Laidzes pagasts — ievērojamu pārmaiņu priekšā

Talsu novads

Lai nodrošinātu informācijas apriti un iesaistītu iedzīvotājus pašvaldības darbā, 26. martā Talsu novada pašvaldības pārstāvji devās uz Laidzes brīvā laika pavadīšanas centru, kur viņus sagaidīja ievērojams skaits laidzenieku. Sapulces laikā iedzīvotāji pauda bažas par ieceri Laidzē izveidot sociālo pakalpojumu centru, Rīgas Valsts tehnikuma Laidzes teritoriālās struktūrvienības nekustamo īpašumu turpmāko likteni, ceļu neapmierinošo stāvokli un citiem jautājumiem.
Pēc tam, kad pašvaldības sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas vadītāja Inita Fedko iepazīstināja klātesošos ar aktualitātēm, tika dots vārds Talsu novada domes izpilddirektoram Modrim Jaunvalkam. Viņš informēja, ka nākamajā mācību gadā beigs darboties Talsu 2. vidusskolas Laidzes filiāle un šobrīd tiek domāts par ēkas turpmāko apsaimniekošanu. Viena no iespējām ir noslēgt līgumu ar Latvijas Sarkano Krustu un ierīkot ēkā sociālo pakalpojumu centru. Nākamajā mācību gadā pastāvēt beigs arī PIKC «Rīgas Valsts tehnikums» (RVT) Laidzes teritoriālā struktūrvienība. Izpilddirektors atzina, ka vēsturiski Laidzes tehnikums vienmēr ir bijis punkts, kur kūsā dzīvība, bet RVT vadība ir pieņēmusi lēmumu filiāli slēgt. Tās ēkas un teritorijas, ko pašvaldība nevarēs izmantot, nokļūs valsts a/s «Valsts nekustamie īpašumi» pārraudzībā, bet pēc tam tās būs iespējams iznomāt vai atpirkt. Šobrīd lēmums vēl nav pieņemts, bet notiek diskusija par to, ka esošajā kopmītņu ēkā varētu izveidot atsevišķus dzīvokļus. Izpilddirektors vērsa uzmanību arī uz gaidāmajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām un FIA Eiropas un Latvijas rallija čempionāta posmu «Rally Liepāja», kas mūsu pusē norisināsies 25. maijā. Sakarā ar rallija norisi laikā no 10.00 līdz 19.00 daļa ceļu tiks slēgti, tāpēc nepieciešams izvērtēt, vai neradīsies problēmas nokļūt līdz vēlēšanu iecirknim.
Par paveiktajiem un plānotajiem
darbiem Laidzes pagastā pastāstīja Laidzes pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja Jana Robalde. Viņa informēja, ka uz 2019. gada 1. janvāri Laidzes pagastā deklarējušies 1817 iedzīvotāju. Sākot no 2017. gada, kad notika pēdējā iedzīvotāju tikšanās, paveikti šādi darbi: uzstādītas Lieldienu šūpoles, papildināts inventārs bērnu laukumā, izveidota atpūtas vieta «Stihiju aleja», uzstādītas māju norādes pagasta teritorijā, sakārtots ielu apgaismojums Laidzes centrā, uzstādītas divas novērošanas kameras, izstrādāts būvprojekts Laidzes ezera un pieguļošās teritorijas labiekārtošanai, izstrādāts Rocežu kapu paplašināšanas plāns, tiek sakārtots ielu apgaismojums Paugurciemā (labiekārtošanas darbi tiks veikti, kad būs labvēlīgi laika apstākļi), sakārtots gājēju celiņš Zvirgzdos un brīvā laika pavadīšanas centrā labiekārtota zāle. Par prioritāro finanšu līdzekļiem (20 525 eiro) plānots veikt Laidzes PII «Papardīte» koplietošanas gaiteņa remontu, pašvaldības ceļa «Bedrītes—Magoņu iela» dubultvirsmas apstrādes uzklāšanu (finansējums no vairākiem avotiem), rekonstrukciju attīrīšanas iekārtām Stūrīšu ciemā un Laidzes pamatskolā, Stūrīšu ciema elektrolīnijas sakārtošanu, izstrādātā projekta «Laidzes ezermala un tās pieguļošās teritorijas labiekārtošana» īstenošanas uzsākšanu, būvniecības valsts kontroles akta prasību izpildīšanu PII «Papardīte» (inventarizācijas lietu aktualizēšanu, energosertifikāta iegūšanu, siltummezgla sakārtošanu u. c.), «Grieznes—Miegūze—Bedrītes» ceļa atjaunošanu (1,35 km) un projektu izstrādi ceļa «Latvieši—Veckalniņi» atjaunošanai (1,1 km).
