Šogad plānotie valsts ceļu remontdarbi mūsu pusē

Ziņas

Ik gadu iedzīvotāji, sagaidot silto sezonu, cer, ka tiks salaboti pēc iespējas vairāk ceļu posmu, lai uzlabotu ikdienas pārvietošanos. Nesen publiskotā valsts a/s «Latvijas Valsts ceļi» informācija gan liecina, ka šogad mūsu pusē plānoto remontdarbu ir ārkārtīgi maz.
Uz Latvijas autoceļiem šajā gadā remontdarbi noritēs ko­pumā aptuveni 800 kilometru apjomā. Šis gads ir zīmīgs ar to, ka objektu skaits ir mazāks nekā iepriekšējos gados, taču atsevišķi no tiem ir gana vē­rienīgi. Lielākie ieguldījumi tiks veikti valsts gal­venajos un reģionā­lajos autoceļos. Šogad mainās pati finan­sējuma struktūra autoceļiem. Proti, samazinās Eiropas Savienības fondu finansējuma apjoms: ja pagā­jušajā gadā tie bija 104 miljoni eiro, šogad tie būs nedaudz vairāk par 76 miljoniem eiro. Lielākais projekts šogad — «Sēnītes» posma re­monts, kam paredzēta liela daļa lī­dzekļu, tāpat arī ceļa «Ventspils—Kuldīga» remonts, kas ir pēdējais Eiropas Reģio­nālās attīstības fonda līdzfinansēts objekts.
Runājot par mūsu puses novadiem (Talsu, Rojas, Dundagas un Mērsraga), Rojas un Dundagas novadā uz valsts ceļiem nav plānoti remontdarbi. Mērsraga novadā iecerēts atjaunot asfalta segumu uz autoceļa «Tukums—Ķes­terciems—Mērsrags—Kolka» posmā no Mērsraga līdz Upesgrīvai (44,75.—51,90. km). Šos darbus veiks ceļu būves uzņēmums SIA «Saldus ceļinieks». Plānots izsludināt iepirkumu arī autoceļa «Talsi—Upesgrīva» pos­ma no Talsiem līdz Laidzei (1,35.—7,11. km) pārbūvei. Posmā pārbūvēs pamatus un ieklās divas asfalta kārtas. Būvdarbu ietvaros atjaunos apgaismojumu virzienā no Talsiem līdz rotācijas aplim krustoju­mā ar Talsu apvedceļu. Savukārt ceļa pārvadam uz autoceļa «Talsi—Stende—Kuldīga» pār Vents­pils šoseju atjaunos pērn ceļu satiksmes negadījumā bojāto siju. Pārvads ir būvēts 1978. gadā, bet atjau­nots 2017. gadā.