Talsus dzimšanas dienā pierunā jaunie autori un pieskandina mūzikas skaņas

Kultūra Talsu novads

15. aprīlī apritēja 102 gadi, kopš Talsiem tika piešķirtas pilsētas tiesības. Šim notikumam par godu ikviens pilsētas iedzīvotājs un viesis bija aicināts piedalīties pasākumos, lai atzīmētu un svinētu Talsu dzimšanas dienu.
Dzimšanas dienas svinības
iesākās ar pasākumiem, kam bija dots nosaukums «Pierunāt Talsus», pilsētas pašā sirdī — pie Talsu tautas nama. Pasākuma vadītāja un Talsu tautas nama pasākumu producente Līva Maķe no rupora visiem sanākušajiem paziņoja, ka šī nebūs vienkārša tikšanās, bet gan pastaiga pa pilsētas ieliņām, kuras laikā tās tiks pierunātas ar dzeju, skaistiem vārdiem un laimes vēlējumiem.
Dzeju pilsētai dzimšanas dienā dāvināja Talsu 2. vidusskolas jauno autoru studijas dalībnieki, Kristīgās vidusskolas skolēni, kā arī radošie Talsu Valsts ģimnāzijas latviskās jaunrades kluba «Savējie» jaunieši, kas pasākuma dalībniekus sagaidīja jau nākamajā pastaigas pieturvietā — Talsu tautas nama Radošajā sētā.
«Savējo» klubiņa vadītāja skolotāja Līksma Sokolova bilda, ka savulaik klubiņš ļoti nodarbojies ar dzejas un prozas darbu rakstīšanu, bet pagājis kāds laiks, rakstošie jaunieši pabeiguši skolas gaitas, un viņa palikusi viena. «Tad uz skolu atnāca atkal citi jaunieši, kuriem ļoti tuva ir mūsu Latvija un kuri savā sirdī ir patrioti, kuri muzicē, radoši darbojas un dara citas brīnišķīgas un radošas lietas,» par «Savējiem» stāstīja L. Sokolova.
«Mēs nodarbojamies ar latviskām lietām. Esam izgatavojuši nu jau trīs kokles. Mūsu meitenes grib būt skaistas, tāpēc mēs pašas esam izgatavojušas īpašus kroņus un pat par godu mūsu Latvijas simtgadei uzņēmām sajūtu filmu «Latvijas saujā», kurā atainotas mūsu sajūtas par mūsu Latviju un kuru ikviens var noskatīties ģimnāzijas mājaslapā,» stāstīja L. Sokolova. 

«Savējo» jaunieši
pasākuma apmeklētāju priekam atskaņoja divus muzikālus skaņdarbus — pirmais no tiem, kuru ar koklēm izpildīja trīs klubiņa dalībnieki, bija Zigmara Liepiņa dziesma «Es atnācu uguntiņu». Savukārt tautasdziesmas «Skaista mana tēva sēta» izpildījumā tautas mūzikas instrumentiem un jauniešu skanīgajām balsīm pievienojās divas akustiskās ģitāras un kahons. Pēc muzikālā sveiciena pasākuma apmeklētāji devās tālāk, lai ar tikpat pozitīvām un svētku izjūtu raisošām emocijām, ģitārām fonā skanot, pieskandinātu Talsu ielas un aicinātu sev pievienoties arī citus talseniekus. Pieturās — pie afišu staba Lielajā ielā, laukumos pie salona «Rožu nams» un tirdzniecības centra «Talsu centrs», kā arī pie šķībās mājas Zvaigžņu un K. Valdemāra ielas krustojumā — jaunie autori, saulītes apspīdēti, lasīja savus dzeju un katrs izvilka lapiņu no īpaša trauciņa, kuru bija sagatavojusi Līva Maķe un uz kuras bija kāds teikums, kas jaunajam literātam jāpabeidz. Protams, visu pabeidzamo teikumu tēma bija par un ap Talsiem.
Pēdējā muzikāli literārās pastaigas pieturvieta bija Talsu kinoteātris «Auseklis», pie kura gājiena dalībniekus sagaidīja vokālā pedagoģe un interešu izglītības iestādes «Dziesmu skola» vadītāja Baiba Veismane-Rezonga ar saviem dziedošajiem audzēkņiem, lai aicinātu visus jau pēc neilga brīža baudīt koncertuzvedumu «Mūzikas skaņas deviņos pakalnos» turpat kinoteātrī, bet pēc tam uz tā ieejas kāpnēm tika uzņemta kopīga Talsu dzimšanas dienas fotogrāfija un skaļi jo skaļi vēlēts daudz laimes pilsētai tās īpašajos svētkos.
Pēc pasākuma
Talsu 2. vidusskolas jauno autoru studijas dalībnieki «Talsu Vēstīm» atzina, ka, sākumā lasot dzeju, jutušies nedaudz neveikli, bet tā bijusi laba pieredze. «Talsos ir ļoti viegli būt radošam,» atzina Dāvis. «Ir dažādi pulciņi, piemēram, mūsu jauno autoru studija, kas ir ļoti laba iespēja izpausties tieši mākslinieciski, un parādīt savu dzeju arī citiem.» «Talsos ir daudz iespēju, kur izpausties ar saviem talantiem un vaļaspriekiem, jo šeit ir viss,» piebilda Anete.
Jaunie autori Talsiem un talseniekiem novēlēja būt mākslinieciskiem, radošiem un nebaidīties parādīt savus talantus, lai arī citi tos varētu ieraudzīt, sadzirdēt un novērtēt.
Koncertuzvedumā «Mūzikas skaņas deviņos pakalnos»
kinoteātra «Auseklis» telpās interešu izglītības iestādes «Dziesmu skola» audzēkņi instrumentālās grupas pavadījumā ar skaistajām mūzikla «Mūzikas skaņas» dziesmām un video palīdzību, par ko bija parūpējies Talsu televīzijas operators Ģirts Grenevics, piedziedāja visus Talsu deviņus pakalnus. Dziesmas par prieku, draudzību, laimi, ilgām un mīlestību ieveda koncerta apmeklētājus krāšņā mūzikas pasaulē, liekot paskatīties uz mūsu pilsētu un tās pakalniem tā, kā varbūt ikdienas steigā un darbos mums ne vienmēr to izdodas.
Koncertuzveduma beigās Baiba Veismane-Rezonga veltīja lielu paldies gan Talsu tautas nama un kinoteātra «Auseklis» kolektīvam par to, ka tie atbalstījuši viņas trako un radošo ideju, gan video operatoram Ģirtam Grenevicam un, protams, arī saviem nenogurdināmajiem, muzikālajiem Dziesmu skolas jauniešiem un instrumentālajai grupai.
Dziesmu skolas vadītāja «Talsu Vēstīm» pastāstīja, ka par koncertuzveduma vietu izvēlēts «Auseklis» tāpēc, ka pagājušajā vasarā ticis uzņemts video par deviņiem Talsu pakalniem. «Šeit ir notikušas sanāksmes, konferences, tikšanās. Šeit diendienā tiek demonstrētas jaunākās filmas, un mēs izdomājām, ka šīm sienām vajag ievibrēties arī ar dziesmām un mūzikas skaņām,» sacīja B. Veismane- Rezonga. «Talsiem šī diena ir svētki, un, lai arī mēs ne vienmēr varam visur fiziski būt klāt, tomēr sirdī jūtam, ka šī diena mums un mūsu pilsētai ir nozīmīga,» viņa smaidot piebilda.