Piedāvājums būs — jābrauc baudīt!

Dundagas novads Kultūra

Šogad Slīteres ceļotāju dienās, kas notiks 1. un 2. jūnijā, pirmo reizi Latvijā notiks arī Mājas kafejnīcu dienas. Tad durvis dažādu piekrastei raksturīgu ēdienu baudīšanai vērs vietējie Dundagas novada iedzīvotāji. Zivis un to zupa, sklandrauši, lībiešu slorkam, skābputra, grūbu putra ar baravikām vai žāvētu gaļu, pankūkas un daudz kas cits būs baudāms pie Lībiešu krasta ļaudīm jūnija sākumā.
30. aprīlī Dundagas pils mazajā zālē notika Mājas kafejnīcu dienu rīkotās pēdējās teorētiskās mācības, kurās dalībnieki uzzināja par mājas kafejnīcu mārketingu un akcijas nozīmi novada tēla un Lībiešu krasta popularizēšanā, par ko stāstīja Latvijas Lauku tūrisma asociācijas «Lauku ceļotājs» prezidente Asnāte Ziemele. Par higiēnas normām un prasībām, kas jāievēro, gatavojot ēdienu un to pasniedzot atbraucējiem, atgādināja Pārtikas un veterinārā dienesta Ziemeļkurzemes pārvaldes vadītāja vietniece Eliko Bērziņa.
Dundadznieki — jaunas tradīcijas aizsācēji Latvijā?
Mājas kafejnīcu dienas, kas ļauj citiem iepazīt vietējo kultūru, tradīcijas, ēdienu un cilvēkus, Latvijā līdz šim nav rīkotas. Lai gan pirmo reizi tādas notiks tieši Dundagas pusē, bet augustā — arī pie suitiem, ideja nav jauna. Vairākus gadus tādas rīko arī kaimiņvalstī Igaunijā, kur ieguvušas lielu popularitāti. No viņiem arī ideja noskatīta ar cerību, ka to veiksmīgi izdosies īstenot un tā kļūs par labu tradīciju arī Latvijā. Šāda iespēja dod pievienoto vērtību arī Slīteres ceļotāju dienām, kas šogad notiks desmito reizi un ļaus cilvēkiem iepazīt Dundagas novadā esošās dabas vērtības Slīteres nacionālajā parkā, kur dažādos pārgājienos varēs doties ikviens veselīgas vides cienītājs, zinātkārs dabas draugs, ģimenes ar bērniem un citi interesenti. Savukārt Māju kafejnīcu dienās būs baudāms daudzveidīgs ēdienu un dzērienu piedāvājums no vietējiem produktiem, arī īpaši stāsti un amata prasmju demonstrējumi, iecienīto vietējo ēdienu meistarstiķi un no vecmāmiņu un muižas laika pūralādēm izceltu recepšu lietā likšana. Viena no Mājas kafejnīcu dienas projekta koordinatorēm Ilze Šteine «Talsu Vēstīm» atklāj, ka ēdienus Mājas kafejnīcu dienās piedāvās 22 vietās, ļaujot Lībiešu krastu iepazīt, sākot no Valpenes līdz pat Kolkai.
Ceļš uz UNESCO
Tikšanās reizē Dundagas pilī, kur bija pulcējušies mājas kafejnīcu rīkotāji, Latvijas Lauku tūrisma asociācijas «Lauku ceļotājs» prezidente A. Ziemele pauda, ka prieks par dundadzniekiem, kas Latvijā pirmo reizi uzdrīkstējušies kaut ko tādu rīkot līdzīgi kā igauņi, paužot cerību, ka tā izveidosies par jauku tradīciju arī nākamajos gados, ko pārņems arī citi novadi, rādot un stāstot par saviem cilvēkiem, vērtībām, tradīcijām un vēsturi. «Ceru, ka dundadznieki būs pionieri gadsimta tradīcijai, kas iesakņosies ne tikai Lībiešu krastā, bet arī citos Latvijas reģionos, kas vēlas iznest savu identitāti, viesmīlību un piederību konkrētai vietai. Tādu vietu mums ir ne mazums — Vecpiebalga, suiti, malēnieši, latgaļi…» viņa teica, piebilstot, ka Mājas kafejnīcu dienas, iespējams, kādam būs pirmie soļi arī tūrisma uzņēmējdarbības attīstīšanā.
Mājas kafejnīcu dienas ir iespēja reklamēt arī etnisko kultūrtelpu tūrismā, kas ir ieguvušas vai ir ceļā, kā Līvu krasts, uz pasaules atzinību, kas ir UNESCO mantojums. «Šīs aktivitātes ļauj parādīt tūristiem, ka kultūra ir dzīva, ļoti interesanta un ārpus kārtas — īpaša un citādāka, tāpēc to ir vērts apmeklēt un izzināt. Māju kafejnīcas dienas Lībiešu krastā sniegs vienu no šādām iespējām iepazīt lībiešus!» viņa teica. Lībiešu valoda un kultūras vērtības ir iekļautas Latvijas nacionālā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā un lībiešu kopienā notiek aktīvs darbs, lai lībiešu kultūrtelpa varētu būt redzama arī Pasaules UNESCO vērtību sarakstā.
Lauku ceļotāja interneta vietnē nesen publicēts arī buklets «Ceļvedis pa Lībiešu krastu», kas domāts ceļotājiem, kuriem interesē lībiešu kultūra un tradīcijas. Tajā uzskaitīti galvenie ar Lībiešu krastu saistītie vēsturiskie notikumi, interesanti fakti, aprakstītas 23 vietas, kur var iepazīt lībiešu mantojumu, minēti svarīgākie ikgadējie notikumi, kā arī pievienota maza latviešu — lībiešu vārdnīca. Ceļvedis pieejams latviešu, angļu, vācu un igauņu valodā www.celotajs.lv.
Tikšanās reizē projekta koordinatore Ilze Šteine un A. Ziemele atgādināja, ka Mājas kafejnīcu dienu norise saskaņota ar Valsts ieņēmumu dienestu un Pārtikas un veterināro dienestu. Tiem, kuri ikdienā nenodarbojas ar saimniecisko darbību, nav jāievēro prasības, kas attiecas uz saimniecisko darbību. Savukārt Pārtikas un veterinārā dienesta Ziemeļkurzemes pārvaldes vadītāja vietniece Eliko Bērziņa kliedēja dažādus sabiedrībā pastāvošos mītus par ēdienu pagatavošanu, uzglabāšanu, aicinot pastiprinātu uzmanību pievērst izejmateriālu kvalitātei, uzglabāšanai, pagatavoto ēdienu pasniegšanai un uzglabāšanai, kā arī higiēnas prasībām ēdienu pagatavošanā, uzglabāšanā un pasniegšanā, lai piedāvājums tūristiem būtu drošs un kvalitatīvs!