Lielajai talkai mainās tendence. Turpmāk jāstrādā pie tā, lai nebūtu atkritumu, ko vākt

Ziņas

Sestdien, 27. aprīlī, vairāk nekā 1400 vietās Latvijā Lielajā talkā ļaudis tīrīja, vāca un labiekārtoja apkārtni. Svaigus vaibstus guva arī vairākas vietas mūsu pusē.
Lielā talka ir tradicionāls vides pasākums Latvijā, kas tiek rīkots kopš 2008. gada ar mērķi padarīt Latviju un Baltijas jūras reģionu par tīrāko vietu pasaules kartē. Pirmajos gados iedzīvotāji akcijā piedalījās ļoti aktīvi, bet nu tendence mainās. To apstiprina Talsu novada pašvaldības vides pārvaldības speciāliste, Lielās talkas koordinatore Talsu novadā Madara Vanaga. Latvijā savāktais atkritumu daudzums Lielajā talkā samazinās, pagastu, pilsētu pārvaldēs vairāk fokusējas uz labiekārtošanas, nevis tīrīšanas pasākumiem. Turklāt iedzīvotāju iesaiste vairs nav tik liela kā pasākuma pirmajos gados. Speciāliste uzskata, ka akcijas formātu nepieciešams mainīt. «Mazāk jākoncentrējas uz atkritumu vākšanu, bet vairāk jāveic informatīvais darbs un jāstrādā, lai šo atkritumu nebūtu. Vairākas pārvaldes uz to arī iet, šajā dienā, piemēram, veicot labiekārtošanas darbus, jo pārvaldes teritorijā atkritumu ir ļoti maz. Protams, vienmēr paliek atvērts jautājums par mežiem, kur vienmēr ir, ko darīt, bet šis tas tiek risināts ar citām akcijām, piemēram, elektropreču nodošanu bez maksas, lai tās nevestu uz mežu,» atzīst M. Vanaga.
Sestdiena aizritējusi mierīgi, nekādu pārpratumu vai starpgadījumu neesot bijis. Arī pirms tam neskaidrību nav bijis, ko M. Vanaga skaidro ar to, ka Lielā talka jau ir tradicionāls un visiem zināms pasākums. Skaidrojošais darbs bija tikai par divu krāsu maisiem, jo šogad Lielās talkas organizatori aicināja šķirot atkritumus. «Vienīgais, ko Lielās talkas organizatori nebija izvērtējuši, ir tas, ka poligonā, ievedot plastmasas atkritumus, lielākā daļa nav derīgi pārstrādei, jo tam der tīri, sausi plastmasas atkritumi. Piemēram, kas gadu nogulējuši kādā grāvī, tam neatbilst. Kad būs zināmi gala rezultāti par savāktajiem atkritumiem un būs veikts monitorings, labāk varēsim saprast, cik daudz plastmasas atkritumu mums ir dabā un ko varam darīt tālāk,» skaidro M. Vanaga.
Strādāja gan jauni, gan veci
Darba duna valdīja Valdemārpilī pie Elku liepas, kur strādāja mazpulcēni kopā ar vecākiem, kopumā nepilni 20 cilvēki. «Ap Elku liepu grābām lapas, kā arī bija daudz dažādu atkritumu. Tā vien nākas domāt, ka daļa cilvēku ir bezatbildīgi, ja pie šāda vides objekta, vērtības, var izgāzt, atstāt atkritumus,» pārdomās dalās Valdemārpils vidusskolas mazpulku vadītāja Anda Dzene. Tā kā teritorija ap Elku liepu bijusi ļoti piesārņota un tās sakopšana prasīja daudz laika, otrpus muižas parka daļai laika neatlika. «Man šķiet, ka tur būtu, ko darīt un darīt,» pauž A. Dzene. Pēc labi paveiktā darba visi kopā baudīja vecāku sagatavotu maltīti un saldējumu, savukārt pilsētas pārvaldnieks Andris Grīnbergs visiem atveda našķus.
Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes vadītājs Zigmunds Brunavs pauž, ka atkritumu daudzums, ko vākt, joprojām ir pietiekams. «Pagasta lauku teritorijā tika vākti atkritumi gar ceļa malām, savukārt Sabilē sakopšana noritēja gar Abavas upi, turpinot veidot pastaigas taku. Līdztekus šiem darbiem piektdien un sestdien notika talka arī bērnudārzā, labiekārtojot teritoriju,» stāsta Z. Brunavs. Spriežot par iedzīvotāju iesaistīšanās tendencēm gadu gaitā, pārvaldnieks teic, ka paaudzes mainās, un no cilvēkiem nākoties dzirdēt, ka negribas kopt aiz citiem.

Ikdienā viņš novērojis, ka ir vairākas vietas, piemēram, atkritumu konteiners atpūtniekiem, kur regulāri savus sadzīves atkritumus piepilda kāds no vietējiem iedzīvotājiem, kuram nav noslēgts līgums par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu. Kā cīnīties ar šādiem cilvēkiem? Secinājums esot viens: nepieciešams sakārtot likumdošanu, lai varētu sodīt tos, kuriem nav noslēgts līgums par atkritumu apsaimniekošanu. Pašreizējie noteikumi neesot pietiekami, un to ļauj secināt līdzšinējā pieredze.
Daudzviet vēl redzami talkas laikā savāktie atkritumu maisi, bet
M. Vanaga aicina iedzīvotājus nedaudz pagaidīt: «Šobrīd esam vienojušies ar atkritumu poligonu, ka talkas maisi tiks savākti līdz 3. maijam, tā ka, ja šobrīd vēl ir vietas, kur maisi palikuši, nevajag uztraukties, tas tiks izdarīts tuvākajās dienās.»