SIA «Talsu Bio—Enerģija» uzsāk vērienīgus katlumājas atjaunošanas darbus

Ziņas

Attīstības finanšu institūcija «Altum» uzņēmumiem, kas plāno uzlabot savu energoefektivitāti, no šī gada piedāvā jaunu iespēju — grantu energoaudita veikšanai. Pirmais šo iespēju izmanto uzņēmums SIA «Talsu Bio—Enerģija», lai atjaunotu katlumāju. Tā kā līdz oktobrim projektam jābūt realizētam, uzņēmums jau spēris pirmos soļus, lai varētu paspēt iekļauties termiņā. Tas gan netraucē veikt ikdienas darbu, kurināšanu, tāpēc iedzīvotājiem nav jāuztraucas.Grants sedz 85 procentus no kopējām energoaudita un nepieciešamo uzlabojumu izpētes, tehnisko risinājumu un ekonomiskā pamatojuma izstrādes izmaksām, paredzot 15 procentus paša uzņēmuma līdzdalību. Grantu var izmantot valsts un pašvaldības uzņēmumi, privātie uzņēmēji un biedrības. Kopējā grantiem paredzētā summa ir gandrīz viens miljons eiro.
Maksimālais granta apjoms nav ierobežots, tomēr uzņēmuma investīcijām energoefektivitātes uzlabošanas projektā jābūt vismaz 25 reizes lielākām par saņemto grantu. Proti, ja granta apmērs ir 20 tūkstoši eiro, uzņēmumam energoefektivitātes paaugstināšanā līdz 2021. gada beigām jāinvestē vismaz 500 tūkstoši eiro.
SIA «Talsu Bio—Enerģija» Talsos,
A. Pumpura ielā 12, novecojošo, energoneefektīvo apkures katlu vietā uzstādīs divus jaunus šķeldas katlus ar kopējo jaudu 10 MW, kas turpmāk nodrošinās siltumu. «Uzņēmums šajā projektā investē 2,5 miljonus eiro, no kuriem «Altum» līdzfinansējums ir vairāk nekā 1,5 miljoni. Plānots, ka ieguldītās investīcijas paaugstinās katlumājas siltumenerģijas ražošanas efektivitāti, tiks samazināts kurināmā patēriņš un kopējās katlumājas ekspluatācijas izmaksas. Pateicoties jaunajiem šķeldas katliem, tiks nodrošināta nepārtraukta siltumenerģijas ražošana, un tiem tiks pieslēgts esošais dūmgāžu kondensators — vairāk par 12 procentiem gadā pieaugs katlu lietderība. Šie energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi veicinās uzņēmuma izmaksu optimizāciju, ilgtermiņā nodrošinot stabilu uzņēmuma darbību. Savukārt iedzīvotājiem būs nodrošināts siltums par konkurētspējīgu tarifu,» informē «Altum» sabiedrisko attiecību speciāliste Sandra Eglīte.
SIA «Talsu Bio—Enerģija» nākamajam attīstības projektam, pateicoties «Altum» grantam, veiks priekšizpēti ar mērķi veikt auditu un sagatavot energobilanci siltumtrasei pievienojamajiem uzņēmumiem, tiks veikti potenciālo klientu esošo siltuma jaudu mērījumi un izmaksu aprēķini. Auditā iegūtā informācija ļaus SIA «Talsu Bio—Enerģija» noteikt plānotās siltumtrašu tīkla paplašināšanas lietderīgumu un to attiecīgi veiksmīgi īstenot.
«Šobrīd apkures katlu nomaiņas projekts
ar «ALTUM» atbalstu par kopējo vērtību 2,5 miljoni eiro ir īstenošanas stadijā, savukārt jaunajam siltumtrašu projektam izmantosim grantu priekšizpētes veikšanai. Apkures katlu projektam priekšizpēte, kā arī citi ar plānošanu un vadību saistītie izdevumi ir aptuveni 60 tūkstoši eiro. Siltumtrašu projektam ar priekšizpēti saistītos izdevumus samazināsim, piesaistot «Altum» grantu. Ar tā finansējuma palīdzību tiks apzināti uzņēmumi, kuri varētu vēlēties izmantot centralizēto siltumapgādi, veikti šo uzņēmumu siltuma jaudas aprēķini, kā arī kopējie ar esošo apkures sistēmu saistīto izmaksu aprēķini,» stāsta SIA «Talsu Bio—Enerģija» valdes priekšsēdētājs Jurijs Zaļupe.