Pamatojoties uz 2. novembrī
saņemto vēstuli no Izglītības un zinātnes ministrijas, pārvaldei jāizvērtē, ko tā vēlētos pārņemt no RVT teritoriālās struktūrvienības un ar saviem finanšu līdzekļiem spētu uzturēt. «Mums ir nepieciešams metāla angārs, kas atrodas darbnīcu teritorijā un ko šobrīd pārvalde izmanto tehnikas un inventāra novietošanai. Blakus «Stihiju alejai» atrodas zemesgabals, ko mēs varētu pārņemt, lai pagasta centrā neveidotos nesakārtota vide. Arī parku par saviem finanšu līdzekļiem spējam uzkopt un sakārtot. Lai mums būtu piekļuve īpašumiem un dzīvojamajām mājām, vajadzētu pārņemt Ziedgravu estrādi, tai pieguļošo laukumu un ceļu. Lai sakārtotu Ziedgravu estrādi, ir nepieciešms vienreizējs ieguldījums līdz pat 20 000 eiro, piecu gadu laikā par pārvaldes līdzekļiem mēs to varētu izdarīt, bet gribēšu dzirdēt jūsu viedokli,» uz dialogu aicināja J. Robalde. Par aktuālāko Laidzes bibliotēkā pastāstīja bibliotēkas vadītāja Ieva Jaunupe. Viņa atklāja, ka bibliotēkas darba rādītāji ir stabili — 2018. gadā reģistrēti 485 lietotāji, bet apmeklējums pārsniedz 13 000. Izsniegums, pēc kā visā Latvijā vērtē bibliotēku darbu, sasniedz 12 738. 2018. gadā noorganizēti 30 pasākumi un notikušas 34 izstādes. Gan brīvā laika pavadīšanas centra vadītāja Marika Laursone, gan I. Jaunupe atzina, ka ikdienā nākas sastapties ar bērnu problemātisko uzvedību un šo jautājumu vajadzētu risināt visiem kopā. M. Laursone aktualizēja arī pasākumu nepietiekamo apmeklētību.
Jautājumu sadaļā iedzīvotāji izteica
bažas par ieceri Laidzē izveidot sociālo pakalpojumu centru, minot, ka tas varētu ietekmēt drošību. Talsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Normunds Tropiņš uzsvēra, ka lēmums vēl nav pieņemts un ir svarīgi atcerēties — sociālajā mājā dzīvo cilvēki, kuriem kaut uz brīdi dzīvē nav paveicies. Pašvaldības uzdevums šādā situācijā ir ierādīt konkrētajam cilvēkam apdzīvojamo platību. Ja šāds scenārijs attīstīsies, viņs solīja rīkot pubisko apspriešanu un veidot atsevišķu sarunu par šo tēmu.
Sanākušos interesēja arī tas, kā turpmāk plānots izmantot pils jeb muižas ēku. J. Robalde atklāja, ka saņēmusi ieteikumu to pārdot, bet, tā kā ēkā atrodas dzīvokļu komisijas piešķirtie sociālie dzīvokļi un dokumentu kārtošana ir ļoti dārga, jautājums jārisina citādi.
Izskanēja viedoklis, ka sociālo pakalpojumu centrā būtu nepieciešams izveidot liftu un pašvaldības pārstāvjiem vajadzētu izrēķināt, cik lielas izmaksas jāiegulda, lai pārbūvētu bijušās kopmītnes un tur izveidotu atsevišķus dzīvokļus. Uz jautājumu, kāpēc pašvaldība turpina ņemt aizdevumus, N. Tropiņš paskaidroja, ka bez kredītlīdzekļiem pašvaldība nevarētu iztikt, jo šī nauda ir vajadzīga attīstībai. «Aizņemties likuma noteiktajā kārtībā mēs vēl varam, jautājums ir par to, ka valsts cenšas ierobežot pašvaldības kredītu ņemšanā. Tas, ka tie ir ilgtermiņa kredīti, man liekas tikai normāli, īstermiņa kredītu neviena pašvaldība nevarētu apmaksāt. Vajadzību un projektu ir pietiekami daudz — bez kredīta pašvaldība ar savu budžetu vien dzīvot nevarētu,» norādīja N. Tropiņš.
Attiecībā uz novadu reformu M. Jaunvalks uzsvēra, ka Talsu novadā ir pietiekami daudz iedzīvotāju un liela teritorija — mums var pievienot kādu no blakus esošajiem novadiem, bet mūs nevienam pievienot nevar.
Pārējie jautājumi bija saistīti
ar apgaismojuma uzstādīšanu, vienota stila laternām, ceļu neapmierinošo stāvokli, klaiņojošiem kaķiem, avārijas situāciju pie «Jāņkalniem», atpūtas vietas «Stihiju aleja» izmaksām un turpmāko attīstību, kā arī iespēju atjaunot pieeju ezeram no otras puses. J. Robalde paskaidroja, ka «Stihiju aleja» divu gadu laikā izmaksājusi nepilnus 15 tūkstošus, bet atpūtas vietas turpmākās attīstības iespējas vēl tiks vērtētas. Projekts par Laidzes ezermalas un tās pieguļošās teritorijas labiekārtošanu ir izstrādāts, bija izsludināts arī iepirkums, bet pārvaldniece nebija gatava uzņemties finansiālu atbildību par darbiem, kas jāpaveic nepilnu divu mēnešu laikā, līdz ar to iepirkums tika apstādināts. Šobrīd Ventspils vides dienests ir izdevis tehniskos noteikumus, kas no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam liedz uzsākt darbus. Šajā laikā vajadzētu izvērtēt projektu un pirmo kārtu sadalīt sīkāk.
Noslēgumā Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa priekšnieks Mārcis Pētersons informēja par kopējo situāciju Laidzes pagastā. Viņš uzsvēra, ka Laidzes pagasts ir ļoti drošs un iedzīvotājiem par drošību nebūtu jāuztraucas. Ja cilvēki domās par savu un apkārtējo kaimiņu drošību, kopīgi drošības sajūtu izdosies radīt visā novadā.