«Gribētos tiņģerniekiem novēlēt: turieties, cīnieties, prasiet!» Iedzīvotāju sapulču maratonu atklāja Īves pagastā

Talsu novads

5. martā ar tikšanos Tiņģeres pils zālē Talsu novada pašvaldība uzsāka iedzīvotāju sapulču ciklu, kas līdz jūnija vidum aptvers visas pilsētu un pagastu pārvaldes. Tiņģerē emocionālākās diskusijas raisīja ļoti neveiksmīgā brīvdabas estrādes izbūve, bet izskanēja arī virkne citu jautājumu.
Uz tikšanos bija ieradusies plaša delegācija — Talsu novada domes priekšsēdētājs Dainis Karols, pašvaldības izpilddirektors Modris Jaunvalks, sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas vadītāja Inita Fedko, deputāti Inga Gluzda, Alfons Spēks un Daiga Feldmane, SIA «Talsu namsaimnieks» valdes priekšsēdētājs Egils Bariss, Talsu novada pašvaldības policijas inspektors Normunds Kamols un pašvaldības dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja Aija Staškova-Ciemīte. Tikšanās sākumā klātesošie tika iepazīstināti ar novadā aktuālo — pērn paveikto un šogad gaidāmo. Īves pagasta pārvaldes vadītājs Andris Grīnbergs informēja par pagastā veiktajiem darbiem, tostarp ģerboņa izstrādi, brīvdabas estrādes nodošanu ekspluatācijā, elektrības pieslēguma nodrošināšanu estrādei, atpūtas vietas izveidi pie ēkas, kurā atrodas Valdemārpils pirmsskolas izglītības iestādes «Saulstariņš» Tiņģeres grupa, un ceļu sakārtošanu. 2019. gadā ieceres saistās ar Tiņģeres pili un parku — plānots veikt vismaz daļēju pils fasādes atjaunošanu, pils parkā sakārtot gājēju celiņus, tiltiņus, ierīkot atkritumu urnas, soliņus, tualetes, stāvlaukumu estrādei un veikt tamlīdzīgus darbus. Gaidāma arī kapu teritorijas labiekārtošana un ceļa posma «Ķurbe—Vīksnas—Antes» pārbūve.
«Es varbūt drusku citādākā griezumā…»
sakāmo iesāka pašvaldības izpilddirektors Modris Jaunvalks. «Īstenībā man brīžam ir sajūta, ka jāatvainojas Tiņģeres iedzīvotājiem, jo tā estrāde nav izdevusies forša,» viņš sacīja, izpelnoties klātesošo aplausus. «Paldies par īstajiem vārdiem. Estrāde ir briesmīga!», «Tur jau slidotavu var uztaisīt!», «Kā var būt, ka uztaisa estrādi, kurā dalībniekiem pat nav, kur pārģērbties?!» tiņģernieki cits caur citu sauca.
«Nepārtraukti mazinot finansējumu, nevar uztaisīt labu objektu, ja arhitekts ir būvi uzprojektējis, bet viņam to liek pārprojektēt tikai tāpēc, ka nav tik daudz naudas. Protams, naudas lietas ir svarīgas, tomēr jāsa­prot, ka zināmam līdzsvaram ir jābūt. Nevar bezgalīgi visu mazināt, un šis ir viens no paraugiem, kur pārvaldnieks dabūs piestrādāt — būs jāmeklē līdzekļi, lai varētu estrādi darīt pieejamu, pietiekami labu un izmantojamu. Kaut kādā veidā ir jātiek galā. Ļoti ceru, ka šī gada laikā tas tiks izdarīts un jūs varēsiet šeit kārtīgi noballēties,» teica M. Jaunvalks.
Arī A. Spēks atgriezās pie estrādes jautājuma, jo bija ieradies Tiņģerē ātrāk, lai savām acīm apskatītu situāciju. «Man gribas teikt vienu: mums, deputātiem, un administrācijai ir jāuzņemas ļoti liela atbildība par šo bardaku, kas tur, lejā, ir. (..) Tiņģernieki, jūs man piekritīsiet, ka tas ir parasts malkas šķūnītis! (..) Konkursos uzvar lētākais, un te nu ir tas lētākais! (..) Ja šovakar šī sapulce notiktu estrādē, tad mēs visi brauktu lejā uz dibena, aiziet un apsēsties uz soliņa nevarētu, bet, ja jūs gribētu apsveikt prezidiju, līdz viņiem tikt nevarētu, jo priekšā ir liela ūdens peļķe! Kaut kas ir steidzīgi jādara,» viņš pauda.
D. Karols sprieda, ka svarīgi būtu visā novadā izrauties no gluži vai apburtā loka, kas teju katrā vietā, kur tiek celta estrāde, rada sajūtu, ka tiek kāpts uz viena un tā paša grābekļa.
«Ne visai labs ir fakts,
ka šejienes bērnudārzā (Valdemārpils pirmsskolas izglītības iestādes «Saulstariņš» Tiņģeres grupā — E. L.) ir ļoti maz bērnu. Žēl… Bet varbūt, ka tiņģernieki vēl sasparojas,» M. Jaunvalks minēja vēl citu problēmu. Klātesošie gan ironizēja, ka sasparošanās laikam tiek gaidīta no pensionāriem, jo jaunajām ģimenēm vajag labus dzīvokļus un ne to vien. «Es labprāt gribētu, lai Tiņģerē ir bērnudārza grupa, kurā vecāki var no rīta atstāt bērnus un vakarā izņemt. Nolikvidēt ir viegli, bet, ja kādreiz vajadzēs atpakaļ dabūt, tā jau būs problēma. Lai aizvestu bērnus uz tuvāko bērnudārzu, kas ir Valdemārpilī, tāpat vajadzēs risināt transporta jautājumu. Kopumā ņemot, redzu, ka te viss lēni iet uz priekšu, dažas lietas pat diezgan strauji iet uz priekšu. Man gribētos tiņģerniekiem novēlēt turēties, cīnīties, prasīt — tai skaitā no manis, domes vadības, deputātiem, lai neaizmirst jūs,» M. Jaunvalks teica.
Sapulces dalībniekiem bija jautājumi par sporta laukuma turpmāko attīstīšanu, soliņu vietā, kur šobrīd nākas sēdēt uz akmeņiem, lielgabarīta atkritumu izvešanu («Iniciatīva nekādā ziņā nenāks no apsaimniekotāja, ka viņš ies un klauvēs pie durvīm, jautājot: «Tev nav kāds skapis vai dīvāns, ko mest ārā?»,» atgādināja novada domes priekšsēdētājs.), nepieciešamību ieviest apgaismojumu, iebraucot Tiņģerē no Plintiņu puses, nesakārtotu privātīpašumu Tiņģeres centrā, pašvaldības dzīvokļu privatizēšanu un pāreju uz elektrisko apkuri «Saulkrastu» namam. Bija arī situācijas, kuras iedzīvotāju apziņā šķita drūmākas, nekā patiesībā ir — ceļā stājusies vien mūžīgā komunikācijas problēma.
«Jebkurš priekšlikums ir apspriešanas vērts un tiek piefiksēts. Tomēr ne visi priekšlikumi tiks īstenoti dzīvē, un arī ar to ir jārēķinās,» Īves pagasta iedzīvotājiem atgādināja D. Karols.