Darba atliektiem galiem

Talsu novads

Talsu pilsētas pārvaldes vadītājs Normunds Strēlnieks atklāj, ka viņam ir daudz sapņu un vēlmju, ko uzlabot pilsētā. Kā vienmēr — tas apstājas pie līdzekļu apjoma. Tiekamies, lai noskaidrotu, kādas ieceres šogad plānotas pilsētā un kas viņa darbā sagādā lielākos izaicinājumus.
— Kam šogad Talsu pilsētas pārvalde plāno izlietot līdzekļus, kas katru gadu tiek piešķirti katrai novada pilsētas un pagasta pārvaldei dažādu prioritāru darbu veikšanai?
— Tos pārsvarā izlietosim izglītības iestāžu sakārtošanai. Jāsaprot, ka šī summa nav tik liela, lai ar to veiktu lielus projektus, tāpēc jāveic realizējami darbi. Mūsu izglītības iestādes ir ar ievērojamu gadu stāžu, laika zobs dara savu, tāpēc katrā iestādē ir, ko uzlabot. Darbi, kas tiks paveikti: žoga nomaiņa pie pirmsskolas izglītības ie­stādes (PII) «Pīlādzītis»; jaunu spēļu laukuma iekārtu iegāde PII «Saulīte»; gājēju celiņa seguma atjaunošana pie PII «Kastanītis»; sanitāro mezglu tīrīšana, ugunsdrošības jautājumu sakārtošana PII «Zvaniņš»; Talsu mākslas skolā apkures termoregulatora maiņa; Talsu novada vakara un neklātienes vidusskolā apkures sistēmas atjaunošana; Talsu pamatskolai ugunsdrošībai nepieciešamo kāpņu nodrošināšana un gaismu nomaiņa; pieaugušo izglītības centrā grīdas seguma nomaiņa; jauna kinoekrāna iegāde kinoteātrim «Auseklis»; Talsu pilsētā paredzēts atjaunot afišu dēļus, lai būtu vienots izskats; līdzekļi Talsu Galvenās bibliotēkas pārcelšanās procesam jaunajās telpās, lai pārvestu mantas, iekārtas, grāmatas utt.; Talsu tautas namā skatuves gaismu atjaunošana u. c.
Šogad iecerēts arī uzstādīt videokameras atkritumu šķirošanas konteineru laukumos (pie tautā sauktajiem zvaniņiem — aut.). Šāds lēmums pieņemts, jo daudzi cilvēki diemžēl ir negodīgi un liek tur sadzīves atkritumus. Maisiem! Pilsēta šī iemesla dēļ zaudē lielus līdzekļus (mēnesī aptuveni līdz 2000 eiro), ko varētu ieguldīt citām vajadzībām, kas ir ne mazums. Uzstādot šīs kameras, pašvaldības policija to varēs kontrolēt.
— Kā ar citiem jau notiekošajiem un plānotajiem darbiem Talsos?
— Turpinās Talsu Galvenās bibliotēkas pārbūve, atsākusies Raiņa ielas rekonstrukcija. Pie reizes vēlos atvainoties iedzīvotājiem par sagādātajām neērtībām, bet tās būs jāpacieš līdz rudenim. Šogad esam iecerējuši atjaunot 100 metrus garu ceļa posmu, kas iet no apvedceļa virzienā uz Mundigciemu. Vairāk nevarējām atļauties, bet sākuma posms arī ir vissliktākajā stāvoklī. Protams, gribētu vairāk, bet ar manu gribēšanu nepietiek. Uzsākta Jaunās celtnieku ielas izbūves darbi. Iecerēts izbūvēt gājēju celiņu Avotu ielā, jo pa šo ielu bērni un vecāki dodas uz PII «Pīlādzītis». Pašvaldība plāno atjaunot Rīgas ielu, pašlaik projektēšana ir beigu stadijā. Tiks izvērtētas finansiālās iespējas, vai darbus varētu uzsākt nākamajā gadā. Iecerēts uzlabot apgaismojumu pie gājēju pārejām. Grants ceļiem tiks veikta dubultā apstrāde kopumā kilometra garumā visas pilsētas teritorijā. Esam atjaunojuši bruģi un solus Sauleskalna estrādē. Vairākās vietās esam atjaunojuši bruģi pilsētas teritorijā. Ceram atjaunot akmens dārzu pie tautas nama, arī kāpnes, kas ved uz tautas namu. Atjaunosim kāpnes, kas ved uz luterāņu baznīcu. Un daudzi citi nelieli darbi, kas tomēr prasa naudu, un kopā tas veido lielu summu.
