Iedzīvotājus Lībagu pagastā būtiski interesēja ceļu un sabiedriskā transporta jautājumi

Talsu novads

Otrdien, 23. aprīlī, Mundigciemā pulcējās prāvs pulks iedzīvotāju, lai dzirdētu, kādi ir pērn paveiktie Lībagu pagasta pārvaldes darbi un kas sagaidāms šogad. Daudzi izteica bažas, uzdeva jautājumus un sniedza ierosinājumus par dažādām tēmām.
Turpinot iedzīvotāju sapulču ciklu, Talsu novada pašvaldība devās uz Lībagu pagasta Mundigciemu. Kā ierasts, sākotnēji prezentāciju sniedza Talsu novada domes priekšsēdētājs Dainis Karols un Talsu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas vadītāja Inita Fedko, pastāstot par šī gada budžetu, lielākajiem projektiem novadā u. tml.
Pēc tam klātesošos uzrunāja Lībagu sākumskolas vadītāja Vēsma Gaiziņa, sniedzot plašu ieskatu skolas dzīvē: skolēnu skaita mainības tendences; kā mācību iestādē ar dažādām aktivitātēm tiek ieviestas pašvaldības vērtības; par sasniegumiem konkursos; par veselīga un atbildīga dzīvesveida veicināšanu u. c.
Savukārt Lībagu brīvā laika pavadīšanas centra (BLPC) vadītāja Sandra Leja-Nātriņa informēja par centrā pieejamajām brīvā laika atpūtas iespējām un tradicionālajiem pasākumiem, kas pagastā tiek organizēti. Tajā pašā laikā uzsverot, ka finansējums, kas tiek piešķirt pasākumu rīkošanai, jau gadiem nav mainījies, lai arī izmaksas visam tikai pieaug. Ieskatu darbībā sniedza arī Lībagu un Dižstendes bibliotēkas vadītājas, kuru paspārnē norisinās dažādas aktivitātes, tajā skaitā regulāri darbojas senioru klubs, tiek izvietotas izstādes. Bibliotēkās pieejams plašs pakalpojumu klāsts, un daudz nākas palīdzēt iedzīvotājiem ar e-pakalpojumiem internetā.
Paveiktie darbi
Šī gada 1. aprīlī pagastā dzīvo 1974 cilvēki (deklarēti). Šī gada pagasta pārvaldes pamatbudžets ir 69 417 eiro, speciālais ceļu fonda budžets — 77 684 eiro, bet speciālais dabas resursu nodoklis — 10 572 eiro. Lībagu pagasta pārvaldes vadītāja Lauma Jaunpujēna klātesošajiem sniedza informāciju par pērn paveiktajiem darbiem. Runājot par ceļu stāvokli, kas ir viena no pagasta prioritātēm, jo kopējais to garums ir ap simts kilometru, pārvaldniece atklāja, ka šogad un nākamgad pagasta ceļus uzturēs SIA «Kandavas ceļi». Ir pabeigta ceļa posma «Robežnieki—Mazstende» pārbūve 6,3 kilometru garumā, kas kopumā izmaksāja 378 059 eiro (daļu sedz Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļi).
Pērn Mundigciemā izveidots aktīvās atpūtas centrs, kam izlietots 31 000 eiro. L. Jaunpujēna atklāja, ka pašlaik esot panākts, ka pārvaldē izveidota štata vieta darbiniekam, kas tur varētu strādāt, dežūrēt un uzraudzīt centra darbību, tagad atliek uz štata vietu izsludināt konkursu, lai jau drīzumā telpas būtu pieejamas iedzīvotājiem. 6857 eiro ieguldīts Lībagu BLPC ēkas fasādes remontam un jumtiņa uzstādīšanai. BLPC sporta zālē ieklāta jauna sporta grīda, tam izlietojot 4526 eiro. Izbūvēts ielu apgaismojums pie «Skolas ceļa» Dižstendē, kam bija nepieciešami 4729 eiro. Lai labiekārtotu un uzturētu teritoriju pie daudzdzīvokļu mājām Mundigciemā, iztērēti 4200 eiro. Rezerves ieejas mezgla remontam Lībagu sākumskolā bija nepieciešami 1898 eiro, savukārt bērnudārza jaunās grupas mācību telpu un palīgtelpu rekonstrukcijai — 30 993 eiro. Jaunās grupiņas mēbeles un aprīkojums izmaksāja 3966 eiro. Tāpat Lībagu sākumskolā veikts sanitāro mezglu remonts un ēkas apmales (cokola) atjaunošana. Pavasarī Mundigciemā gaidāms acīm tīkams krāšņums, jo talkā iestādīti 185 peoniju stādi, kas papildināti ar 700 krokusiem un 350 tulpju sīpolu stādiem.
