Ceļš, ko veido ielāps uz ielāpa

Talsu novads Ziņas

Ceļa posms Talsu novadā no Valdemārpils līdz Rudei, jo īpaši līdz Anužiem, ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī. To atzīst arī valsts a/s «Latvijas Valsts ceļi». Katru gadu šī posma «saglābšanai» tiek tērēti lieli līdzekļi, tomēr tik liela finansējuma, lai šeit izveidotu jaunu segumu, ceļu uzturētājam nav.
Valsts a/s «Latvijas Valsts ceļi» skaidro, ka autoceļa posms no Valdemārpils līdz Rudei ir novērtēts kā ļoti sliktā tehniskā stāvoklī esošs un ir atzīmēts ar 112. ceļa zīmi «Nelīdzens ceļš». Un uz šādiem avārijas stāvoklī esošiem ceļa posmiem neattiecoties ceļa uzturēšanas klasei noteiktās prasības šādu posmu konstrukcijas nolietošanās dēļ.
«Kopš gada sākuma šajā posmā bedres segumā ir labotas 34 reizes jeb dienas (šī informācija tika sniegta 16. aprīlī — aut.). Kopumā šajā laikā ir likvidētas bedres 297 m² platībā un tam iztērēts 15 751 eiro. Par satiksmei bīstamām tiek uzskatītas tādas bedres uz melnā seguma autoceļiem, kuru laukums ir lielāks par 0,1 m² (32×32 cm) un tās ir dziļākas par pieciem centimetriem. Uzturētāji veiks arī bedru masveida remontu ar emulsiju un šķembām. Masveida bedru labošana (visu, ne tikai bīstamo) tiek uzsākta, kad ir labošanas tehnoloģijai piemēroti laika apstākļi, proti, vidējā diennakts gaisa temperatūra ir virs +5° pēc Celsija,» informē valsts a/s «Latvijas Valsts ceļi» komunikācijas daļa.
Kā izrādās, šogad šo autoceļa posmu ir paredzēts uzturēt vien ar ikdienas uzturēšanai atvēlētajiem līdzekļiem. Kad būtu iespējams veikt tā rekonstrukciju, nav zināms, jo valsts autoceļu tīkls jau ilgstoši tiek uzturēts ar tam nepietiekamu valsts budžeta finansējumu, bet Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļi šim plānošanas periodam (2014.—2020. gads) ir izsmelti, un nav zināms, vai tie būs pieejami nākamajā plānošanas periodā. Līdz ar to vispirms pieejamā finansējuma ietvaros tiek uzturēti un atjaunoti valsts galvenie autoceļi un reģionālie autoceļi ar lielāko satiksmes intensitāti. Tikmēr vietējiem iedzīvotājiem nāksies turpināt ar sakostiem zobiem «baudīt» ceļa posmu, kas sastāv no ielāpa uz ielāpu.