Pulcējās labākie skaļie lasītāji

Izglītība

19. martā Talsu tautas nama Spoguļu zālē jau otro gadu pēc kārtas norisinājās skaļās lasīšanas konkurss, kurā piedalījās labākie un čaklākie grāmatu lasītāji, lai noskaidrotu, kurš no viņiem maijā pārstāvēs Talsu reģionu lielajā finālā Rīgā.
Šis jau ir otrais gads,
kad Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novada skolas un bibliotēkas atsaucās Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra aicinājumam rīkot savās pilsētās skaļās lasīšanas sacensības. Talsu Galvenās bibliotēkas struktūrvienības Talsu bērnu bibliotēka vadītāja Ilze Jaunbērziņa «Talsu Vēstīm» pastāstīja, ka ideja par šāda konkursa rīkošanu ir aizgūta no Nīderlandes, kur tas norisinās jau 26 gadus un tajā iesaistās ļoti daudz skolēnu.
«Latvijā šāds skaļās lasīšanas konkurss tika iedibināts, lai mazinātu skolēniem piekto un sesto klašu posmā raksturīgo pazemināto lasīšanas prasmju pašnovērtējumu un parādītu, ka lasīt ir gan interesanti, gan izglītojoši,» skaidroja I. Jaunbērziņa.
Šogad skaļās lasīšanas Talsu reģiona konkursā piedalījās deviņi finālisti: Egija Vanaga (Mērsraga vidusskola), Laura Mitlere (Talsu pamatskola), Marija Magdalēna Vītola (Stendes pamatskola), Rauls Tālbergs (Pūņu pamatskola), Elīna Bērziņa (Valdemārpils vidusskola), Emīlija Antmane (Dundagas vidusskola), Maikijs Laizāns (Talsu 2. vidusskola), Aleksis Emiljans Kviesis (Talsu Kristīgā vidusskola) un Edgars Skujiņš (Rojas vidusskola).
Katram konkursa dalībniekam tika dotas trīs minūtes, kuru laikā vajadzēja pamatot grāmatas izvēli, kā arī skaļi un izteiksmīgi nolasīt izvēlēto fragmentu. Izvēlēto grāmatu klāsts bija raibs un daudzveidīgs — sākot no visiem zināmām un iemīļotām piedzīvojumu grāmatām, kā Astrīdas Lingrēnas «Brāļi Lauvassirdis» un Otfrīda Preislera «Mazā raganiņa» līdz latviešu rakstnieces Agneses Jaunas grāmatai «Runča stāsti» un mistiskajam Kristīnes Olsenas romānam «Stikla bērni».
Dalībniekus vērtēja trīs tiesnešu žūrija —
talsenieks, aktieris un SIA «Rīgas aktieru studija» valdes priekšsēdētājs Toms Liepājnieks, skatuves runas kultūras pasniedzēja kultūras koledžā Māra Liniņa un Talsu novada izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps. Viņi visi atzina, ka, neskatoties uz vietām un rezultātiem, ikkatram konkursa dalībniekam jājūtas kā uzvarētajam, jo viņi jau atzīti par labākajiem savās skolās.
Balsojumu varēja izdarīt arī dalībniekiem līdzi atnākušie un atbraukušie līdzjutēji un konkursa skatītāji, iemetot īpaši sagatavotas konfektes krūzītēs ar katra konkursa dalībnieka vārdu. Saskaitot konfektes, tika noteikta «Skatītāju simpātija», un to ieguva Aleksis Emiljans Kviesis no Talsu Kristīgās vidusskolas, kurš lasīja fragmentu no Marka Tvena romāna «Toma Sojera piedzīvojumi».
Savu simpātiju balvu pasniedza arī Antras Puriņas vadītās teātra studijas mīmi. Viņi par favorītu izvēlējās Mariju Magdalēnu Vītolu no Stendes pamatskolas, kas lasīja fragmentu no Lora Dokrila grāmatas «Dārsija Bērdoka».
Pēc žūrijas vērtējuma 3. vietu ieguva Laura Mitlere no Talsu pamatskolas, 2. vietu — Aleksis Emiljans Kviesis no Talsu Kristīgās vidusskolas, bet 1. vietu un biļeti sev un visai savai klasei uz skaļās lasīšanas lielo finālu, kas norisināsies Rīgā maijā, saņēma Maikijs Laizāns no Talsu 2. vidusskolas. Maikijs bija izvēlējies lasīt fragmentu no Agnese Jaunas grāmatas «Runča stāsti», jo, kā pats atzina, viņam ļoti patīkot dzīvnieki un, lasot grāmatu, bijis interesanti uzzināt, ko gan grāmatas galvenais varonis runcis domā un kā uztver dažādus notikumus.