Informācijas ierocis

Viedokļi

Mūsdienu pasaulē daudzi sociālie tīkli sacenšas par cilvēku uzmanību, tāpēc skaļi uzsaucieni bieži aizķer un liek uz mirkli pievērst uzmanību vēstījumam. Arī sociālajos tīklos publicētajam bieži ir viens mērķis — pievērst «klikšķu sabiedrības» uzmanību tam, ar ko tajā brīdī konkrētie lasītāji tiek «baroti». Nav jau grūti salikt kopā video, tekstus, tiem pielikt kādu lipīgu izsaucienu, un aiziet, vajadzīgais efekts ir sasniegts.
Lai gan mūsdienās par informācijas trūkumu nevar sūdzēties, jo vajag tikai meklēt, bieži aizdomājos, cik daudz zinām par tiem informācijas avotiem, kuru rakstus, uzsaucienus ikdienā cilvēki lasa, «padod» tālāk sociālajos tīklos, klikšķina uz tiem, parādot kādas konkrētas emocijas. Jā, jā, mūs dēvē par «klikšķu sabiedrību», bet vai ļaujamies tik viegli iekrist uz kādiem šaubīgiem piedāvājumiem?! Ne velti arvien skaļāk tiek runāts par medijpratību jeb cilvēku prasmi lietot medijus, meklēt un analizēt informāciju, kritiski izvērtēt sniegto vēstījumu, jo mūsdienu sabiedrībā dažs pat avīzi no domes informatīvā izdevuma tā īsti neatšķir un nesaprot, kāds katram uzdevums demokrātiskā sabiedrībā veicams.
Kultūras ministrijas 2017. gadā veiktajā pētījumā «Latvijas iedzīvotāju medijpratība» apkopots, ka 83 procenti iedzīvotāju Latvijā uzskata, ka mediji un to saturs ietekmē sabiedrības uzskatus, viedokli par dažādiem jautājumiem, vērtībām, notikumiem. Satraucoši, bet gandrīz 40 procenti jauniešu vecumā no 15 līdz 24 gadiem mēdz dalīties ar informāciju tiešsaistē, to nepārbaudot.
Nesen kādā dokumentālā raidījumā Latvijas Televīzijā daudz tika runāts par informāciju kā ieroci konkrētu mērķu sasniegšanai. Tur bija apskatīts Ukrainas piemērs, kā informācija no blakus esošās kaimiņvalsts tiek sagrozīta konkrētu mērķu sasniegšanai. Biedējoši. Nevajag vairs ieroci pie deniņiem pielikt, pietiek ar to, ka tevi «sabaro» ar viltus ziņām un nespēj vairs orientēties, kas ir tuvu patiesībai esošs un kas ne.
Viltus profili internetā vairs nav nekas jauns. Tu vari būt viņš vai viņa, ielikt sev neraksturīgu bildi, ja izvirzītais mērķis jāsasniedz. Bet, kas ir šo profilu īstie turētāji un kādi ir to mērķi attiecībā pret sabiedrību, kurā viņi mērķtiecīgi informāciju pasniedz un darbojas, ne vienmēr ir zināms! Ietekmēt, mainīt uzskatus? Droši vien.
Ikdienā notiek daudz dažādu notikumu, kur nevaram būt klāt, tāpēc nākas ticēt tam, ko vēsta ziņu nesēji. Taču tas neliedz iegūto informāciju uzklausīt no zināmiem informācijas avotiem, ziņu vēlreiz pārbaudīt, jo mūsdienās nav vieglāka veida kā manipulēt ar to cilvēku prātu, kas ne par ko neinteresējas!