Strazdē rosina domāt par pašvaldībai nevajadzīgo īpašumu atsavināšanu

Talsu novads

16. aprīļa vakarpusē Strazdē notika iedzīvotāju sapulce, kurā bija iespējams uzzināt aktuālāko informāciju par Talsu novada pašvaldības darbību, kā arī par pagastā pērn izdarītajiem un šogad plānotajiem darbiem.
Kā iepriekš notikušajās iedzīvotāju sapulcēs citviet novadā, arī šoreiz Talsu novada pašvaldības vadītājs Dainis Karols un sabiedrisko un mārketinga nodaļas vadītāja Inita Fedko Strazdes iedzīvotājiem stāstīja par jauno novada identitāti, pašvaldības struktūru, kapitālsabiedrībām, lielākajiem esošajiem un plānotajiem projektiem, ko īsteno gan pilsētā, gan izglītības iestādēs, uzņēmējdarbības vidi. Esam jau vairākkārt rakstījuši, ka pašlaik pašvaldība īsteno vairākus lielus projektus, atjaunojot Talsu Galveno bibliotēku, atsākusies Raiņa ielas pārbūve Talsos, notiek Firksu Pedvāles muižas ēkas atjaunošana Sabilē, kur atradīsies starptautiska mākslinieku rezidence, plānota arī Sabiles sinagogas un pilsētas laukuma atjaunošana. Iesākta arī izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana vairākās izglītības iestādēs Talsos un Sabilē. Aktuāla ir grants ceļu pārbūve pašvaldībā, kur piesaistīts Eiropas Savienības finansējums. Pašvaldība joprojām plāno īstenot Talsu tirgus rekonstrukciju, kur kāds uzņēmējs plānojis radīt 30 jaunas darba vietas, pirmsskolas izglītības iestādes būvniecību Sabilē un arī Vandzenē.
Stāstot par pērn paveikto un šogad plānoto,
Strazdes pagasta pārvaldes vadītājs Egils Alsbergs pauda, ka pagastā turpina samazināties iedzīvotāju skaits. Ja 2018. gadā bija 392 iedzīvotāji, tad šī gada 1. janvārī — 376. Pie pērn paveiktajiem darbiem pārvaldnieks uzskaita pagasta ģerboņa apstiprināšanu, apgaismojuma izbūvi Strazdes centrā un āra elektrības pieslēguma ierīkošanu pie Strazdes muižas. Piesaistot Eiropas Savienības finansējumu, atjaunots arī ceļa posms «Strazde—Līdumnieki», kas izmaksājis 140 881,70 eiro. Ceļa virsmas atjaunošana veikta ceļam «Ceriņu ceļš», kā arī veikta krūmu apaugumu noņemšana pie pagasta ceļiem. Pie saimnieciskajiem darbiem viņš min arī vecā skolas dārza koku izzāģēšanu un sakopšanu, kā arī jaunu koku stādīšanu pavasarī. Kopš 2018. gada 1. maija pagastā esošā ūdenssaimniecība nodota SIA «Talsu ūdens» pārraudzībā. Sapulcē bija iespēja uzzināt arī par brīvā laika pavadīšanas centra un bibliotēkas darbu. Strazdes muiža, kur atrodas brīvā laika pavadīšanas centrs, atpazīstama ar tur notiekošo Strazdes rūķu burziņu Ziemassvētku laikā, kā arī tas organizē daudz citu interesantu pasākumu. Arī bibliotēkā ne tikai iespējams lasīt grāmatas, bet arī apskatīties dažādas interesantas izstādes, piedalīties izzinošos pasākumos.
2019. gadā plānotajiem darbiem pārvaldei atvēlēti 193 793 eiro. Līdzekļus plānots izlietot apgaismes staba izbūvei parkā, parka celiņa izbūvei «Strazdes muiža—Strazdkalni», elektrības rekonstrukcijai Strazdes muižas bēniņos, kā arī Strazdes dīķa tīrīšanai. Plānota arī parka koku stādījumu atjaunošana, projekta izstrāde kāpņu izbūvei Kalna kapos, autoceļa «Kāķīši—Labrenči» atjaunošana un priežu audzes kopšana pie «Zaļās saules».
Strazdes pagasta pārvaldes iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Ivars Maķevics vērsa uzmanību, ka, atjaunojot pašvaldības ceļus, saskaras ar problēmu, ka tiem piegulošās zemes platības vai nu atrodas uz pašvaldības ceļiem, vai ir līdz ar tiem, kas neļauj izbūvēt grāvjus ūdens notecēšanai no ceļa. «90. gados, kad bija zemes mērīšana, nezinu, pēc kā vadījās mērnieki, jo ir lauksaimniecībā izmantojama vai privāta zeme, kas piemērīta, ja ne ceļa vidū, tad pie ceļa. Lai ceļu uztaisītu, vajadzīgs grāvis ūdens novadei. Tagad to nav iespējams izbūvēt, jo tā ir privāta zeme. Ceļi labāki nepaliek, ūdenim nav kur notecēt. Jādomā, kā iziet no šīm situācijām, jo tas ir svarīgi ceļu sakārtošanai, lai tas pildītu tam paredzētās funkcijas,» viņš sacīja. Tāpat izskanēja aicinājums pašvaldības vadībai vairāk domāt, kā pašvaldībai pārdot tai piederošos un nevajadzīgos nekustamos īpašumus, jo interese par tiem esot. «Uzņēmēji meklē ražošanai telpas, un jābūt skaidrībai, cik un kas maksā,» sacīja I. Maķevics.
Sapulces noslēgumā Talsu novada pašvaldības policijas inspektors Klāvs Burčaks, informējot iedzīvotājus par drošības jautājumiem, pastāstīja, ka Strazdē situācija ir samērā mierīga.