Pastendes «Ķipars» svin 38. dzimšanas dienu

Izglītība

Saulainā pavasara rītā Pastendes pirmsskolas izglītības iestādes «Ķipars» audzēkņi un pedagogi pulcējās pagalmā, lai kopīgi svinētu svētkus — iestādes 38. dzimšanas dienu. Par godu šim notikumam tika svinīgi atklāts jaunais rotaļu laukums un apsveikt audzēkņus bija ieradusies Dārta jeb bērnudārza talismans Ķipariņš.
Pēc kopīgas dejas apgūšanas un svētku izjūtas radīšanas tika pārgriezta lente un bērni steigšus metās izmēģināt jaunizveidoto rotaļu laukumu. Iestādes vadītāja Dzintra Kudiķe-Vizbele atzina, ka rotaļu laukums nav atjaunots kopš 1981. gada — laika, kad bērnudārzs tika uzbūvēts, un ierīces ir fiziski un morāli novecojošas. Par laimi, budžetā radusies iespēja atlicināt līdzekļus diviem aktivitāšu centriem.
«Pagaidām mums ir tikai divi aktivitāšu centriņi, bet domāju, ka tie nav pēdējie. Mēģināsim rast līdzekļus, lai arī šogad atjaunotu un papildinātu rotaļu laukumu. Ir svarīgi, lai bērniem būtu dažādas iespējas — tikai ar staigāšanu un rotaļām vien ir par maz. Kopumā vajadzību ir diezgan daudz — viena no pamatvajadzībām ir novecojušā celiņa atjaunošana. Paneļu flīzes ir izcilājušās, armatūras ir izspiedušās, un situācija paliek bīstama. Bērniem, vecākiem un darbiniekiem ķeras kājas, skrejritenīšu riepas ķeras starp rievām — nav iespējams veikt ieplānotās aktivitātes, līdz ar to tiek kavēta attīstība. Mēs esam ievadījuši sarunas ar būvvaldi, bet nezinu, cik tas būs lietderīgi un efektīvi. Diemžēl celiņa izbruģēšana prasa milzīgus līdzekļus, un tas tuvāko gadu laikā netiek plānots.
Pagaidām par bērnu skaitu nevaram sūdzēties. Tāpēc vien gribētos, lai finansiālā ziņā atbalsts būtu lielāks. Šobrīd bērnudārzu apmeklē 142 audzēkņi — daudzi ir no Talsiem, bet ir arī vietējie bērni, kas vēlāk uzsāk mācības Pastendes pamatskolā,» skaidroja Dz. Kudiķe-Vizbele.