Arī nākamgad daudz ieceru
L. Jaunpujēna pastāstīja, ka nākamgad paredzēta bērnudārza grupas guļamtelpas siltināšana un remonts, kas varētu izmaksāt ap 6452 eiro. Lībagu sākumskolā nepieciešams izgatavot evakuācijas kāpnes (526 eiro) un nomainīt evakuācijas durvis (3141 eiro). BLPC iecerēts ierīkot gaisa kondicionieri (4561 eiro), savukārt Dižstendes bibliotēkā ierīkot bīdāmās durvis (805 eiro) un Lībagu bibliotēkā iegādāties jaunus datorkrēslus (420 eiro). Būtisks darbs, ko pārvaldniece cer paveikt, ir kapu digitalizācija, kas varētu prasīt aptuveni 5827 eiro. Savukārt Stendes muižas parka labiekārtošanas projekta izstrādei nepieciešami 4235 eiro. Turklāt L. Jaunpujēna cer uz Talsu novada domes atbalstu, lai Bungu kapos varētu uzbūvēt kapliču.
Tāpat pārvaldniece sacīja iedzīvotājiem, ka centīsies noorganizēt, lai cilvēki 25. maijā, kad notiks gan rallijs, gan Eiropas Parlamenta vēlēšanas, varētu nokļūt uz vēlēšanu iecirkni. Tomēr iedzīvotājiem ir vērts atcerēties, ka nobalsot iespējams jau no 22. maija.

Dažādi jautājumi un ierosinājumi
Būtisks jautājums Lībagu pagastā ir sabiedriskā transporta kustība un tas, ka no šī gada 1. septembra vairs nekursēs skolēnu pārvadājumu autobuss, un to nodrošinās sabiedriskais transports. Līdz ar to iedzīvotājiem būs pieejami biežāki sabiedriskā transporta braucieni, kas būs gan no rīta, gan pusdienlaikā, gan pēcpusdienā, gan vakarā. Kā jaunums gaidāms arī transports uz Talsiem svētdienu rītos. Kāds kungs īpaši uztraucās par transporta iespējām no Purgalciema, un vairāki cilvēki vaicāja domes vadībai, ar ko Mundigciems ir sliktāks par Pastendi, kur regulāri kursē pilsētas autobusa maršruts, bet uz Mundigciemu — ne. Konkrēta atbilde gan uz to netika sniegta, izsakot minējumu, ka visdrīzāk tas tā ir tāpēc, ka uz Mundigciemu nebūtu pietiekami liels pasažieru pieprasījums.