— Iedzīvotājiem sāpīgs ir jautājums par bērnu rotaļu laukuma atjaunošanu pie Vilkmuižas ezera. Kad tur iecerēts veikt atjaunošanas darbus?
— Projekts, kas izveidots par Krievragkalna teritorijas labiekārtošanu, ir gatavs, bet tā realizācijai nav finansējuma. Visticamāk, daļa darbu šajā teritorijā varētu uzsākties nākamgad. Bet šajā projektā nav paredzēta bērnu rotaļu laukuma atjaunošana, tāpēc tas man būs jāveic atsevišķi. Vēlos tajā vispirms ieklāt atbilstošu segumu. Jāsaprot, ka to cenas ir grandiozas (aptuveni 60 000 eiro). Savu pilnvaru robežās cīnīšos, lai dabūtu šo segumu.
— Ilgus gadus kā karsts kartupelis pašvaldībā viļājies jautājums par «zivju kvartāla» ielām. Vai iedzīvotāji, kuriem tur ir īpašumi, var cerēt uz izmaiņām?
— Līdaku, Raudas un Asaru ielā, kur pašvaldība cilvēkiem jau sen izsniegusi kompensāciju zemes gabalus, šogad iecerēts izveidot piekļuvi īpašumiem, proti, veikt grants seguma ceļu izbūvi. Izbūvēt komunikācijas mēs, pašvaldība, nevaram atļauties. Ir jāuzsāk darbi, citādāk šis jautājums turpinās karāties gaisā, kas tā bijis jau ilgus gadus.
— Nav noslēpums, ka Fabrikas iela gar Talsu ezeru ir ļoti sliktā stāvoklī. Vai ir cerības, ka to varētu tuvākajā laikā atjaunot?
— Man ļoti sāp šīs ielas ceļa seguma stāvoklis. Projekts tam ir izstrādāts. Tur ir jādzen pāļi saistībā ar to, ka kalns spiežas virsū ceļam. Un, tā kā būvnieks zina šo situāciju, neviens negrib uzņemties darbus, nodrošinot garantiju. Lai šos darbus veiktu ar garantiju, tas prasa ļoti lielus līdzekļus, un tas jau ir konceptuāls lēmums — to darīt vai ne.
— Kādā stāvoklī ir Talsu ezera strūklaka?
— Esošā strūklaka ir nolietojusies, un tā rada galvassāpes. Lai uzstādītu jaunu strūklaku, tas izmaksātu no 300 000 līdz 500 000 eiro. Pasūtīju tikai vienu daļu, ko plānots iemontēt vecajā. Ceru, ka to izdosies paveikt līdz pilsētas svētkiem, jo šo daļu mums sola piegādāt līdz maija beigām. Kāpēc tas netika darīts savlaicīgāk? Jo nebija skaidrības, akcepta par šī gada pārvaldei pieejamo finansējumu. Līdzko to ieguvu, uzreiz pats personīgi aizbraucu uz Rīgu visu sarunāt.
— Cik saprotu, tas, ka valstī budžets tika apstiprināts tikai šomēnes, jums aizkavējis daudz darbu?
— Jā, protams, ikkatru jautājumu par vismaz vienu, diviem mēnešiem. Un tas nav tikai mums, tā ir visā valstī. Bet no svara ir katra diena. Pavasarī, vasarā visi veic būvniecības darbus.
— Talsu novadā vairs nav mākslinieka, kurš atbildēja tai skaitā par pilsētas dekorēšanu. Kā tiekat galā ar šo jautājumu?
— No dekorācijām nav nekā jauna, nākas iztikt ar esošajām. Jāpamaina vietas, krāsas… Turklāt nav arī vides speciālista. Tiekam galā, kā nu varam. Vadība pašlaik risina šo jautājumu, lai pašvaldībā būtu vajadzīgais speciālists.
— Kāda ir atgriezeniskā saite ar iedzīvotājiem?
— Cilvēki nāk pieņemšanas laikos, bet domāju, ka varētu vēl vairāk, jo pa telefonu ne viss ir izrunājams. Saprotu, ka iedzīvotājus neinteresē ierobežotie pašvaldības līdzekļi, viņi grib redzēt reāli paveiktus darbus. Bet budžets ir tāds, kāds ir, un naudas vienmēr ir par maz. Man ir daudz sapņu un ieceru — ja būtu nauda, viss būtu paveikts. Problēmu ir ļoti daudz, bet uzskatu, ka pilsēta paliek arvien tīrāka un labāka, bet no iedzīvotājiem diemžēl saņemu ļoti daudz neapmierinātības. Protams, saņemu arī «paldies» vārdus, bet tie nav tik bieži. Tas ir stimuls un motivācija strādāt tālāk.