Atbrīvo «Piejūras» valdi iespējamu prettiesisku darbību dēļ

Ziņas

Pēc ārkārtas sēdēm 6. un 12. martā SIA «Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība «Piejūra»» valde zaudējusi kapitāla daļu turētāju (deviņu pašvaldību) uzticību un ir atsaukta pilnā sastāvā. Kā galvenais pamatojums tiek norādīts uz valdes nesaimniecisku un, iespējams, prettiesisku rīcību, neapzinātu vai apzinātu bezdarbību un iespējamiem normatīvo aktu pārkāpumiem.
Uzņēmuma SIA «Piejūra» kapitāla daļu turētāji ir deviņas pašvaldības — Jūrmalas pilsētas, Talsu novada, Tukuma novada, Kandavas novada, Engures novada, Dundagas novada, Jaunpils novada, Mērsraga novada un Rojas novada dome. Pašvaldību pārstāvjiem tiekoties, tika izskatīts uzņēmuma valdes pārskats par aizvadītā gada finanšu darbību un valdes plāns un priekšlikumi uzņēmuma maksātspējas uzlabošanai. Tāpat viņi iepazinās ar a/s «Swedbank» sniegto informāciju un uzklausīja neatkarīga revidenta — SIA «Auditorfirma Inspekcija» — viedokli un iepazinās ar Tukuma novada domes speciālistu izlases kārtā veikto SIA «Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība «Piejūra»» iepirkumu un finanšu dokumentu pārbaudi. Pašvaldības informē, ka «konstatējuši faktus, kas norāda uz uzņēmuma valdes nesaimniecisku un, iespējams, prettiesisku rīcību, neapzinātu vai apzinātu bezdarbību un iespējamiem normatīvo aktu pārkāpumiem».
Ņemot vērā šos apstākļus, pašvaldību kapitāla daļu turētāju pārstāvji nolēma atsaukt uzņēmuma valdi. Tajā līdz minētajam brīdim darbojās trīs personas: valdes priekšsēdētāja Indra Rassone un valdes locekļi Ojārs Āboltiņš un Raimonds Bērziņš. Diemžēl «Talsu Vēstīm» tā arī neizdevās sazināties ar I. Rassoni, nesagaidot atbildi ne uz telefona zvanu, ne arī īsziņu.
Talsu novada domes priekšsēdētājs Dainis Karols neslēpj, ka bijis pārsteigts par notiekošo un atklāto valdes darbībā.
Atbrīvotās valdes vietā
par pagaidu valdes locekli iecelts Ēriks Zaporožecs. Pašvaldības skaidro, ka viņa galvenais darba uzdevums ir nodrošināt nepārtrauktu sadzīves atkritumu pakalpojuma sniegšanu, organizēt uzņēmuma iekšējās revīzijas veikšanu, aizvadītā gada pārskata sagatavošanu un šī gada budžeta izvērtēšanu, kā arī regulāru pašvaldību pārstāvju informēšanu par situāciju.
Pēc revīzijas ziņojuma saņemšanas pašvaldības lemšot par tālāko rīcību. Pēc pagaidu pasākumu veikšanas tiks lemts par valdes skaitlisko sastāvu un atklāta konkursa izsludināšanu uz valdes locekļa amatu. Tikmēr iedzīvotāji aicināti neuztraukties, jo pieejamie atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi tiks nodrošināti bez pārtraukuma esošajā apjomā.

Ē. Zaporožecam ir pieredze krīzes menedžmentā, kā arī loģistikā. Pēdējā darbavieta — valdes loceklis Ozolnieku pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA «Ozolnieku KSDU». D.  Karols norāda, ka sākotnēji izvirzīti vairāki potenciālie pagaidu valdes locekļi, kā rezultātā par vislabāko un atbilstošāko izvēlēts Ē. Zaporožecs. D. Karols atzina, ka viņu līdz šim dzīvē nebija saticis, bet viņa līdzšinējā darba pieredze vides un atkritumu apsaimniekošanas jomā esot pārliecinājusi.
Ē. Zaporožecs «Talsu Vēstīm» atklāj,
ka viņa kandidatūru izvirzījusi Tukuma novada un Jūrmalas pilsētas dome, pirms tam aicinot izteikt viedokli par attiecīgo situāciju. «Esmu atkritumu apsaimniekošanas speciālists, man ir profesionālais vides maģistra grāds. Kopš 2000. gada esmu vadījis vairākus uzņēmumus un projektus tieši šajā nozarē,» pauž Ē. Zaporožecs.
Vaicāts, vai nākotnē sevi saredz arī kā patstāvīgu, ne tikai pagaidu valdes locekli, viņš teic, ka noteikti. «Ja es izcelšu grimstošu laivu no ūdens, tad gribēšu pats ar to arī braukt, nevis iesēdināt citus pie klāta galda,» ar salīdzinājumiem situāciju raksturo speciālists. Pašlaik noritot ļoti plānveidīgs un operatīvs darbs, un Ē. Zaporožecs savu darbību saskaņo ar Tukuma novada pašvaldības izpilddirektoru un Engures novada domes priekšsēdētāju.
Jāpiebilst, ka dažādos avotos atrodama informācija par Ē. Zaporožeca iespējamo saistību pirms vairākiem gadiem vairākos jautājumos gan ar Andri Šķēli, gan atkritumu apsaimniekošanu Jūrmalā. «Tā ir pagātne, un man nav nekāda sakara ne ar Andri Šķēli, ne ar Jūrmalu. Esmu brīvs cilvēks. Pēdējos gados vadīju un nodevu tālākai darbībai dažādus projektus resursu pārvaldē, un arī šobrīd esmu starptautiskais konsultants Šveices kompānijai par atkritumu apsaimniekošanas projektu Tadžikistānā,» stāsta Ē. Zaporožecs.