Kāda iedzīvotāja vēlējās noskaidrot, kurš ir atbildīgs par regulāru ceļu stāvokļa uzraudzīšanu, sakot, ka parasti kaut kas tiek darīts tikai tad, kad piezvana uz pārvaldi un pasūdzas. L. Jaunpujēna atbildēja, ka regulāras pārbaudes jāveic pagasta pārvaldei, savukārt tagad to palīdz darīt arī SIA «Kandavas ceļi». Iedzīvotāja vērsa uzmanību uz kādu ceļa posmu, kur pērn iesākts noņemt ceļa apaugušās apmales, bet tas nav paveikts līdz galam, turklāt vietām esot nolauztas ceļa zīmes. Kundze aicināja arī panākt, ka uz šosejas «Rīga—Ventspils» tiktu izvietota zīme ar to, kur sākas Lībagi, jo citiem pagastiem šādas norādes ir, tāpēc esot nedaudz aizvainojoši, ka Lībagiem tādas nav. Vēl kāda iedzīvotāja aicināja veikt sarunas ar valsts a/s «Latvijas Valsts ceļi», lai varētu izveidot gājēju celiņu no Mundigciema virzienā uz Meža kapiem, kur gājējiem ir ļoti bīstami pārvietoties. «Ziemā nācies redzēt, ka cilvēki burtiski uz visām četrām ir sniega kupenā, lai tikai dotu ceļu autotransportam. Turklāt vasarā, kad daudzi dodas uz Mundigciema atpūtas vietu pie ezera, tur pārvietojas ļoti daudz jauniešu gan kājām, gan velosipēdiem. Situācija patiesi nav droša,» sacīja vietējā. L. Jaunpujēna uz to atbildēja, ka par šo jautājumu izveidot gājēju celiņu jau interesējusies, bet viņai norādīts, ka ceļš nav pietiekami plats, lai to varētu izdarīt.
Lībagu pagasta iedzīvotāja Kristīna Bidzāne dalījās ar novērojumiem savā īpašumā, proti, gar vienu īpašuma malu nekas neaugot, jo blakus ierīkota lauksaimniecības zeme, kas apstrādāta ar ķimikālijām, un līdz ar to ietekmē arī viņas īpašumu. «Bet ciema teritorijā ar lauksaimniecību drīkst nodarboties tikai ar domes atļauju. Kā šāda situācija varēja izveidoties?» vaicāja K. Bidzāne. Atbildi uz to viņa gan nesaņēma. Savukārt Mareks Bidzāns vaicāja, vai novada pašvaldība plāno kaut ko ierīkot Talsu pauguraines teritorijā, piemēram, kaut vai takas ar norādēm vai, iespējams, vēl kaut ko. Par šo jautājumu tika runāts diezgan plaši. Domes vadība uzsvēra, ka pauguraines teritorijā liela daļa ir privātīpašumu un pašvaldība tajos nav tiesīga neko darīt. Aktīvi pie šī jautājuma darbojoties biedrība «Talsu pauguraines dabas parka atbalsts». «Būtiski ir saprast, ko tieši varētu ierīkot, jo nereti neapdomīgi lēmumi var kaut ko sabojāt, jo sevišķi šādā neskartas dabas teritorijā,» pauda D. Karols.
Savukārt pagasta iedzīvotājs Miervaldis Krotovs vaicāja, vai pagasta teritorijā ir apsekoti grausti un kādi mēri ir pieņemti, lai tos likvidētu. L. Jaunpujēna vaļsirdīgi atbildēja: «Tas, kas ir izdarīts ar Dižstendes centru, ir noziegums. Turklāt visu iztirgoja mūsu pašu Lībagu bāleliņi, uzvārdus nesaukšu. Tad muižas komplekss bija ideālā stāvoklī un viss varēja notikt, bet tagad pat nezinu, kā nosaukt tur esošo situāciju…» Pašvaldības policijas inspektors Ilmārs Deksnis paskaidroja klātesošajiem, ka novada pašvaldības sabiedriskās kārtības komisija, kur darbojas arī viņš pats, pēdējos gados aktīvi strādā, lai graustu skaits novadā samazinātos, un piemēru esot jau daudz. «Kopumā vērtējot, uzskatu, ka Lībagu pagastā ir paveikts ļoti daudz un mums vajag runāt arī par pozitīvo. Jāsaprot, ka visu vienā dienā nevar izdarīt,» lika aizdomāties I. Deksnis.
Noslēgumā iedzīvotāji izteica arī vairākus ieteikumus, ko nepieciešams uzlabot atpūtas vietā pie ezera Mundigciema centrā, kā arī lūdza pagasta pārvaldi sarīkot tikšanos ar SIA «Talsu ūdens», SIA «Talsu namsaimnieks» un SIA «Adax 2», jo iedzīvotājiem ir daudz jautājumu un neskaidrību. L. Jaunpujēna solīja to noorganizēt.