ezerā vēlajā dzelzs laikmetā un viduslaikos, kam sekoja lektores un LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes vadošās pētnieces Aijas van der Steinas lekcija par stāstu izmantošanu tūrisma pieredzējuma veidošanā un mārketinga komunikācijā, lai dažādus faktus pasniegtu klausītājiem saistošā un interesantā veidā.
«Ceļojums senatnē»
Talsu novada muzeja galvenā speciāliste vēstures jautājumos Inese Vempere iepazīstināja ar jauno muzeja arheoloģijas ekspozīciju «Ceļojums senatnē», kas tapusi kā starptautiskā tūrisma maršruta «Baltu ceļš», kas veidots trīs dažādos lokos — kuršu, zemgaļu un sēļu — viena no pieturas vietām.
Ekspozīcija, kas izvietota divās telpās, apmeklētājiem vēsta par novada senvēsturi, sākot no 4,5. g. t. pirms Kristus dzimšanas līdz pat viduslaikiem. Tajā ikvienam ir iespēja iepazīties ar īpatnējiem, citos Latvijas novados nezināmiem apbedījuma veidiem — senskandināvu kapiem jeb velna laivām, neolīta laika apmetni Ģipkas baltajā kāpā, kā arī akmens darba rīku savrup atradumiem. Vilkmuižas ezerā, Talsu, Sabiles un Mežītes pilskalnā atrastām senlietām, kas liecina par kuršu saimniecisko darbību un Sāraju kapulauka ugunskapiem (12.—15. gs.), kas liecina par mūsu senču kaujas prasmēm.
I. Vempere atzina, ka pats grūtākais ekspozīcijas satura veidošanā bijis informatīvo tekstu saīsināšanas process, kad no trīs ar pusi lapām, kur apkopots liels daudzums informācijas, jāsaīsina teksts tā, lai tas ietilptu puslappusē.
Talsu novada muzeja direktore Mirdza Jonele vēstures speciālistei sacīja lielu paldies, jo jaunās arheoloģijas ekspozīcijas izveidošana neesot bijis viegls uzdevums, kā arī pārstāvjiem no SIA «Aspired» un VIVIDLY, kas veidojuši ekspozīcijas vizuālu izskatu un gādājuši par dažādajām tehnoloģijām. Ekspozīcijas materiāli pasniegti mūsdienīgā veidā, iesaistot arī jaunas, Talsu novada muzejā vēl nebijušas tehnoloģijas. Apmeklētājiem ir iespēja izmantot multimediju eksponātus un virtuālās realitātes brilles, kas jau atklāšanas laikā radīja lielu interesi īpaši gados jaunāko apmeklētāju vidū.
Kopumā ekspozīcijā «Ceļojums senatnē» izstādīts gandrīz piecsimt dažādu eksponātu, kuru pamatu veido Talsu novada muzeja arheoloģisko priekšmetu kolekcija, kā arī deponējumi no Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājumiem.

«Galdniecība Talsu apriņķī»
Ikvienam interesentam bija iespēja aplūkot arī muzejā nesen atklāto izstādi «Galdniecība Talsu apriņķī», kas vēsta par 20. gadsimta pirmās puses galdniekmeistaru devumu, uzrunājot tās apmeklētājus caur viņu dažādajiem darinājumiem un meistaru personīgajām lietām.
Tā kā Talsu novada teritorija aizvien bijusi bagāta mežiem, tad saprotams, ka par vietējo iedzīvotāju galveno izejvielu sadzīves priekšmetu, darbarīku un mājokļu darināšanai kļuvis tieši koks. Līdz ar to Talsu novadā kokapstrādāšana kļuva par vienu no plašākajām amatniecības nozarēm.
Izstādē iespējams aplūkot plašu galdnieku darbarīku klāstu, kas, laikam ritot, uzlabojies un dažādojies. Apskatāmie kokamatnieku instrumenti un izstrādājumi atklāj tās apmeklētājiem mūsu novada galdnieku prasmi un meistarību, kas izpaudās viņu darinājumu skaistumā un vienkāršībā.
Semināra diena noslēdzās ar kopīgu diskusiju par dabas un kultūrvēsturisko resursu iespējām jaunu tūrisma produktu izveidē Kurzemē, kuru vadīja Kurzemes plānošanas reģiona projektu nodaļas vadītāja Aiga Petkevica.