Lauksaimniekus informē par jaunumiem

Lauksaimniecība

3. aprīlī Talsu pašvaldībā notika informatīvs seminārs «Lauku aktualitātes 2019», kas kopā pulcēja lauku uzņēmējus un lauksaimnieku uzraugošo iestāžu vadītājus. Seminārā bija iespējams uzzināt jaunāko informāciju par tiešmaksājumiem, pieejamajiem atbalstiem un prasībām, kas jāievēro saimniekojot.
Uzrunājot sanākušos, dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās pārvaldes vadītāja Juzefa Kļava pauda, ka 2018. gadā lauksaimniekiem, mežsaimniekiem un zivsaimniekiem izmaksāti 54 miljoni eiro, kas ir nopietns skaitlis. «Domājot par ātrāku maksājumu un projektu administrēšanu, esam gājuši lielus soļus uz priekšu digitalizācijā, lai projektus izskatītu ātrāk un savlaicīgāk zemniekiem būtu iespēja saņemt arī platību maksājumu avansus. Pērn administrējām arī 1122 projektus, kas ir pietiekami liels skaits,» teica J. Kļava.
Jaunumi platību maksājumos
Par jaunumiem, kas šogad jāņem vērā, piesakoties platību maksājumiem, stāstīja Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Eiropas Savienības tiešo maksājumu daļas vadītājs Andris Balandins. Rakstījām, ka šogad pieteikšanās platību maksājumiem sāksies 10. aprīlī un tiem varēs pieteikties, izmantojot elektronisko pieteikšanās sistēmu. Pēdējā diena, kad platību maksājumiem varēs pieteikties bez atbalsta apjoma samazinājuma, ir 22. maijs. Ar atbalsta apjoma samazinājumu (viens procents par katru nokavēto darba dienu) platību maksājumiem varēs pieteikties līdz 17. jūnijam. Šogad atvieglota iesniegšanas kārtība, jo, iesniedzot vienoto iesniegumu platību maksājumiem, nebūs jānorāda klienta numurs, kā arī paredzēta iespēja regulāri pārbaudīt un saglabāt ievadītos datus. Tāpat būs pievienots video ar iespēju noskatīties, kā aizpildāms iesniegums.
No 10. aprīļa līdz 3. jūnijam lauksaimnieki varēs pieteikties arī dīzeļdegvielai ar samazinātu akcīzes nodokli. Lauksaimniecības produkcijas ražotājiem ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas (neskaitot saņemto valsts un Eiropas Savienības atbalstu) tiks izvērtēti par pēdējiem diviem noslēgtajiem gadiem, atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta sniegtajai gada ienākumu deklarācijai vai uzņēmuma gada pārskatam, ņemot vērā to deklarāciju, kurā ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas būs lielāki.
Šogad sistēmā būs pieejami jauni kultūraugi: speltas kvieši vasaras, speltas kvieši ziemas, sausserdis, irbene un tabaka. Dienests atgādina, ka maksājumam gados jauniem lauksaimniekiem 2019. gadā ir iespējas saņemt arī tiem saimniekiem, kuri pirmo reizi bija apstiprināti šim maksājumam pirms 2018. gada un saimniecību dibinājuši no 2010. līdz 2013. gadam. Esam vairākkārt rakstījuši, ka šogad un arī nākamajā gadā lauksaimniekiem vairs nebūs pieejams maksājums par apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi (zināms kā ADSI jeb agrāk — mazāk labvēlīgais apvidus maksājums; mūsu pusē tie ir 45 eiro par hektāru lauksaimniecībā izmantojamo zemi).
2019. un 2020. gadā pasākuma «Agrovide un klimats» aktivitātēs «Vidi saudzējošu metožu pielietošana dārzkopībā», «Rugāju lauks ziemas periodā», pasākumā «Bioloģiskā lauksaimniecība» atbalsta pretendents nevar uzņemties jaunas daudzgadu saistības un paplašināt tās, izņemot norādītos gadījumus par saistību pārveidošanu, nodošanu, pārņemšanu vai pagarināšanu. Lauku atbalsta dienesta pārstāvis tāpat minēja, ka dienesta publiskajā kartē ir papildināta informācija par ilggadīgo zālāju platībām, kurām kopš iepriekšējā gada 1. februāra piešķirts Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopa statuss. Šos zālājus nedrīkst uzart vai pārveidot.
Tāpat dienesta pārstāvji atgādina, ka piesakāmais lauks atbalstam ir jāzīmē pa tā dabiskajām apstrādes robežām, nevis kadastra robežām. Stāstot par platību kontroli, A. Balandins teic, ka lielāko daļu platību dienests pārbauda ar satelītattēlu palīdzību, kur var iegūt precīzus datus par katru no laukiem un redzēt, kas katrā laukā sēts un kā tas kopts. Lauku kontrolēs dienesta darbinieki izmanto arī bezpilota dronu.
Būs pieejamas investīcijas lauku saimniecībām
Par šogad pieejamajām projekta iespējām stāstīja pārvaldes valsts atbalsta un «Leader» pasākumu daļas vadītāja Juta Dreiberga. Zināms, ka šogad maijā mazajām saimniecībām būs pieejams pasākums, kur attīstībai varēs piesaistīt 15 tūkstošus eiro. Oktobrī gaidāms atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās, kur finansējumu varēs izlietot jaunas lauksaimniecības tehnikas un jaunu iekārtu iegādei, kā arī lauksaimniecības būvju būvniecībā. Oktobrī gaidāma arī kārta ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā. Jaunajiem uzņēmējiem joprojām pieejams atbalsts «Leader» pasākumos, kur atbalsta likme ir 70 procenti.
Valsts augu aizsardzības dienesta pārstāve Olita Vigule aicināja piesardzīgi lietot augu aizsardzības līdzekļus, stādu iegādē pievērst uzmanību, vai tie nav inficēti. Dienests pērn saņēmis arī vairāku iedzīvotāju sūdzības par augu aizsardzības līdzekļu lietošanu. Sūdzības bijušas par šo līdzekļu lietošanu lielā vējā, aizsargjoslās, par bojā gājušām zivīm, bitēm, publiskās vietās, nogaidīšanas laika neievērošanu. Tāpat lietoti augu aizsardzības līdzekļi, kas nav reģistrēti Latvijā vai kuriem beidzies derīguma termiņš.
Pārtikas un veterinārā dienesta Ziemeļkurzemes pārvaldes vadītājs Ivars Koloda atgādināja, ka jābūt piesardzīgiem, lai ierobežotu Āfrikas cūku mēra vīrusa ienešanu saimniecībā, uzmanība jāpievērš dzīvnieku labturības jautājumiem, jāveic nepieciešamie dzīvnieku izmeklējumi. Aktuāla ir arī zirgu gripa, kurai pieejama vakcīna, lai pasargātu dzīvniekus no tās. Zirgu gripas saslimšanas gadījumi Latvijā ir konstatēti, beidzamais bijis 25. martā Ropažu novadā pieciem zirgiem.
Savukārt Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras Kurzemes reģiona nodaļas vadītājs Lauris Ozols atgādināja, ka kopš pagājušā gada spēkā ir jaunas traktortehnikas vadītāju apliecību kategorijas: TR1, TR2, TR3 un TR4, kas paplašina iespējas vadīt dažādas tehnikas vienības, kā arī pievērsa uzmanību tam, ka pirms tehnikas iegādes būtu jāpārliecinās, vai to iespējams reģistrēt Latvijā.