«Ja cilvēks grib darboties, viņš meklē iespējas, ja negrib — ieganstus»

Veselība

2016. gada augustā Talsu novada pašvaldībā tika izveidota jauna amata vieta un sabiedrības veselības speciālistes pienākumus sāka pildīt Tatjana Neilande. Viņa uzsver, ka galvenie virzieni, kuros nepieciešams darboties, ir četri — sirds un asinsvadu saslimšanas, onkoloģija, mātes un bērna veselība un garīgā veselība. Lai arī paredzamais mūža ilgums ir pieaudzis, uzlabojumus varēs redzēt tikai pēc vairākiem gadiem.
— Viens no sabiedrības veselības speciālista galvenajiem uzdevumiem ir veselīga dzīvesveida veicināšana. Cik lielā mērā šo uzdevumu izdevies īstenot?
— Sabiedrības veselības speciālists ir plašs jēdziens, kas ietver ne tikai veselības veicināšanu, bet visu, kas ar to saistīts. Sabiedrības veselības speciālisti strādā Pārtikas un veterinārajā dienestā, Nacionālajā veselības dienestā un citās institūcijās, kas ir saistītas ar šo jomu. Sabiedrības veselība ir tendēta uz visiem iedzīvotājiem. Rezultāts būs redzams pēc vairākiem gadiem, bet jau šobrīd paredzamais mūža garums (vidējais paredzamais mūža ilgums, kādu vidēji nodzīvotu attiecīgu vecumu sasniegušās personas, ja viņu turpmākās dzīves laikā mirstība katrā vecumā saglabātos aprēķina gada līmenī) ir pieaudzis.
Galvenokārt šāds amats pašvaldībā tika izveidots, lai izstrādātu un virzītu Eiropas Savienības finansēto veselības veicināšanas projektu, bet ar laiku sabiedrība sapratīs, ka tas nav darbs tikai projekta ietvaros. Tas ietver daudz vairāk. Viens no piemēriem ir ielu pārbūve — jāizvērtē, kā tā var ietekmēt veselību, cik daudz putekļu radīsies un kā tikt galā ar troksni. Cilvēki vēl nav pieraduši un sapratuši, ka praktiski viss ir saistīts ar veselību. Es nesaku, ka esmu speciāliste visās jomās, bet varu padomāt, kādus speciālistus vēl piesaistīt un kam prasīt padomus.
— Kādi ir veselības, veselības aprūpes un mirstības statistiskie rādītāji Talsu novadā? Par kādu saslimšanu pieaugumu tie liecina?
— 2017. gada dati par Talsu novadu vēl nav pieejami, bet drīzumā sazināšos ar Slimību profilakses un kontroles centru. Galvenie virzieni, ar ko, izejot no statistikas un dažādu veselības problēmu analīzes, vajadzētu strādāt, ir četri — sirds un asinsvadu saslimšanas, onkoloģija, mātes un bērna veselība un garīgā veselība. Ir grūti visu salikt kopā un izvērtēt efektivitāti. Veselību vispār ir grūti vērtēt.
— Kā veicas ar vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu izstrādi un virzīšanu?
— Kopējais finansējuma apjoms, ko Eiropas Savienība mums uz trim gadiem ir piešķīrusi, ir 363 tūkstoši eiro. Cenšamies virzīt projektu un veikt nepieciešamās darbības, bet tās nav no gaisa pagrābtas. Ministru kabineta noteikumi nosaka prioritātes, kas jāiekļauj projektā, un virzienus, kādos nepieciešams darboties. Sākotnēji plāns tika vairākkārt saskaņots ar Veselības ministriju, ar Centrālās finanšu un līgumu aģentūras un Slimību profilakses un kontroles centru. Katram pasākumam apakšā ir pamatojums, kas ir pārdomāts un balstīts uz pierādījumiem. Pamatojumā ir paskaidrots, kā pasākums palīdz uzlabot veselību un kādas problēmas tas varētu novērst. Daļa sportisko aktivitāšu uzlabo arī garīgo veselību — cilvēks atrodas sabiedrībā, kustas un gūst patīkamas emocijas.
— Kuras no aktivitātēm ir visapmeklētākās?
— Patlaban no fiziskajām aktivitātēm ļoti labi apmeklēta ir joga, vienīgi telpu jautājums ir ārkārtīgi sarežģīts. Joga notiek Talsu sporta hallē, bet diemžēl tā šāda veida aktivitātēm nav piemērota, jo apkārt ir daudz lietu, kas novērš uzmanību. Ir grūti kaut ko mainīt, jo telpas ir aizņemtas jau gadiem iepriekš. Jāņem vērā arī tas, ka pasniedzēji, kuri pie mums brauc no Rīgas, var tikt konkrētā dienā un laikā — salikt visu kopā ir ārkārtīgi sarežģīti.
