«Bezdelīgu pavasara dančos» salido dejotāji no Talsu, Dundagas un Mērsraga novada

Kultūra

Sestdienas, 30. marta, pievakarē Pastendes kultūras namu pierībināja jestras dejas soļu skaņas. Koncertā «Bezdelīgu pavasara danči» bija kopā salidojuši un sadancoja Talsu deju apriņķa 14 deju kolektīvi no Talsu, Dundagas un Mērsraga novada.
Ik gadu Talsu deju apriņķa «Sadancis» vienkopus pulcē jauniešu, vidējās paaudzes un senioru deju kolektīvus ne tikai no Talsiem un Talsu novada, bet arī kaimiņu novadiem.
Šogad koncertā piedalījās 11 deju kolektīvi no Talsu novada — Talsu tautas nama jauniešu deju kolektīvs (JDK) «Delveri», Pastendes kultūras nama JDK «Austris», Valdgales kultūras nama JDK «Latiņš», Talsu tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs (VPDK) «Talsu kurši», Pastendes kultūras nama VPDK «Dzalksti», Pastendes kultūras nama VPDK «Spriganis», Stendes tautas nama VPDK «Teika», Laidzes VPDK «Virpulis», Valdemārpils kultūras nama VPDK «Krišjānis», Vandzenes tautas nama VPDK «Krepliņi» un Talsu tautas nama senioru deju kolektīvs (SDK) «Draudzība», deju kolektīvs no Dundagas novada — Dundagas Kultūras pils SDK «Dun-dang». Pirmo reizi savu dejotprasmi rādīja divi Mērsraga tautas nama deju kolektīvi — JDK «Trejdeksnis» un VPDK «Paisums».
«Pavasarī Pastende pielido pilna putnu. Pilni pakši, pilnas pažobeles Pastendes bezdelīgu, un sākas bezdelīgu pavasara danči. Pastendes bezdelīgas sasauc pie sevis pārējos — tuvu un tālu, augstu un zemu lidojošos, un kas to lai zina, vai visi maz māk lidot, bet cik gan visi šie putni ir cēli. Sabužina vaiņagus, saplivina villaiņu spārnus, uzbužina matu ērkulīšus, uzpucē knābīšus un metas īstā pavasara sadancī. Salido visi, pamāj uz mākoņa maliņas sēdošajam baltajam gulbim un dejo. Izrāda savus košos tērpus un stalto stāju, jo ir taču pavasaris — sadancošanas laiks,» sanākušos uzrunāja koncerta vadītāja Marika Laursone.
Šis «Sadancis» bija īpašs deju kolektīviem ne tikai tādēļ, ka aizvadīta mierpilna ziema un nu laiks atkal griezties dejas rakstos, bet šī bija arī dejotāju saimes pirmā tikšanās ar jauno Talsu deju apriņķa virsvadītāju Reini Rešetinu, kurš ar emocionāli un tehniski bagātīgu dejas priekšnesumu atklāja koncertu kopā ar savu deju partneri Egiju Abaroviču.
Pēc koncerta visus koncerta dalībniekus un skatītājus uzrunāja Talsu novada domes priekšsēdētājs Dainis Karols un kultūras un sporta attīstības nodaļas vadītāja Egita Murauska. «Mēs zinām, ka deja mums dod spēku, dzīvesprieku un sirdsmieru. Arī mēs šovakar sajutām to pozitīvo emociju vilni, kas lika dejotājiem tik raiti dejot. Un, ja mēs runājam par Talsu apriņķa dejotājiem, mēs vienmēr sadzirdam vārdus: raitākais dejas solis, labākie kolektīvi, lielākais dzīvesprieks, un mēs zinām to, ka runājam un domājam par mūsējiem. Mēs ļoti daudz esam dzirdējuši par zvēru karaļiem, par to, ka cilvēkiem un tautām ir karaļi, bet mēs nekad neesam dzirdējuši par putniem — karaļiem. Katrs putns var būt individuāls, ar savām īpašībām, savu stāju, daiļo balsi un dejas soli. Tā arī mūsu Talsu apriņķa deju kolektīvi katrs ir individuāls, ar savu stāju un dejas soli, un, ja šobrīd būtu skate, manuprāt, jebkurš no tiem saņemtu augstāko pakāpi,» sacīja D. Karols un piebilda, ka, ja vajadzētu, arī viņš kopā ar E. Murausku varētu kāpt uz skatuves, lai iegrieztu kādu dejas takti.
Arī E. Murauska sacīja lielu paldies ikvienam dejotājam un deju kolektīvu vadītājam par lielisko sadancošanu, pozitīvo emociju radīšanu un kopā būšanu.