Lubē iedzīvotāji var apmeklēt jogu, Sabilē un Vandzenē notiek pilates, ko vada trenere Elita Blumbaha, bet divās novada skolās fizioterapeita vadībā norisinās vingrošana. Uzskatu, ka lielāka uzmanība jāpievērš bērniem. Pieaugušos, kuriem ir izveidojusies sava vērtību skala, ir grūtāk pārliecināt kaut ko mainīt, kaut gan šobrīd cilvēki par veselību domā aizvien vairāk.
— Kā vērtējat iedzīvotāju atsaucību?
— Mērķa grupa ir diezgan plaša — sākot no bērniem līdz pat senioriem. Projekts ir paredzēts visiem novada iedzīvotājiem, īpaši bērniem, senioriem, trūcīgajiem, maznodrošinātajiem un cilvēkiem, kuri atrodas teritoriālajā atstumtībā. Ar fizisko aktivitāšu apmeklējumu viss ir kārtībā, lielākas problēmas rada lekcijas. Protams, ja atbrauktu Pēteris Kļava, zāle droši vien būtu pilna. Esmu uzrunājusi arī Pēteri Kļavu, vairākkārtīgi sazvanījāmies, bet viņš fiziski netiek. Cenšamies sarunāt labus lektorus, esam mēģinājuši rīkot sapulces skolēnu vecākiem par veselības problēmām, reproduktīvo veselību, bet atnāca tikai daži cilvēki.
Lielu uzmanību pievēršam mātes un bērna veselībai — dzemdību un pēcdzemdību periodam, jaundzimušo aprūpei, krūts barošanai un citiem jautājumiem. To visu reizi ceturksnī atkārtojam, jo cilvēki, kuriem konkrētajā brīdī tas ir svarīgi, mainās. Par dzimstības rādītājiem un grūtnieču jautājumiem apmeklētība ir laba.
Labu kontaktu izdevies izveidot arī ar pensionāriem. Kopš dienas centru vada Melita Valdemāre, sadarbība norit ļoti veiksmīgi. Ja cilvēks grib darboties, viņš meklē iespējas, ja negrib — ieganstus. Agrāk bija problēmas ar pensionāru informēšanu, bet vairs tādu problēmu nav. Pagājušajā veselības dienā noorganizējām projekta pasākumu — piedāvājām iespēju izmērīt asinsspiedienu, noteikt cukura un holesterīna līmeni un piesaistījām psihologu, kas runāja par dažādām ar vecumu saistītām problēmām. Iepriekš senioriem veselības diena notika sporta namā — aizejot uz turieni, sapratu, ka telpa nav piemērota pensionāriem, jo soliem nav atzveltņu un prezentācijas tekstu ir grūti saskatīt. Izlēmām rīkot veselības dienu pašvaldības zālē — otrajā daļā fizioterapeits no Rīgas pastāstīja, kādi vingrojumi senioru vecumā ir jāveic, kas ir aktuāli, ko drīkst un ko nedrīkst. Palīdzējām senioriem noorganizēt arī sporta dienu. Mums ir svarīgi, lai cilvēki nāk un piedalās mūsu rīkotajās aktivitātēs.
— Kā situācija atšķiras pilsētā un ārpus tās?
— Cilvēku atsaucību ir grūti izvērtēt. Projekta pirmā daļa beigsies jau pēc gada, un šajā laikā esmu sapratusi vienu — ir ļoti svarīgi, kā iedzīvotājus uzrunā un piesaista vietējie. Es nododu informāciju pārvaldei, kultūras darbiniekiem, brīvā laika pavadīšanas centra darbiniekiem un jau zinu, kāds būs apmeklējums. Tas ir atkarīgs no tā, cik lielā mērā šie cilvēki ir ieinteresēti un kā prot uzrunāt vietējos. Ja cilvēki uz vietas būtu ieinteresēti, strādāt būtu daudz vieglāk un apmeklētība būtu lielāka.
— Ko novada iedzīvotāji var gaidīt nākotnē?
— Turpināsim piedāvāt lietas, kas ir nemainīgi svarīgas, bet gribam ieviest arī ko jaunu. Nesen noorganizējām semināru par suņu labturību un drošām attiecībām ar suni. Aizvien vairāk cilvēku vēršas pēc palīdzības brīžos, kad ir tikuši sakosti. Cilvēki griežas ārstniecības iestādēs, bet visi gadījumi tāpat netiek reģistrēti. Nākotnē turpināsim lūkoties profilakses virzienā un dažādot piedāvātās iespējas. Gribu iedzīvotājiem atgādināt, ka plaušu veselības mēneša ietvaros Talsu veselības centrā visiem Talsu novada iedzīvotājiem laika periodā no 2019. gada 1. marta līdz 30. aprīlim tiek piedāvātas bezmaksas tuberkulozes pārbaudes, kuras ietver ārsta ftiziopneimonologa konsultāciju un nepieciešamības gadījumā ārsta nozīmētu plaušu rentgenizmeklējumu un krēpu analīzes. Lūgums iepriekš pieteikties reģistratūrā.